warsztaty

Indywidualny test kompetencji komunikacyjnych

 • Grupa szkoleniowa: indywidualnie

800 zł + 23% VAT

Zapisz się

Test i obszerny indywidualny raport kompetencji komunikacyjnych NeuroColor realnie pozwala poprawić jakość komunikacji i relacji z innymi osobami. Test NeuroColor stanowi idealną bazę do pracy nad wzmocnieniem kompetencji komunikacyjnych. Dzięki indywidualnie dopasowanym wskazówkom, pomaga w pełni świadomie wykorzystywać swoje najmocniejsze atuty i tym samym podnosić jakoś relacji, wzmacniać zaufanie oraz lepiej rozpoznawać potrzeby i motywacje współpracowników.

Indywidualny raport NeuroColor zawiera:

 • Opis indywidualnego stylu komunikacji
 • Listę czynników podnoszących zaangażowanie i motywację
 • Informację o tym, jak inni odbierają styl komunikacji badanego
 • Informację o tym, co inni powinni wiedzieć o stylu pracy badanego, aby się z nim lepiej komunikować
 • Informację o czynnikach, które mogą powodować problemy w komunikacji z innymi
 • Możliwe reakcje na zmiany i sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Indywidualnie dopasowane strategie redukowania stresu
 • Wskazówki do bardziej efektywnego podejmowania decyzji i wywierania wpływu
 • Wskazówki do poprawy efektywności w działaniu
 • Porównanie - styl komunikacji w pracy vs styl komunikacji w życiu prywatnym

NeuroColor to jedyny raport opisujący indywidualny styl komunikacji, który przygotowano na podstawie ponad 400 badań i publikacji naukowych i został zweryfikowany zarówno przez statystyki, jak i badania m.in. rezonansem magnetycznym.

Każdy uczestnik badania w ramach sesji feedbackowej otrzymuje dodatkowe wskazówki od Certyfikowanego Trenera NeuroColor.

Dla kogo?

 • osób, które chcą szczegółowo poznać różne style komunikacji, ich wzajemne odziaływanie i wytyczne do lepszej współpracy,
 • członków zespołów, którzy chcą świadomie budować relacje w zespole,
 • zespołów, które chcą usunąć pojawiające się we współpracy bariery i usprawnić komunikację w zespole,
 • liderów, którzy chcą lepiej zarządzać różnorodnym zespołem,
 • menadżerów, którzy chcą zbudować bardziej efektywne zespoły,
 • członków kadry zarządzającej, którzy chcą podnieść zaufanie i zaangażowanie w organizacji,
 • przedstawicieli biznesu, którzy chcą umiejętnie określać style komunikacji klientów (wewnętrznych lub zewnętrznych) i świadomie budować pozytywne relacje biznesowe,
 • wszystkich osób, które chcą lepiej radzić sobie ze stresem i świadomie budować swoje kompetencje komunikacyjne.

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

Dzięki indywidualnym raportom NeuroColor jako członek zespołu będziesz potrafił(a):

 • usprawnić bieżącą komunikację z członkami zespołu,
 • lepiej kontrolować swoje reakcje w sytuacjach stresujących,
 • dopasowywać podejście i sposób komunikacji do różnych odbiorców,
 • świadomie wykorzystywać w codziennym życiu wiedzę o ludzkiej osobowości oraz o
  funkcjonowaniu mózgu.

Dzięki indywidualnym raportom NeuroColor jako lider zespołu będziesz potrafił(a):

 • lepiej dopasowywać osoby w zespole do określonych ról i zadań, zwiększając tym samym efektywność indywidualną i zespołową, stopień realizacji celów i osiągane wyniki,
 • wzmacniać zaangażowanie członków zespołu i zapewniać im rozwój w zgodzie z potrzebami indywidualnymi oraz potrzebami organizacji,
 • na bazie najnowszej wiedzy z obszaru neuronauki rozpoznawać czynniki, które lepiej motywują członków zespołów do działania,
 • lepiej zarządzać sytuacjami trudnymi oraz kryzysowymi w zespole,
 • zbudować świadomy swoich słabości oraz w pełni wykorzystujący swoje najmocniejsze strony zespół.

Program

Wykorzystaj różne metody

szkolenia

sesje facylitacyjne

materiały edukacyjne

konsultacje

mentoring

trener

Adriana Borucka

ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej i liderskiej, trenerka biznesu, facylitatorka

Ekspertka w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji korporacyjnej, w tym w zakresie komunikacji wewnętrznej - wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej, audyty komunikacji wewnętrznej, wdrażanie nowych kanałów i działań w obszarze digital workplace, komunikacja kryzysowa, zarządzanie zmianą. Doradza i wspiera kadrę zarządzającą w obszarze komunikacji wewnętrznej. Swoje doświadczenie zdobyła, pracując w Kompanii Piwowarskiej, Zeelandii oraz Infersoll. Niezależnie współpracowała także z zespołami. ABB, Capgemini, 10 Clouds, Amica, Roche czy SOS Wioski Dziecięce. Jako certyfikowana trenerka biznesu oraz facylitatorka według metodologii Iceberg, w ramach sesji facylitacyjnych, pomaga zespołom w wypracowywaniu strategii i rozwiązań oraz szkoli z zakresu prowadzenia efektywnych spotkań wewnętrznych. Jest również jedną z dwóch w Polsce certyfikowanych trenerek Neurocolors. Od lat pasjonuje się wykorzystywaniem nowych mediów, AI i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w obszarze komunikacji wewnętrznej.

Zobacz z kim pracowaliśmy