warsztaty dedykowane

Poprawa komunikacji w zespole z wykorzystaniem testów NeuroColor

Celem 4-godzinnych warsztatów zespołowych jest pokazanie różnorodności w stylach komunikacji i wypracowanie zasad, które pomogą usprawnić procesy komunikacyjne pomiędzy członkami zespołu.

Dzięki indywidualnym testom NeuroColor każdy z członków zespołu poznaje swój styl komunikacji jak również otrzymuje spersonalizowane wskazówki do rozwoju swoich umiejętności komunikacyjnych. Podczas warsztatu uczestnicy uczą się rozpoznawać różne style komunikacji i dopasowywać treści i sposób komunikacji do różnych odbiorców. W ramach wspólnych sesji zespół dodatkowo wspólnie definiuje swoje mocne i słabe strony w kontekście komunikacji i uczestnicy wypracowują zasady współpracy nastawione na usprawnienie komunikacji z zachowaniem indywidualnego podejścia.

Dla kogo?

 

  • nowych zespołów, które chcą od początku określić spójne zasady komunikacji i współpracy
  • różnorodnych zespołów, gdzie wymagana jest lepsza świadomość i umiejętność dopasowywania stylu komunikacji do odbiorców
  • zespołów  kryzysie, które muszą na nowo określić zasady współpracy i usprawnić komunikację
  • wszystkich zespołów, które chcą na co dzień lepiej współpracować i budować kulturę szacunku i otwartości

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

Dzięki szczegółowo opisanym raportom uczestnicy lepiej zrozumieją swoje zachowania oraz ich konsekwencje w relacjach z innymi oraz w sposób bardziej świadomy będą w stanie lepiej komunikować się zarówno z członkami swojego zespołu jak i z klientami.

nasze mocne strony

Sesje facylitacyjne

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Wiedza

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Kompetencje

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Konsultacje

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Materiały szkoleniowe

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

trener

Adriana Borucka

ekspert ds. komunikacji wewnętrznej i liderskej, trener biznesu, facylitator

Ekspert w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji korporacyjnej, w tym w zakresie komunikacji wewnętrznej – wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej, audyty komunikacji wewnętrznej, wdrażanie nowych kanałów i działań w obszarze digital workplace, komunikacja kryzysowa, zarządzanie zmianą.

Doradza i wspiera kadrę zarządzającą w obszarze komunikacji wewnętrznej, w tym także prowadzi programy mentoringowe z obszaru komunikacji dla menedżerów. Wdraża Standardy Komunikacji Liderskiej w firmach i organizacjach, szkoli zespoły komunikacji, menadżerów i zapewnia rozwój kompetencji komunikacyjnych liderów.

Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Kompanii Piwowarskiej (10 lat), Zeelandii oraz Infersoll Rand (2 lata jako doradca kadry zarządzajacej ds, komunikacji wewnętrznej). Jako niezależny konsultant pracowała z zespołami m.in. ABB, Capgemini, 10 Clouds, Amica, Roche czy SOS Wioski Dziecięce. W ramach szkoleń otwartych przeszkoliła ponad 200 praktyków komunikacji wewnętznej.

Jako certyfikowany trener biznesu oraz facylitator według metodologii Iceberg, w ramach sesji facylitacyjnych pomaga zespołom w wypracowywaniu strategii i rozwiązań oraz szkoli z zakresu prowadzenia efektywnych spotkań wewnętrznych. Jest również jednym z dwóch w Polsce certyfikowanych trenerów Neurocolors.

Od lat pasjonuje się wykorzystywaniem nowych mediów, AI i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w obszarze komunikacji wewnętrznej.

zaufali nam