Szkolenie online SZKOLENIE OTWARTE

Akademia Komunikacji Wewnętrznej

 • Grupa szkoleniowa: max. 9 osób

2490 zł + 23% VAT

Zapisz się

KURS 100 % online!

Uczestnicy tego trwającego 8 tygodni programu szkoleniowego wzmocną swoje kompetencje w zakresie projektowania procesów komunikacji, budowania zaangażowania pracowników, projektowania i wdrażania skutecznych kanałów komunikacji, wspierania kadry menadżerskiej w komunikacji oraz mierzenia i usprawniania działań w obszarze komunikacji wewnętrznej.

Organizacja kursu:

 • 10 modułów szkoleniowych
 • 8 tematycznych sesji online (2h)
 • 8 sesji Q&A (1h)
 • Praktyczne zadania pomiędzy sesjami z indywidualnym feedbackiem od trenera
 • Dostęp do materiałów dodatkowych: szablon planu komunikacji, szablon do strategii komunikacji, analiza grup odbiorców, matryca kanałów i odbiorców, formatka do audytu kanałów komunikacji, formatka do przygotowania person, ankiety satysfakcji z komunikacji, lista kompetencji osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną.
 • 3-miesięczny mentoring po szkoleniu.
 • OPCJA DODATKOWA:  Indywidualny test kompetencji komunikacyjnych Neurocolor z feedbackiem ze zniżką 50%

Podczas sesji uczestnicy otrzymają każdorazowo pigułkę wiedzy, jednocześnie dzięki facylitacji będą aktywnie uczestniczyć w spotkaniu, wymieniać pomysły i poglądy, wypracowywać rozwiązania w odpowiedzi na pojawiające się w ich organizacjach wyzwania.

Sesje on-line zapewnią przestrzeń do zadawania dodatkowych pytań, pracy nad bieżącymi case'ami uczestników.

Przygotowywane przez trenera zadania pozwolą uczestnikom praktycznie przygotować się do indywidualnych zadań, w ramach zadań uczestnicy przeprowadzą analizę kanałów, odbiorców, określą cele dla komunikacji, przygotują plany komunikacji, zaplanują pomiary efektywności.

Terminy sesji podczas najbliższych edycji

Edycja IV (jesienna): 26 października 2021 - 14 grudnia 2021 - BRAK MIEJSC! Wkrótce informacja o terminach sesji wiosennej.

Sesje merytoryczne (2h), wtorki g. 14:00 -16:00
daty: 26.10, 02.11, 10.11 (wyjątkowo środa), 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12

Sesje Q&A (1h), piątki, g. 14:00 - 15:00
daty:  29.10, 5.11, 12.11, 19.11, 26.11, 3.12, 10.12, 17.12

Dla kogo?

 • Dla specjalistów i kierowników odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną
 • Dla ekspertów odpowiedzialnych za działania w obszarze employer brandingu
 • Dla przedstawicieli działów HR odpowiedzialnych za komunikację procesów biznesowych
 • Dla osób wspierających kadrę menadżerską w komunikacji z zespołami
 • Dla członków zespołów redakcyjnych

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

 • Rola i zadania komunikacji wewnętrznej w organizacji
 • Zadania i kompetencje osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną
 • Definiowanie celów komunikacji wewnętrznej, wspierających budowanie pożądanej kultury organizacyjnej
 • Umiejętność budowania strategii komunikacji uwzględniającej potrzeby i oczekiwania wszystkich grup odbiorców
 • Znajomość kanałów i narzędzi komunikacji oraz zasad optymalnego ich wykorzystania
 • Wdrażanie nowych kanałów komunikacji, umiejętne angażowanie pracowników
 • Redagowanie skutecznych komunikatów wewnętrznych, skryptów do video blogów, etc.
 • Wspieranie kadry menadżerskiej w komunikacji z zespołami
 • Określania skuteczności działań i ich optymalizacja
 • Nowe trendy i przyszłość komunikacji wewnętrznej (AI, praca zdalna, nowe technologie

Program

Moduł I

Definicja, rola i zadania komunikacji wewnętrznej

 • Definicja, zadania, odpowiedzialności zespołów komunikacji wewnętrznej
 • Globalne i lokalne wyzwania dla komunikacji wewnętrznej
 • Zmieniająca się rola osób odpowiedzialnych za komunikację w firmie
 • Nowe wymagane kompetencje ekspertów ds. komunikacji wewnętrznej
 • Komunikacja wewnętrzna a employer branding i employee experience
 • Wpływ komunikacji wewnętrznej na kulturę organizacyjną
 • Badania i trendy dotyczące komunikacji wewnętrznej
 • Podejście i różne strategie firm w odniesieniu do komunikacji wewnętrznej
 • Definiowanie celów dla komunikacji wewnętrznej w odpowiedzi na cele biznesowe
 • Budowanie strategii komunikacji
 • Identyfikacja i analiza grup odbiorców
 • Charakterystyka kanałów komunikacji (mail, intranet, spotkania, chaty, video blogi, etc.)
 • Identyfikacja osób współodpowiedzialnych za komunikację w firmie
 • Przygotowywanie planów komunikacji
 • Budowanie kultury dialogu w organizacji
 • Przeciwdziałanie szumom informacyjnym
 • Komunikacja multikanałowa
 • Ambasadorzy komunikacji – budowanie międzydziałowego zespołu wspierającego komunikację wewnętrzną
 • Komunikacja, która wspiera kulturę organizacyjną
 • Zmieniająca się rola kadry kierowniczej w komunikacji wewnętrznej
 • Definiowanie roli liderów w komunikacji
 • Audyt komunikacji liderskiej
 • Narzędzia wspierające komunikację liderską
 • Zapenienie spójnej komunikacji od menadżerów
 • Wspieranie liderów w rozwoju kompetencji komunikacyjnych
 • Mierzenie efektywności komunikacji liderskiej
 • Opracowywanie standardów komunikacji liderskiej
 • Budowanie planów komunikacji liderskiej
 • Przygotowwanie pakietów do kaskadowania informacji
 • Prowadzenie szkoleń dla zespołu menadżerskiego z zakresu komunikacji liderskiej
 • Indywidualne doradztwo dla kadry zarządzającej
 • Identyfikacja barier w obszarze komunikacji liderskiej i przeciwdziałanie im
 • Zasady projektowania i redagowania komunikatów
 • Jak opowiadać pracownikom historię
 • Warsztat umiejętności pisania tekstów
 • Zasady budowania angażujących newsletterów
 • Wykorzystanie infografik, dominująca kultura obrazkowa
 • Wykorzystanie video w komunikacji wewnętrznej
 • Zalety wykorzystywanie podcastów w komunikacji wewnętrznej
 • Komunikacja wizualna – trendy
 • Określanie funkcjonalności i definiowanie Intranet User Case
 • Definiowanie celów biznesowych dla intranetu
 • Definiowanie potrzeb różnych grup odbiorców i nadawców informacji (HR, IT, marketing, PR, sprzedaż, etc)
 • Wybór platformy – prezentacja różnych rozwiązań
 • Budowanie zespołu Super Użytkowników
 • Szkolenie dla zespołu redakcyjnego
 • Kampania promująca nowe narzędzie
 • Angażowanie menadżerów w promocję narzędzia
 • Budowanie zespołu ds. komunikacji w sytuacjach kryzysowych
 • Planowanie komunikacji, co można przygotować wcześniej
 • Właściwy dobór kanałów
 • Język komunikacji w sytuacjach trudnych
 • Plany komunikacji kryzysowej
 • Zapewnienie przepływu informacji w kryzysie
 • Podstawowe mierniki skuteczności komunikacji
 • Dotarcie a zrozumienie – różne kategorie pomiarów
 • Audyt komunikacji i optymalizacja działań
 • Narzędzia badające efektywność komunikacji wewnętrznej
 • Umiejętność wykorzystania danych wewnętrznych
 • Prezentacja skuteczności podejmowanych działań
 • Digital Workplace i technologie wspierające przepływ informacji w firmie
 • Zmieniające się preferencje i oczekiwania pracowników
 • Sztuczna inteligencja, określanie sentymentu i ich rola w rozwoju komunikacji wewnętrznej
 • Komunikacja w zespołach zdalnych i rozproszonych

nasze mocne strony

Sesje facylitacyjne

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Wiedza

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Kompetencje

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Konsultacje

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Materiały szkoleniowe

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

trener

Adriana Borucka

ekspert ds. komunikacji wewnętrznej i liderskej, trener biznesu, facylitator

Ekspert w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji korporacyjnej, w tym w zakresie komunikacji wewnętrznej – wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej, audyty komunikacji wewnętrznej, wdrażanie nowych kanałów i działań w obszarze digital workplace, komunikacja kryzysowa, zarządzanie zmianą.

Doradza i wspiera kadrę zarządzającą w obszarze komunikacji wewnętrznej, w tym także prowadzi programy mentoringowe z obszaru komunikacji dla menedżerów. Wdraża Standardy Komunikacji Liderskiej w firmach i organizacjach, szkoli zespoły komunikacji, menadżerów i zapewnia rozwój kompetencji komunikacyjnych liderów.

Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Kompanii Piwowarskiej (10 lat), Zeelandii oraz Infersoll Rand (2 lata jako doradca kadry zarządzajacej ds, komunikacji wewnętrznej). Jako niezależny konsultant pracowała z zespołami m.in. ABB, Capgemini, 10 Clouds, Amica, Roche czy SOS Wioski Dziecięce. W ramach szkoleń otwartych przeszkoliła ponad 200 praktyków komunikacji wewnętznej.

Jako certyfikowany trener biznesu oraz facylitator według metodologii Iceberg, w ramach sesji facylitacyjnych pomaga zespołom w wypracowywaniu strategii i rozwiązań oraz szkoli z zakresu prowadzenia efektywnych spotkań wewnętrznych. Jest również jednym z dwóch w Polsce certyfikowanych trenerów Neurocolors.

Od lat pasjonuje się wykorzystywaniem nowych mediów, AI i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w obszarze komunikacji wewnętrznej.

zaufali nam