iComms_ 2018-01-15T14:22:45+00:00

Zapisz się na newsletter z wiadomościami z iComms_


   Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem newslettera iComms_ i akceptuję jego postanowienia.
 

Wyszukaj na stronie…

Najnowsze artykuły

Trendy w komunikacji wewnętrznej vs trendy marketingowe na 2018 rok

Nowy rok w branży marketingowej, nieustannie badającej i analizującej potrzeby swoich odbiorców, obfituje w publikacje z serii trendy. Jednocześnie firmy, aby dowiedzieć się jakie są oczekiwania ich pracowników, sięgają głównie do audytów i badań prowadzonych przez działy HR czy PR, które że odbywają się raz na 5 lat...

Co sprawia, że menadżer staje się liderem…

Być liderem, nie menadżerem, kierownikiem, czy dyrektorem, a właśnie liderem, to wyzwanie dzisiejszych czasów. Jest ono o tyle trudne, że wcześniej wymienione funkcje każdy z nas może otrzymać z nadania, a z liderem jest zupełnie inaczej. Pytanie zatem, co sprawia, że możemy czuć się prawdziwym liderem? Kiedy tak naprawdę się nim stajemy? Zobaczcie sami, ten 3-minutowy film pokazuje, co, a raczej kto tak naprawdę sprawia, że człowiek staje się liderem…

Zasady przeprowadzania audytów komunikacji wewnętrznej.

Zmiany w biznesie są pewne, zmieniają się ludzie, ich podejście do pracy, oczekiwania i kompetencje, zmienia się rynek, rozwija się technologia. Zmieniają się też cele dla komunikacji wewnętrznej, zależne od zachowania pracowników oraz ewoluujących  potrzeb biznesowych. Tylko systematyczne badanie potrzeb i oczekiwań jest w stanie zapewnić utrzymanie właściwego przepływu informacji w organizacji.

Najbliższe szkolenia otwarte

Facylitacja spotkań wewnętrznych

Poznań, 25-26 stycznia 2018
 • Angażowanie uczestników przed spotkaniem
 • Aktywne uczestnictwo całego zespołu
 • Inspirowanie do otwartego myślenia i współpracy
 • Budowanie współodpowiedzialności członków zespołu
 • Praca z zespołem w konflikcie
Poznaj szczegóły
Komunikacja korporacyjna

Efektywna komunikacja wewnętrzna

Warszawa, 8-9 lutego 2018
 • Budowanie strategii komunikacji wewnętrznej
 • Dobór kanałów komunikacji do odbiorców,
 • Trendy w obszarze nowych kanałów
 • Przygotowywanie skutecznych komunikatów
 • Narzędzia badające efektywność komunikacji
Poznaj szczegóły
komunikacja liderska

Angażowanie menadżerów w komunikację wewnętrzną

Warszawa, 27-28 lutego 2018
 • Zasady oraz sprawdzone praktyki angażowania menadżerów w komunikację z pracownikami
 • Szablony planów komunikacji liderskiej
 • Narzędzia analizy efektywności
 • Warsztaty prezentujące techniki facylitacji spotkań
Poznaj szczegóły

Szkolenia dedykowane iComms_

komunikacja menadżerska

Efektywna komunikacja liderska

Podczas tego warsztatu menadżerowie zapoznają się z różnymi technikami oraz narzędziami komunikacji, których zastosowanie wzmacnia przekaz, angażuje zespół i buduje wizerunek lidera…

Poznaj szczegóły
zespoły wielopokoleniowe

Komunikacja w zespołach multipokoleniowych

Celem tego warsztatu jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych mających na celu umiejętne budowanie porozumienia i współpracy w grupach zróżnicowanych ze względu na przynależność pokoleniową…

Poznaj szczegóły
Facylitacja dla liderów

Wzmacnianie umiejętności facylitacyjnych liderów

Ten warsztat dostarcza wiedzę, narzędzia oraz umiejętności, które wzmacniają kompetencje liderskie w obszarze pracy i komunikacji z zespołem. Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się w jaki sposób pobudzać zaangażowanie oraz aktywne uczestnictwo wszystkich uczestników spotkań…

Poznaj szczegóły
Komunikacja w zespole

Skuteczna komunikacja wewnętrzna

Warsztat dla pracowników wspierających komunikację wewnętrzną oraz zespołów redakcyjnych. Celem warsztatu jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych osób współtworzących komunikację wewnętrzną w firmie…

Poznaj szczegóły
Komunikacja projektowa

Komunikacja w projektach IT

Warsztat dedykowany jest osobom odpowiedzialnym za komunikację w projektach IT, których zadaniem jest zapewnienie właściwego przepływu informacji w projekcie jak również angażująca komunikacja do użytkowników końcowych…

Poznaj szczegóły