warsztaty

Indywidualny test kompetencji komunikacyjnych NeuroColor

 • Grupa szkoleniowa: indywidualnie

1250 zł + 23% VAT

Zapisz się

Test i obszerny indywidualny raporty kompetencji komunikacyjnych NeuroColor realnie pozwala poprawić jakość komunikacji i relacji z innymi osobami. Test NeuroColor stanowi idealną bazę do pracy nad wzmocnieniem kompetencji komunikacyjnych, dzięki indywidualnie dopasowanym wskazówkom, pomaga w pełni świadomie wykorzystywać swoje najmocniejsze atuty i tym samym podnosić jakoś relacji, wzmacniać zaufanie oraz lepiej rozpoznawać potrzeby i motywacje współpracowników.

Indywidualny raport NeuroColor zawiera:

 • Opis indywidualnego stylu komunikacji
 • Listę czynników podnoszące zaangażowanie i motywację
 • Informację o tym jak inni odbierają styl komunikacji badanego
 • Informację o tym co inni powinni wiedzieć o stylu pracy badanego, aby się z nim lepiej komunikować
 • Informację o czynnikach, które mogą powodować problemy w komunikacji z innymi
 • Możliwe reakcje na zmiany i sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Indywidualnie dopasowane strategie redukowania stresu
 • Wskazówki do bardziej efektywnego podejmowania decyzji i wywierania wpływu
 • Wskazówki do poprawy efektywności w działaniu
 • Porównanie styl komunikacji w pracy vs styl komunikacji w życiu prywatnym

NeuroColor to jedyny raport opisujący indywidualny styl komunikacji, który został przygotowany na podstawie ponad 400 badań i publikacji naukowych i został zweryfikowany zarówno przez statystyki jak i badania m.in. rezonansem magnetycznym.

Każdy uczestnik badania w ramach sesji feedbackowej otrzymuje dodatkowe wskazówki od Certyfikowanego Trenera NeuroColor.

Dla kogo?

 • osób, które chcą szczegółowo poznać różne style komunikacji, ich wzajemne odziaływanie i wytyczne do lepszej współpracy,
 • członków zespołów, którzy chcą świadomie budować relacje w zespole,
 • zespołów, które chcą usunąć pojawiające się we współpracy bariery i usprawnić komunikację w zespole
 • liderów, którzy chcą lepiej zarządzać różnorodnym zespołem,
 • menadżerów, którzy chcą zbudować bardziej efektywne zespoły,
 • członkom kadry zarządzającej, którzy chcą podnieść zaufanie i zaangażowanie w organizacji,
 • przedstawicielom biznesu, którzy chcą umiejętnie określać style komunikacji klientów (wewnętrznych lub zewnętrznych) i świadomie budować pozytywne  relacje biznesowe,
 • wszystkim osobom, które chcą lepiej radzić sobie ze stresem i świadomie budować swoje kompetencje komunikacyjne.

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

Dzięki indywidualnym raportom NeuroColor jako członek zespołu będziesz potrafił(a):

 • usprawnić bieżącą komunikację z członkami zespołu,
 • lepiej kontrolować swoje reakcje w sytuacjach stresujących,
 • dopasowywać podejście i sposób komunikacji do różnych odbiorcó,
 • świadomie wykorzystywać w codziennym życiu wiedzę o ludzkiej osobowości oraz o
  funkcjonowaniu mózgu.

 

Dzięki indywidualnym raportom NeuroColor jako lider zespołu będziesz potrafił(a):

 • lepiej dopasowywać osoby w zespole do określonych ról i zadań, zwiększając tym samym efektywność indywidualną i zespołową, stopień realizacji celów i osiągane wyniki,
 • wzmacniać zaangażowanie członków zespołu i zapewniać im rozwój w zgodzie z potrzebami indywidualnymi oraz potrzebami organizacji
 • na bazie najnowszej wiedzy z obszaru neuronauki rozpoznawać czynniki, które lepiej motywują członków zespołów do działania
 • lepiej zarządzać sytuacjami trudnymi oraz kryzysowymi w zespole,
 • zbudować świadomy swoich słabości oraz w pełni wykorzystujący swoje najmocniejsze strony zespół.

Program

nasze mocne strony

Sesje facylitacyjne

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Wiedza

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Kompetencje

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Konsultacje

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Materiały szkoleniowe

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

trener

Adriana Borucka

ekspert ds. komunikacji wewnętrznej i liderskej, trener biznesu, facylitator

Ekspert w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji korporacyjnej, w tym w zakresie komunikacji wewnętrznej – wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej, audyty komunikacji wewnętrznej, wdrażanie nowych kanałów i działań w obszarze digital workplace, komunikacja kryzysowa, zarządzanie zmianą.

Doradza i wspiera kadrę zarządzającą w obszarze komunikacji wewnętrznej, w tym także prowadzi programy mentoringowe z obszaru komunikacji dla menedżerów. Wdraża Standardy Komunikacji Liderskiej w firmach i organizacjach, szkoli zespoły komunikacji, menadżerów i zapewnia rozwój kompetencji komunikacyjnych liderów.

Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Kompanii Piwowarskiej (10 lat), Zeelandii oraz Infersoll Rand (2 lata jako doradca kadry zarządzajacej ds, komunikacji wewnętrznej). Jako niezależny konsultant pracowała z zespołami m.in. ABB, Capgemini, 10 Clouds, Amica, Roche czy SOS Wioski Dziecięce. W ramach szkoleń otwartych przeszkoliła ponad 200 praktyków komunikacji wewnętznej.

Jako certyfikowany trener biznesu oraz facylitator według metodologii Iceberg, w ramach sesji facylitacyjnych pomaga zespołom w wypracowywaniu strategii i rozwiązań oraz szkoli z zakresu prowadzenia efektywnych spotkań wewnętrznych. Jest również jednym z dwóch w Polsce certyfikowanych trenerów Neurocolors.

Od lat pasjonuje się wykorzystywaniem nowych mediów, AI i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w obszarze komunikacji wewnętrznej.

zaufali nam