iComms_ 2018-02-20T00:51:24+00:00

Zapisz się na newsletter z wiadomościami z iComms_


   Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem newslettera iComms_ i akceptuję jego postanowienia.
 

Wyszukaj na stronie…

Najnowsze artykuły

 • Kanały komunikacji wewnętrznej

Narzędzia komunikacji wewnętrznej cz. 1

Od kilku lat coraz silniej przebija się trend digitalizacji komunikacji wewnętrznej. Z roku na rok rośnie liczba oraz możliwości jakie dają narzędzia wspierające komunikację i wymianę wiedzy on-line. Część film próbuje nowe formy, testuje, coraz większy nacisk kładąc na kanały on-line. Ale komunikacja bezpośrednia wciąż ma swoją dominującą rolę, bo póki co, nic nie potrafi zastąpić kontaktu człowiek-człowiek, któremu niezmiennie towarzyszą emocje.

Trendy w komunikacji wewnętrznej vs trendy marketingowe na 2018 rok

Nowy rok w branży marketingowej, nieustannie badającej i analizującej potrzeby swoich odbiorców, obfituje w publikacje z serii trendy. Jednocześnie firmy, aby dowiedzieć się jakie są oczekiwania ich pracowników, sięgają głównie do audytów i badań prowadzonych przez działy HR czy PR, które że odbywają się raz na 5 lat...

Co sprawia, że menadżer staje się liderem…

Być liderem, nie menadżerem, kierownikiem, czy dyrektorem, a właśnie liderem, to wyzwanie dzisiejszych czasów. Jest ono o tyle trudne, że wcześniej wymienione funkcje każdy z nas może otrzymać z nadania, a z liderem jest zupełnie inaczej. Pytanie zatem, co sprawia, że możemy czuć się prawdziwym liderem? Kiedy tak naprawdę się nim stajemy? Zobaczcie sami, ten 3-minutowy film pokazuje, co, a raczej kto tak naprawdę sprawia, że człowiek staje się liderem…

Najbliższe szkolenia otwarte

komunikacja liderska

Angażowanie menadżerów w komunikację wewnętrzną

Warszawa, 27-28 lutego 2018
 • Zasady oraz sprawdzone praktyki angażowania menadżerów w komunikację z pracownikami
 • Budowanie wizerunku liderów wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Wdrażanie nowych kanałów wspierających komunikację liderską (np. videoblogi)
 • Angażowanie menadżerów w spójne działania employer brandingowe
 • Warsztat technik facylitacji spotkań wewnętrznych
Poznaj szczegóły

Komunikacja wspierająca zarządzanie zmianą IT w organizacji

Warszawa, 22-23 marca 2018
 • Zasady budowania efektywnej komunikacji wspierającej wdrażane zmiany IT
 • Komunikacja w projektach IT
 • Identyfikacja i przeciwdziałanie barierom obniżającym zaangażowanie odbiorców
 • Warsztaty redagowania zrozumiałych i angażujących komunikatów wewnętrznych
 • Kanały komunikacji wzmacniające wymianę wiedzy w projekcie
Poznaj szczegóły
Komunikacja korporacyjna

Efektywna komunikacja wewnętrzna

Kraków, 12-13 kwietnia 2018
Poznań, 22-23 maja 2018
 • Budowanie strategii komunikacji wewnętrznej
 • Dobór kanałów komunikacji do odbiorców,
 • Trendy w obszarze nowych kanałów
 • Przygotowywanie skutecznych komunikatów
 • Narzędzia badające efektywność komunikacji

Ocena szkolenia przez uczestników: 5/5 

Poznaj szczegóły

Szkolenia dedykowane iComms_

komunikacja menadżerska

Efektywna komunikacja liderska

Podczas tego warsztatu menadżerowie zapoznają się z różnymi technikami oraz narzędziami komunikacji, których zastosowanie wzmacnia przekaz, angażuje zespół i buduje wizerunek lidera…

Poznaj szczegóły
zespoły wielopokoleniowe

Komunikacja w zespołach multipokoleniowych

Celem tego warsztatu jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych mających na celu umiejętne budowanie porozumienia i współpracy w grupach zróżnicowanych ze względu na przynależność pokoleniową…

Poznaj szczegóły
Facylitacja dla liderów

Wzmacnianie umiejętności facylitacyjnych liderów

Ten warsztat dostarcza wiedzę, narzędzia oraz umiejętności, które wzmacniają kompetencje liderskie w obszarze pracy i komunikacji z zespołem. Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się w jaki sposób pobudzać zaangażowanie oraz aktywne uczestnictwo wszystkich uczestników spotkań…

Poznaj szczegóły
Komunikacja w zespole

Skuteczna komunikacja wewnętrzna

Warsztat dla pracowników wspierających komunikację wewnętrzną oraz zespołów redakcyjnych. Celem warsztatu jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych osób współtworzących komunikację wewnętrzną w firmie…

Poznaj szczegóły
Komunikacja projektowa

Komunikacja w projektach IT

Warsztat dedykowany jest osobom odpowiedzialnym za komunikację w projektach IT, których zadaniem jest zapewnienie właściwego przepływu informacji w projekcie jak również angażująca komunikacja do użytkowników końcowych…

Poznaj szczegóły