SZKOLENIE DEDYKOWANE

Komunikacja w projekcie - Skuteczna komunikacja zmian i projektów IT

Warsztat dedykowany jest osobom odpowiedzialnym za komunikację w projektach IT, których zadaniem jest zapewnienie właściwego przepływu informacji w projekcie jak również angażująca komunikacja do użytkowników końcowych.

Podczas warsztatu osoby zaangażowane w projekty IT, project managerowie poznają zasady budowania efektywnej komunikacji zapewniającej skuteczny przepływ wiedzy i informacji w projekcie. Na podstawie analizy potrzeb i oczekiwań różnych grup odbiorców komunikacji (sponsorzy projektu, kadra menadżerska, uczestnicy projektu, użytkownicy końcowi, etc.) będą także potrafili stworzyć plan komunikacji projektu.

Dodatkowo, elementem warsztatu jest ocena efektywności poszczególnych kanałów komunikacji i optymalizacja działań. Po warsztacie uczestnicy będą potrafili przygotować dopasowane do potrzeb odbiorców i skuteczne procesy komunikacji.  Dodatkowo, prowadzone w trakcie warsztatu sesje facylitacyjne dają możliwość przepracowania pojawiających się barier i wypracowania spójnych zasad komunikacji projektów w firmie.

Dla kogo?

  • Dla project menadżerów i liderów projektów IT odpowiedzialnych za komunikację projektową
  • Dla project menadżerów i liderów projektów którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne
  • Dla członków projektów IT, którzy komunikują się z użytkownikami końcowymi

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

  • Znajomość zasad budowania efektywnej komunikacji w projektach, dopasowanej do potrzeb i oczekiwań odbiorców i nastawionej na realizację celów biznesowych projektu
  • Umiejętność przygotowania planów komunikacji dla projektu
  • Umiejętność przygotowywania zrozumiałych i angażujących komunikatów wewnętrznych
  • Znajomość kanałów i narzędzi wzmacniających zaanagażowanie członków projektów
  • Umiejętność prowadzenia efektywnych spotkań zespołowych

nasze mocne strony

Sesje facylitacyjne

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Wiedza

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Kompetencje

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Konsultacje

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Materiały szkoleniowe

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

trener

Adriana Borucka

ekspert ds. komunikacji wewnętrznej i liderskej, trener biznesu, facylitator

Ekspert w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji korporacyjnej, w tym w zakresie komunikacji wewnętrznej – wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej, audyty komunikacji wewnętrznej, wdrażanie nowych kanałów i działań w obszarze digital workplace, komunikacja kryzysowa, zarządzanie zmianą.

Doradza i wspiera kadrę zarządzającą w obszarze komunikacji wewnętrznej, w tym także prowadzi programy mentoringowe z obszaru komunikacji dla menedżerów. Wdraża Standardy Komunikacji Liderskiej w firmach i organizacjach, szkoli zespoły komunikacji, menadżerów i zapewnia rozwój kompetencji komunikacyjnych liderów.

Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Kompanii Piwowarskiej (10 lat), Zeelandii oraz Infersoll Rand (2 lata jako doradca kadry zarządzajacej ds, komunikacji wewnętrznej). Jako niezależny konsultant pracowała z zespołami m.in. ABB, Capgemini, 10 Clouds, Amica, Roche czy SOS Wioski Dziecięce. W ramach szkoleń otwartych przeszkoliła ponad 200 praktyków komunikacji wewnętznej.

Jako certyfikowany trener biznesu oraz facylitator według metodologii Iceberg, w ramach sesji facylitacyjnych pomaga zespołom w wypracowywaniu strategii i rozwiązań oraz szkoli z zakresu prowadzenia efektywnych spotkań wewnętrznych. Jest również jednym z dwóch w Polsce certyfikowanych trenerów Neurocolors.

Od lat pasjonuje się wykorzystywaniem nowych mediów, AI i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w obszarze komunikacji wewnętrznej.

zaufali nam