badanie komunikacji wewnętrznej, raport, State of the Sector, STATYSTYKI
15 marca 2024 7 min czytania

Komunikacja wewnętrzna w Polsce i na świecie - podobieństwa i różnice 2023/24

Już jest! Tegoroczny raport State of the Sector jak zwykle o tej porze dostarcza wiele emocji. Jak zmieniła się komunikacja wewnętrzna na przestrzeni roku? Co na przełomie 2023 i 2024 jest istotne w pracy komunikatorów wewnętrznych i dlaczego? Jakie są globalne trendy, priorytety i wyzwania nadchodzącego czasu, a przede wszystkim gdzie swoje miejsce w tym wszystkim ma nasza rodzima, polska komunikacja wewnętrzna. Porównaliśmy szczegółowe wyniki raportu firmy Gallagher z Badaniem Komunikacji Wewnętrznej w Polsce by pokazać najważniejsze podobieństwa i różnice w działaniu naszej branży. Czytajcie dalej!

W 2024 roku w badaniu firmy Gallagher wzięło udział ponad 2 300 praktyków komunikacji wewnętrznej reprezentujących 7 typów organizacji. Badanie Komunikacji Wewnętrznej, które przeprowadziliśmy w Polsce w 2023 roku to około 120 głosów od komunikatorów z 6 typów firm. Zobaczmy kilka najistotniejszych wniosków, które udało nam się wyczytać z obu raportów.

CELE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Wśród nadrzędnych celów komunikacji wewnętrznej na pierwszym miejscu pozostaje budowanie kultury organizacyjnej i poczucia przynależności (78%). Z roku na rok wzrasta jednak znaczenie strategicznego dostosowania (w tym roku jako główny cel wskazało je 76% respondentów).

W kwestii odpowiedzialności komunikatorzy wewnętrzni na świecie najczęściej rozliczani są z poziomu zaangażowania pracowników (74%) i budowania świadomości strategii (70%).

PRIORYTETY

TOP2 priorytety na świecie pozostają niezmienne od zeszłego roku. W 2024 komunikatorzy na świecie nieustannie priorytetyzują angażowanie zespołów wokół celu strategii i wartości (63%) oraz opracowywanie lub odświeżanie strategii komunikacji (39%).

W Polsce na pierwszym miejscu listy priorytetów stoi usprawnianie narzędzi komunikacji wewnętrznej. Jako najważniejsze wskazała je ponad połowa respondentów.
Globalnie trzecim najbardziej kluczowym priorytetem w 2024 stała się poprawa wizerunku liderów 30%). W Polsce skupiamy się raczej na wspieraniu umiejętności komunikacyjnych liderów (29% wskazało to jako główny priorytet) niż na kreowaniu ich wizerunku.

WYZWANIA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Największe wyzwania praktyków komunikacji wewnętrznej na świecie także pozostają takie same, jak rok temu. Globalnie wciąż najbardziej brakuje czasu i zasobów (35%), dużym wyzwaniem są również niezaangażowani pracownicy (32%) oraz braki budżetowe (25%).

Rozkład wyzwań komunikacji wewnętrznej w Polsce jest nieco inny. Lokalnie w największym stopniu mierzymy się ze słabymi umiejętnościami komunikacyjnymi menadżerów (39%) oraz przeciążeniem komunikacyjnym (39%). Brak czasu i zasobów znajduje się dopiero na trzecim miejscu w kolejności.

NAJCZĘŚCIEJ KOMUNIKOWANE TEMATY

Globalnie zdecydowanie najczęściej komunikuje się na tematy skupione wokół strategii, wizji i celu (40%). Na podobnym poziomie częstotliwości komunikacji wskazanym przez średnio 25% respondendentów utrzymują się:

 • Komunikacja zmian
 • Wyniki biznesowe
 • Wartości, zachowania i kutura
 • Oraz tematy związane z D&I (Diversity and Inclusion)

Najczęściej komunikowanymi tematami w Polsce są niewątpliwie treści związane z benefitami, wynagrodzeniami i nagrodami, które globalnie znajdują się dopiero na 7. Miejscu! Ciekawą różnicą pozostaje również kwestia komunikacji różnorodności, równości i inkluzywności – w polskich organizacjach te tematy podejmuje się rzadziej niż globalnie.

ZAUFANIE LIDERÓW DO KOMUNIKATORÓW WEWNĘTRZNYCH

W tym roku twórcy raportu State of the Sector postawili na pogłębiony wywiad w temacie roli komunikacji wewnętrznej i podejścia komunikatorów wewnętrznych do ich pracy.

Część komunikatorów skupia się w swojej pracy głównie na tworzeniu bieżących treści i wspieraniu liderów w ich pracy, nie wybiegając myślami w przyszłość. Pozostała część patrzy na komunikację bardziej strategicznie, co wg raportu znacząco wpływa na zrozumienie przez pracowników najważniejszych tematów.

Pytając o rodzaj podejścia do komunikowanych tematów, twórcy przyjrzeli się także odpowiedziom w formie otwartego tekstu. Ponad 27% respondentów wskazało w nich, że mają poczucie braku poparcia ze strony kierownictwa, a organizacja nie dostrzega wartości i znaczenia komunikacji. Często wskazywali również, że bywają pomijani w procesie decyzyjnym.

 

Spośród komunikatorów o takim podejściu prawie połowa używa kanałów mierzenia, by wpływać na liderów. Takie działanie bezpośrednio przyczynia się do zwiększania efektywności liderów i ostatecznie polepsza jakość działania całej organizacji.

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI KOMUNIKACJI

Badania efektywności komunikacji w polskich firmach zdecydowanie mocniej opierają się na feedbacku liderów oraz spotkaniach 1 na 1.

Rzadziej niż globalnie korzystamy ze spotkań typu Q&A na żywo.

Do czego wykorzystujemy dane z mierzenia?

Zarówno globalnie, jak i w Polsce dane z mierzenia najczęściej służą nam do uzasadniania inwestycji i pokazywania realnych dowodów na ich zwrot. Dane z badań efektywności często używamy również do dostosowywania i personalizowania komunikacji. Wyraźnym globalnym trendem staje się wykorzystywanie wyników badań komunikacji do doskonalenia kanałów i tworzenia bardziej skutecznego przekazu.

Badania komunikacji coraz częściej służą także do uzasadniania konkretnych inwestycji (w tym celu globalnie korzysta z nich o 23% więcej osób niż w zeszłym roku)

WYZWANIA W MIERZENIU EFEKTÓW PRACY

Porównując oba raporty ze sobą widzimy, że większość wyzwań które pojawiają się w badaniu efektów pracy komunikatorów pokrywają się.

Zarówno w Polsce jak i globalnie najbardziej doskwiera komunikatorom brak czasu i zasobów. Dużym wyzwaniem pozostaje również brak odpowiedniej technologii – do mierzenia, ale też do analizy wyników.

KANAŁY KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Kanały do nadawania komunikacji

Wśród najczęściej używanych i najbardziej efektywnych kanałów do nadawania w Polsce i na świecie bez zaskoczenia dominuje e-mail (zarówno w formie zwykłych wiadomości jak i newsletterów).

W top5 kanałów nie widać znacznych różnic między rodzimą a globalną komunikacją. W Polsce zdecydowanie częściej tworzy się jednak magazyny pracownicze, które na świecie są używane raczej rzadko – mimo ich wysokiej efektywności.

Kanały do współpracy

W Polsce największą popularnością wśród kanałów do współpracy cieszą się komunikatory i czaty wewnętrzne podczas gdy globalnie na pierwszym miejscu stoją spotkania z menadżerami.

Poza tą różnicą zarówno na świecie, jak i w Polsce najczęściej stawiamy na spotkania „na żywo” – słusznie, bo to właśnie one zapewniają najwyższą efektywność.

Kanały do samodzielnego korzystania

Wśród kanałów do samodzielnego korzystania najpopularniejszy pozostaje intranet. Drugim najczęściej używanym kanałem na świecie są aplikacje dla pracowników, które w tym momencie wykazują największą efektywność spośród wszystkich kanałów.

W Polsce także znajdują się one na drugim miejscu – aplikacji nie używamy ich jednak tak często, jak organizacje na świecie.

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I MENADŻEROWIE

Ponad połowa komunikatorów na świecie twierdzi, że menadżerowie w ich organizacjach nie są odpowiednio przygotowani do komunikacji z pracownikami.

W Polsce za to większość respondentów dobrze oceniło komunikacyjne kompetencje menadżerów. Najsłabiej menadżerowie w polskich organizacjach radzą sobie z tworzeniem inkluzywnego miejsca pracy.

SAMOPOCZUCIE KOMUNIKATORÓW WEWNĘTRZNYCH

Twórcy raportu State of the Sector podkreślili w tym ważność tematu well-beingu wśród pracowników komunikacji wewnętrznej. Według wyników badania poziom zadowolenia komunikatorów na świecie spada. Dla prawie ¼ osób komunikacja wewnętrzna jest jedynie rozdziałem w karierze lub zwyczajną pracą. Po pandemii, w której komunikacja wewnętrzna odgrywała często jedną z kluczowych ról w organizacji motywacja zmniejsza się, a potrzeba docenienia bywa często niezaspokojona.

SZTUCZNA INTELIGENCJA W KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ – AI PRZEJMUJE NASZĄ PRACĘ?

Około 40% komunikatorów na świecie z ciekawością podchodzi do potencjału jaki kryje w sumie sztuczna inteligencja. Z drugiej strony w relacji z AI nie czuje się pewnie około połowa z komunikatorów na świecie - część z nich czuje się zrezygnowana, część wypiera AI lub jest po prostu przerażona.

W Badaniu Komunikacji Wewnętrznej w Polsce z 2023 roku zdecydowana większość osób wskazywała sztuczną inteligencję jako coś co wywrze największy wpływ na komunikację w następnych latach. Globalnie widzimy już wyraźne zmiany – 1/3 komunikatorów na świecie eksperymentuje z narzędziami AI. W 35 % organizacji wprowadzono konkretne narzędzia i przewodniki pomagające w nowych wdrożeniach. 34% firm ma także osobę odpowiedzialną za koordynację działań związanych z AI.

 

Prawie 70% komunikatorów na świecie przyznało, że wg nich to właśnie sztuczna inteligencja wywrze największy wpływa na komunikację wewnętrzną w przeciągu następnych 5 lat.

 

Mamy nadzieję, ża artykuł był dla Was przydatnym porównaniem trendów i tendencji komunikacji wewnętrznej na świecie i w Polsce.

Całość raportu State of the Sector pobierzecie tutaj: https://www.ajg.com/employeeexperience/state-of-the-sector-2024/

By zobaczyć Raport z Badania Komunikacji Wewnętrznej w Polsce przejdźcie tutaj: https://icomms.pl/badanie-komunikacji-wewnetrznej-polska2023/

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Konferencja

Konferencja iComms

Warszawa, 21-22 listopada 2024

Konferencja iComms to:

 • kilkanaście case’ów przygotowanych przez komunikatorów wewnętrznych różnych firm,
 • panel z Prelegentami,
 • sesje tematyczne, czyli okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń.
 • praktyczne warsztaty

Zobacz, co działo się na zeszłorocznej edycji konferencji iComms 2023!

 

2 dni szkolenia
Grupa szkoleniowa: 100 uczestników
zobacz szczegóły
SZKOLENIE OTWARTE

Śniadanie z komunikacją wewnętrzną

Poznań, 11 września 2024

Zapraszamy na sesje wymiany wiedzy i pomysłów dla praktyków komunikacji wewnętrznej!

 • 2h praktyczne spotkania w godz. 9:00 – 11:00,
 • spotkania prowadzone w formacie sesji wymiany wiedzy,
 • okazja do burzy mózgów, przedyskutowania różnych pomysłów w gronie praktyków,
 • przestrzeń na nieformalny networking i wymianę kontaktów,
 • partnerami wydarzenia jest Workai.
Grupa szkoleniowa: 40 osób
zobacz szczegóły
Szkolenie online | SZKOLENIE OTWARTE

Akademia Komunikacji Wewnętrznej

ONLINE, 14 października-2 grudnia 2024
 • 8 tygodni kursu: 8 sesji tematycznych online (2h) + 8 sesji Q&A online (1h),
 • 10 modułów szkoleniowych,
 • praktyczne zadania pomiędzy sesjami z indywidualnym feedbackiem od trenera,
 • dostęp do pełnego zestawu materiałów dodatkowych,
 • 3-miesięczny mentoring indywidualny po szkoleniu.
2990 pln Grupa szkoleniowa: max. 9 osób
zobacz szczegóły

Pozostałe wpisy