warsztaty

Indywidualny test kompetencji komunikacyjnych NeuroColor

  • Grupa szkoleniowa: indywidualnie

  1250 zł + 23% VAT

  Zapisz się

  Test i obszerny indywidualny raporty kompetencji komunikacyjnych NeuroColor realnie pozwala poprawić jakość komunikacji i relacji z innymi osobami. Test NeuroColor stanowi idealną bazę do pracy nad wzmocnieniem kompetencji komunikacyjnych, dzięki indywidualnie dopasowanym wskazówkom, pomaga w pełni świadomie wykorzystywać swoje najmocniejsze atuty i tym samym podnosić jakoś relacji, wzmacniać zaufanie oraz lepiej rozpoznawać potrzeby i motywacje współpracowników.

  Indywidualny raport NeuroColor zawiera:

  • Opis indywidualnego stylu komunikacji
  • Listę czynników podnoszące zaangażowanie i motywację
  • Informację o tym jak inni odbierają styl komunikacji badanego
  • Informację o tym co inni powinni wiedzieć o stylu pracy badanego, aby się z nim lepiej komunikować
  • Informację o czynnikach, które mogą powodować problemy w komunikacji z innymi
  • Możliwe reakcje na zmiany i sposoby rozwiązywania konfliktów
  • Indywidualnie dopasowane strategie redukowania stresu
  • Wskazówki do bardziej efektywnego podejmowania decyzji i wywierania wpływu
  • Wskazówki do poprawy efektywności w działaniu
  • Porównanie styl komunikacji w pracy vs styl komunikacji w życiu prywatnym

  NeuroColor to jedyny raport opisujący indywidualny styl komunikacji, który został przygotowany na podstawie ponad 400 badań i publikacji naukowych i został zweryfikowany zarówno przez statystyki jak i badania m.in. rezonansem magnetycznym.

  Każdy uczestnik badania w ramach sesji feedbackowej otrzymuje dodatkowe wskazówki od Certyfikowanego Trenera NeuroColor.

  Dla kogo?

  • osób, które chcą szczegółowo poznać różne style komunikacji, ich wzajemne odziaływanie i wytyczne do lepszej współpracy,
  • członków zespołów, którzy chcą świadomie budować relacje w zespole,
  • zespołów, które chcą usunąć pojawiające się we współpracy bariery i usprawnić komunikację w zespole
  • liderów, którzy chcą lepiej zarządzać różnorodnym zespołem,
  • menadżerów, którzy chcą zbudować bardziej efektywne zespoły,
  • członkom kadry zarządzającej, którzy chcą podnieść zaufanie i zaangażowanie w organizacji,
  • przedstawicielom biznesu, którzy chcą umiejętnie określać style komunikacji klientów (wewnętrznych lub zewnętrznych) i świadomie budować pozytywne  relacje biznesowe,
  • wszystkim osobom, które chcą lepiej radzić sobie ze stresem i świadomie budować swoje kompetencje komunikacyjne.

  Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

  Dzięki indywidualnym raportom NeuroColor jako członek zespołu będziesz potrafił(a):

  • usprawnić bieżącą komunikację z członkami zespołu,
  • lepiej kontrolować swoje reakcje w sytuacjach stresujących,
  • dopasowywać podejście i sposób komunikacji do różnych odbiorcó,
  • świadomie wykorzystywać w codziennym życiu wiedzę o ludzkiej osobowości oraz o
   funkcjonowaniu mózgu.

   

  Dzięki indywidualnym raportom NeuroColor jako lider zespołu będziesz potrafił(a):

  • lepiej dopasowywać osoby w zespole do określonych ról i zadań, zwiększając tym samym efektywność indywidualną i zespołową, stopień realizacji celów i osiągane wyniki,
  • wzmacniać zaangażowanie członków zespołu i zapewniać im rozwój w zgodzie z potrzebami indywidualnymi oraz potrzebami organizacji
  • na bazie najnowszej wiedzy z obszaru neuronauki rozpoznawać czynniki, które lepiej motywują członków zespołów do działania
  • lepiej zarządzać sytuacjami trudnymi oraz kryzysowymi w zespole,
  • zbudować świadomy swoich słabości oraz w pełni wykorzystujący swoje najmocniejsze strony zespół.

  Program


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/icomms_2020/includes/training-program.php on line 18

  nasze mocne strony

  Sesje facylitacyjne

  Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

  Wiedza

  Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

  Kompetencje

  Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

  Konsultacje

  Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

  Materiały szkoleniowe

  Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

  trener

  Adriana Borucka

  ekspert ds. komunikacji wewnętrznej i liderskej, trener biznesu, facylitator

  Ekspert w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji korporacyjnej, w tym w zakresie komunikacji wewnętrznej – wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej, audyty komunikacji wewnętrznej, wdrażanie nowych kanałów i działań w obszarze digital workplace, komunikacja kryzysowa, zarządzanie zmianą.

  Doradza i wspiera kadrę zarządzającą w obszarze komunikacji wewnętrznej, w tym także prowadzi programy mentoringowe z obszaru komunikacji dla menedżerów. Wdraża Standardy Komunikacji Liderskiej w firmach i organizacjach, szkoli zespoły komunikacji, menadżerów i zapewnia rozwój kompetencji komunikacyjnych liderów.

  Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Kompanii Piwowarskiej (10 lat), Zeelandii oraz Infersoll Rand (2 lata jako doradca kadry zarządzajacej ds, komunikacji wewnętrznej). Jako niezależny konsultant pracowała z zespołami m.in. ABB, Capgemini, 10 Clouds, Amica, Roche czy SOS Wioski Dziecięce. W ramach szkoleń otwartych przeszkoliła ponad 200 praktyków komunikacji wewnętznej.

  Jako certyfikowany trener biznesu oraz facylitator według metodologii Iceberg, w ramach sesji facylitacyjnych pomaga zespołom w wypracowywaniu strategii i rozwiązań oraz szkoli z zakresu prowadzenia efektywnych spotkań wewnętrznych. Jest również jednym z dwóch w Polsce certyfikowanych trenerów Neurocolors.

  Od lat pasjonuje się wykorzystywaniem nowych mediów, AI i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w obszarze komunikacji wewnętrznej.

  zaufali nam