KOMUNIKACJA LIDERSKA / KOMUNIKACJA WARTOŚCI

Warsztat dla 100-osobowego zespołu menadżerskiego grupy Staffbase

Amica, polski producent przemysłu elektromaszynowego, kwartalnie zaprasza zespół menadżerski na spotkanie z zarządem, w którym udział bierze około 100 liderów. Celem kolejnego spotkania była ocena wdrożenia projektu wdrożenia kultury feedbacku w organizacji.

Firma zwróciła się do nas z prośbą o poprowadzenie warsztatu, my zaś zaproponowaliśmy, aby warsztaty współprowadzili z naszymi facylitatorami członkowie zarządu, którzy zostaną do tej roli przygotowani.

Taka idea pojawiła się w drodze wspólnej dyskusji nad przebiegiem warsztatu, gdzie jednym z kluczowych elementów było wprowadzenie kultury feedbacku na linii Zarząd – menadżerowie.

W ramach przygotowania, 6 członków zarządu otrzymało szczegółowy opis struktury warsztatu oraz bardzo skondensowane szkolenie dotyczące podstaw facylitacji, a przede wszystkim roli i zachowań facylitatora. Dodatkowo, każdy z członków zarządu, otrzymał propozycję indywidualnych konsultacji, aby doprecyzować rolę i zadania podczas warsztatu.

Warsztat, w którym wzięło udział 90 menadżerów oraz 10 facylitatorów ( 6 osób z zarządu, 2 osoby z działu komunikacji, 2 osoby z działu HR oraz zewnętrzny facylitator prowadzący) trwał 1,5h i był oparty o technikę Stop – Start – Continue, gdzie celem było zidentyfikowanie obszarów, które nie działają poprawnie, tych które dobrze działają oraz wyłonienie pomysłów na usprawnienia w zakresie prowadzonego projektu.

Zarząd w roli facylitatorów był przede wszystkim odpowiedzialny za zebranie informacji, zapewnienie komfortu dyskusji w prowadzonych grupach. Najwększym wyzwaniem jak i trudnością, było upewnienie się, że zarząd tylko i wyłącznie słucha i pogłęba tematy, bez komentowania i wyrażania swojej opinii.

Warsztat przebiegł bardzo dynamicznie, zespoły rotowało, co sprawiło, że każdy miał okazję pracować minimum z 2 członkami zarządu.