II Badanie Komunikacji Wewnętrznej w Polsce 2023

Badanie Komunikacji Wewnętrznej iComms 2023

W kwietniu 2023 rozpoczęliśmy II Badanie Komunikacji Wewnętrznej w Polsce. Odpowiedzi zbieraliśmy w miesiącach kwiecień-październik 2023 drogą ankiety internetowej. W badaniu udział wzięło 12o respondentów, reprezentujących 6 typów organizacji.

Co badaliśmy? 

 • priorytety, wyzwania i trendy w komunikacji wewnętrznej,
 • rolę kadry zarządzającej w procesie komunikacji wewnętrznej,
 • współpracę z głównymi stakeholderami zespołów komunikacji wewnętrznej,
 • wykorzystanie i efektywność zarówno kanałów, jak i narzędzi komunikacji wewnętrznej,
 • role i zadania zespołów komunikacji wewnętrznej.

Najważniejsze wnioski:

 • Priorytety na 2023 r.: usprawnienie narzędzi komunikacji wewnętrznej, angażowanie zespołów wokół celu i strategii, oraz opracowywanie lub odświeżanie strategii komunikacji wewnętrznej.
 • Wyzwania to m.in.: słabe umiejętności komunikacyjne menadżerów, zbyt duża ilość komunikacji oraz brak czasu w zespole
 • Najczęściej komunikowane tematy: benefity, wynagrodzenia i nagrody; well-being i zdrowie psychiczne oraz wartości, zachowania i kultura
 • W porównaniu z globalnymi wynikami raportu State of the Sector, kultura polskich organizacji zazwyczaj jest bardziej otwarta na działanie zespołów komunikacji wewnętrznej
 • Komunikacja wewnętrzna odgrywa kluczową rolę w budowaniu dialogu w organizacji,
 • Kadra zarządzająca coraz lepiej wspiera zespoły komunikacji wewnętrznej
 • Najczęstsze kanały do nadawania informacji to: mailing, e-newslettery, townhalle/roadshowy/ konferencje na żywo lub online
 • Najpopularniejszą taktyką budowania więzi w polskich firmach są warsztaty i imprezy kulturalne
 • Duża część organizacji mierzy się z wyzwaniami związanymi z procesem zbierania opinii pracowników
 • Prawie 40% organizacji w ogóle nie komunikuje tematów ESG.

Pobierz raport z Badania Komunikacji Wewnętrznej w Polsce w 2023

Zobacz wyniki poprzedniej edycji

Już wkrótce wystartuje kolejna edycja badania, o której będziemy informowali na naszej stronie oraz na Facebooku iComms.