artykuł, ogólny
Marca 14, 2019 3 min czytania

Employee experience a komunikacja wewnętrzna

Employee experience to trend, który zyskuje na popularności. W jego sukcesie skuteczna komunikacja wewnętrzna odgrywa główną rolę. Poniżej prezentujemy kilka podstawowych informacji o tym, czym employee experience jest i dlaczego warto w biznesie kłaść na nie coraz większy nacisk.

Zgodnie z nazwą można powiedzieć, że employee experience to po prostu doświadczenie, które pracownik zyskuje podczas swojej obecności w firmie. Składa się na nie zbiór wszystkich odczuć, opinii – doświadczeń właśnie – jakie nabywa w swoim miejscu pracy, począwszy od procesu rekrutacji, przez dalszy zawodowy rozwój, a na odejściu i zmianie pracodawcy skończywszy.

Kształtowanie właściwego employee experience jest istotne co najmniej z dwóch powodów.

Po pierwsze – buduje zaangażowanie pracowników. To oni bowiem tworzą i dbają o wizerunek firmy u klientów. To także od ich zaangażowania i pracy zależy postęp, jaki wykona organizacja – i jak będzie postrzegana na rynku. Im będą mieli więcej pozytywnych doświadczeń, tym będą lepszymi ambasadorami dla swoich firm.

Po drugie – patrząc z punktu widzenia CEO – pozytywnie kształtowane employee experience pomaga kadrze zarządzającej w rozwoju marki oraz w pozyskiwaniu dla niej nowych - najlepszych kandydatów. Obraz solidnego pracodawcy, zwłaszcza w czasach, w których zaczyna dominować rynek pracownika, jest szczególnie cenny.

Employee experience opiera się więc na ciągłym dialogu między pracodawcą a pracownikiem. Właściwa komunikacja wewnętrzna to czynnik, który najbardziej na tę relację wpływa.

Jak zatem budować employee experience do swojej firmy?

Jego właściwe kreowanie zakłada długofalową strategię. Programy czy pojedyncze akcje mające wzmocnić zaangażowanie pracowników przynoszą efekt, ale zbyt krótkotrwały. Ekspert w dziedzinie, Jacob Morgan, wskazywał, że na „doświadczenie” składają się działania, które tkwią bardziej w DNA firmy, a które można w organizacji rozwijać. Wyznaczył trzy czynniki, o które przede wszystkim powinni dbać specjaliści. Są to:

  • Kultura organizacji – stanowi styl pracy, zbiór wartości, norm, charakterystycznych dla marki. Można ją budować – lub zmieniać – poprzez każdy gest, który wpływa na jej postrzeganie, a który realnie odczuwają pracownicy. Warto pomyśleć o tym już na etapie rekrutacji - w jaki sposób firma ją prowadzi lub jak pomaga nowym pracownikom. A także np.: jak organizuje town halle, konferencje czy inne spotkania otwarte.
  • Otoczenie – tutaj na początek należy zastanowić się, czy przestrzeń, miejsce, wygląd pomieszczeń, kształtująca nastrój kolorystyka czy wypływająca z niej atmosfera są w stanie być dodatkową inspiracją do efektywnego działania czy też może przeciwnie – jako elementy tworzące miejsce pracy stają się czynnikiem demotywującym. Jeśli tak jest –warto pomyśleć nad zmianami.
  • Narzędzia – stanowią programy, aplikacje i udogodnienia niezbędne dla każdego pracownika. Mogą obejmować zarówno urządzenia codziennego użytku, jak i całą dostępną technologię, wokół której żyje firma. O tę ostatnią narzędzia komunikacji wewnętrznej są w stanie dbać bardzo skutecznie m.in. za pomocą intranetu czy webinarów.

Skupienie się na tych trzech aspektach – i na związanych z nimi strategiach komunikacyjnych – ma sprawić, że pracownik nabierze w firmie takiego doświadczenia, które nie tylko przełoży się na jego zaangażowanie, ale też sprawi, że zawsze, gdziekolwiek się znajdzie, będzie stanowić najlepszą reklamę dla swojego pracodawcy. A o te obopólne korzyści, które gwarantuje employee experience, na rynku chodzi.

Nie jest wcale tak, że pokolenia Millenialsów czy Gen Z, oczekują od wykonywanej pracy zupełnie innych rzeczy niż wszystkie poprzednie pokolenia pracowników.

Dokładnie tak samo - chcą mieć wyznaczone jasne cele i drogę do ich osiągnięcia. Różnicą jest fakt, że dzisiejszy pracownik chce, aby cele organizacji miały pewną wartość. Chce czuć się częścią zespołu, słuchać i być doceniany - przy czym ta ostatnia potrzeba jest wzmocniona. Młody człowiek dorasta bowiem w świecie, gdzie przepływ wiadomości i komentarzy w mediach społecznościowych jest wyjątkowo łatwy. Chce czuć się częścią czegoś wyjątkowego i jeśli zapewnimy mu takie poczucie jako organizacja - będzie oddanym ambasadorem marki.

Niedawne badanie LinkedIn wykazało, że 73% z 26 000 ankietowanych na całym świecie pragnie kariery, w której poczują, że ich praca "robi różnicę. Pytanie ile organizacji potrafi na tyle skutecznie prowadzić komunikację wewnętrzną - by takie wrażenie swoim ludziom zapewnić.