DEI, inkluzywność, równość, różnorodność, trendy
28 czerwca 2024 3 min czytania

Dobre praktyki DEI w komunikacji wewnętrznej

Jeszcze na przełomie 2022 i 2023 DEI (Diversity, Equity and Inclusion) zajmowało drugie miejsce wśród najczęściej komunikowanych w organizacjach tematów. Najnowszy raport State of the Sector pokazał, że w ciągu roku jego pozycja spadła aż o 3 miejsca. Globalnie odpuszczamy. Jednak inwestowanie w DEI to nie tylko moralny obowiązek – to także strategiczna decyzja, która przynosi wymierne korzyści. Gdy pracownicy czują się uwzględnieni, są bardziej zaangażowani, kreatywni i lojalni, co bezpośrednio przekłada się na sukces całej organizacji. Ale jak wspierać DEI w komunikacji wewnętrznej? Czytajcie dalej!

Co zawiera DEI?

DEI - Diversity, Equity and Inclusion – to zespół praktyk, które sprawiają, że każda osoba ma się czuć w organizacji mile widziana i wspierana.

Różnorodność oznacza reprezentację różnych grup w miejscu pracy, takich jak płeć, wiek, etniczność, orientacja seksualna, zdolności fizyczne i neuroróżnorodność.

Wspieranie różnorodności to nie tylko skupianie różnorodnych pracowników w organizacji to także np. uznawanie różnych stylów pracy i dawanie różnych możliwości pracy choćby osobom z niepełnosprawnościami lub matkom.

Równość polega na sprawiedliwym traktowaniu wszystkich, z uwzględnieniem różnych punktów wyjścia i przeszkód/barier w osiąganiu celów. 

Działania wspierające równość to nie tylko dążność do zrównania płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. To również np. zapewnienie równego dostępu do szkoleń i rozwoju zawodowego, niezależnie od stanowiska czy stażu pracy.

Inkluzywność to tworzenie poczucia przynależności - miejsca pracy, w którym każdy pracownik czuje się komfortowo i jest wspierany w byciu sobą.

Inkluzywność kojarzy nam się często ze stosowaniem języka inkluzywnego (feminatywów odpowiednich zaimków itd.) To jednak znacznie więcej – inkluzywność to również tworzenie przestrzeni, gdzie każdy pracownik może wyrazić swoje opinie i pomysły bez obawy przed oceną.

DEI – krok po kroku

Pierwszym krokiem powinno być przede wszystkim ustalenie zakresu działań DEI komunikacji wewnętrznej w Twojej organizacji. Wizja angażowania się w temat w Twojej firmie prawdopodobnie istnieje już kilka lat i obejmuje różne aspekty działań. Zacznij od jej dogłębnego poznania i zobacz, co możesz zrobić dalej:

 1. Zrozum dotychczasową politykę DEI

Zrozumienie aktualnej sytuacji DEI w organizacji to podstawa. Przeanalizuj istniejące zasady, strategię i dotychczasowe komunikaty DEI. Nawiąż współpracę z zespołami lub osobami odpowiedzialnymi za DEI, aby tworzyć spójne i istotne komunikaty.

 1. Postaw na autentyczność i miej misję

Komunikacja DEI powinna być szczera i odzwierciedlać rzeczywiste doświadczenia pracowników. Autentyczne przekazy budują zaufanie i zaangażowanie. Przemyśl, jakie są cele twojej komunikacji – edukacja, promowanie wydarzeń, czy zmiana kultury organizacyjnej? Komunikuj zarówno sukcesy w obszarze DEI, jak i aspiracje, do których dążycie, jako organizacja. Główny akcent połóż jednak na obszary, które wymagają poprawy.

 1. Ustal wytyczne

Stwórz wytyczne dotyczące komunikacji, które będą uwzględniały wrażliwość na kwestie kulturowe, rasowe i płciowe. Zwróć uwagę na symbolikę obrazów, które używasz. Upewnij się, że nie są dla nikogo obraźliwe. Dbaj o zgodność języka i obrazów z wartościami DEI.

 1. Zaangażuj kluczowych interesariuszy

Komunikaty DEI powinny docierać do wszystkich – pracowników, kandydatów, akcjonariuszy, klientów i dostawców. Wykorzystuj różnorodne kanały komunikacyjne, takie jak intranet, ekrany cyfrowe, aplikacje komunikacyjne, biuletyny itd.

Stwórz siatkę osób zaangażowanych w temat DEI w Twojej organizacji. Naturalni ambasadorzy organicznie zaszczepiają w ludziach idee i dobre praktyki.

 1. Poproś o opinie

Konsultuj się z pracownikami i interesariuszami, zbieraj ich opinie i uwagi na temat komunikatów DEI. Wykorzystaj zebrane dane do oceny i ustalenia priorytetów inicjatyw DEI oraz do informowania o podjętych działaniach na podstawie otrzymanego feedbacku.

Aktywne słuchanie to jeden z najważniejszych postulatów DEI!

Wykorzystaj potencjał kanałów komunikacyjnych

Efektywna komunikacja DEI nie odbędzie się bez dobrego wykorzystania kanałów komunikacji. Przejrzyj propozycje poniżej i zobacz, jak możesz wycisnąć maksimum potencjału kanałów tak, żeby wesprzeć różnorodność, równość i inkluzywność. Oczywiście poza konkretnymi narzędziami warto wspierać wiedzą liderów, którzy przekazują pracownikom najważniejsze cele i misję DEI bezpośrednio.

 • Ekrany cyfrowe: Idealne do dynamicznych, wizualnych treści, które przyciągają uwagę. Możesz dzięki nim w ciekawy sposób zakomunikować:
  • Wartości
  • Historie pracowników (np. w formie filmu)
  • Kalendarz eventów związanych z DEI
 • Strony startowe przeglądarek: Przy ich pomocy możesz łatwo kierować pracowników do innych treści związanych z DEI, jak np. do artykułu w intranecie, do wyróżnionych przydatnych zasobów w tym temacie.
 • Intranet: Daje wiele możliwości dzielenia się treściami. Poza udostępnianiem treści związanych z ogólnym funkcjonowaniem DEI w firmie, warto zachęcać pracowników do pisania własnych artykułów opartych na ich historiach.
 • Aplikacje: Slack, Teams i inne umożliwiają tworzenie kanałów dedykowanych DEI, organizowanie spotkań i ankiet. Aplikacje wspierają atmosferę dialogu i włączania wszystkich chętnych w dyskusję (patrz: inkluzywność!)
 • Biuletyny: Zarówno drukowane, jak i te cyfrowe, mogą regularnie wyróżniać różnorodność w zespole. Tworząc czasopismo skup się na historiach pracowników, np. przedstaw starszych pracowników i ścieżki ich kariery lub zaprezentuj pracujące mamy.

Przede wszystkim jednak kieruj się zasadą "jakość ponad ilość". Zadbaj o dobrą, nie schematyczną treść oraz wyreguluj powtarzalność komunikatów. Badaj potrzeby pracowników i dostosowuj ilość produkowanych i udostępnianych przez Ciebie treści.

👉Źródła inspiracji:

https://diversitas.co/trending-topics/5-practical-tips-for-internal-communicators-to-drive-dei-conversations-that-create-change

https://staffbase.com/blog/diversity-equity-and-inclusion-at-work/

👉Zajrzyj do artykułu o ESG:
https://icomms.pl/esg-w-komunikacji-wewnetrznej/ 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Konferencja

Konferencja iComms

Warszawa, 21-22 listopada 2024

Konferencja iComms to:

 • kilkanaście case’ów przygotowanych przez komunikatorów wewnętrznych różnych firm,
 • panel z Prelegentami,
 • sesje tematyczne, czyli okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń.
 • praktyczne warsztaty

Zobacz, co działo się na zeszłorocznej edycji konferencji iComms 2023!

 

2 dni szkolenia
Grupa szkoleniowa: 100 uczestników
zobacz szczegóły
SZKOLENIE OTWARTE

Śniadanie z komunikacją wewnętrzną

Poznań, 11 września 2024

Zapraszamy na sesje wymiany wiedzy i pomysłów dla praktyków komunikacji wewnętrznej!

 • 2h praktyczne spotkania w godz. 9:00 – 11:00,
 • spotkania prowadzone w formacie sesji wymiany wiedzy,
 • okazja do burzy mózgów, przedyskutowania różnych pomysłów w gronie praktyków,
 • przestrzeń na nieformalny networking i wymianę kontaktów,
 • partnerami wydarzenia jest Workai.
Grupa szkoleniowa: 40 osób
zobacz szczegóły
Szkolenie online | SZKOLENIE OTWARTE

Akademia Komunikacji Wewnętrznej

ONLINE, 14 października-2 grudnia 2024
 • 8 tygodni kursu: 8 sesji tematycznych online (2h) + 8 sesji Q&A online (1h),
 • 10 modułów szkoleniowych,
 • praktyczne zadania pomiędzy sesjami z indywidualnym feedbackiem od trenera,
 • dostęp do pełnego zestawu materiałów dodatkowych,
 • 3-miesięczny mentoring indywidualny po szkoleniu.
2990 pln Grupa szkoleniowa: max. 9 osób
zobacz szczegóły

Pozostałe wpisy