ESG, zaangażowanie pracowników
19 kwietnia 2024 3 min czytania

ESG w komunikacji wewnętrznej - jak i po co działać?

ESG - to w skrócie zestaw kryteriów, który daje nam możliwość oceny wpływu działalności firmy na trzy kluczowe obszary: środowisko (environmental), społeczną odpowiedzialność (social responsibility) oraz tzw. ład korporacyjny (corporate governance)

Skrót ten wszyscy kojarzymy głównie inwestycjami, podczas których raporty ESG mają duże znaczenie w podejmowaniu konkretnych decyzji. Ale dlaczego my - praktycy komunikacji wewnętrznej - powinniśmy zainteresować się tematem ESG?

Dlaczego ESG?

Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu sięgając do artykułu źródłowego:

Inwestowanie z uwzględnieniem ESG to strategia, która uwzględnia środowiskowe i społeczne konsekwencje decyzji inwestycyjnych. Koncept ten funkcjonuje od wielu lat obecnie jednak rozszerza się na coś więcej niż tylko dbanie o środowisko. Obejmuje on szeroki zakres obszarów, począwszy od ochrony zasobów naturalnych, poprzez sprawiedliwe traktowanie pracowników, aż po tworzenie pozytywnych zmian społecznych poprzez działania biznesowe.

Badania przeprowadzone przez Edelman w 2021 roku wykazały, że pracownicy są uznawani za najważniejszych interesariuszy firm dla długoterminowego sukcesu - trzy razy ważniejszych niż akcjonariusze. Niemal cztery na pięć pracowników (79%) oczekuje, że ich pracodawca podejmie działania w ważnych kwestiach społecznych.

Ten sam raport z 2022 roku wykazał, że przy wyborze pracy 60% pracowników chce, aby ich CEO zabierał głos w kontrowersyjnych kwestiach, które ich dotyczą. To, czego oczekują pracownicy, jest zgodne z oczekiwaniami ogółu społeczeństwa - 80% ludzi chce, aby CEO byli widoczni podczas dyskusji o polityce publicznej z zewnętrznymi interesariuszami.

Czym właściwie jest ESG?

Litera E w ESG oznacza wpływ środowiskowy - odnosi się do inwestycji w odnawialne źródła energii, redukcję emisji dwutlenku węgla, czystą wodę i powietrze, gospodarkę odpadami i recykling, zrównoważone praktyki leśnictwa oraz wiele innych czynników.

Litera S w ESG to wpływ społeczny. Obejmuje ona różnorodność w polityce zatrudnienia oraz społecznie odpowiedzialne świadczenia pracownicze, takie jak płatny urlop rodzicielski lub opieka zdrowotna dla wszystkich pracowników niezależnie od ich stanu cywilnego czy tożsamości płciowej.

Może także dotyczyć kwestii bezpieczeństwa w miejscu pracy, takich jak eliminacja narażenia dzieci na kontakt z farbą zawierającą ołów na hali produkcyjnej lub zapewnienie, że pracownicy otrzymują godziwe wynagrodzenie—tzn. wystarczającą kwotę pieniędzy, aby żyć powyżej progu ubóstwa zaspokajając podstawowe potrzeby żywnościowe—nikt nie umiera z głodu—bez konieczności pracy więcej niż 40 godzin tygodniowo w trybie pełnego zatrudnienia.

Litera G to skrót od zarządzania, czyli tzw. ładu korporacyjnego — w tym aspekcie zawierają się takie kwestie jak to, czy firma lub organizacja ma dobre zarządzanie - a więc posiada efektywny system kontroli, który uniemożliwia jej wykonawcom nieprzemyślane działania bez nadzoru akcjonariuszy lub konsumentów (w przypadku firm produkujących towary konsumpcyjne).

Jaką rolę odgrywa komunikacja wewnętrzna w zakresie wdrażania ESG w firmie?

W przełomowym oświadczeniu z 2019 roku, bardzo wpływowy Business Roundtable—który obejmuje CEO dużych amerykańskich firm—zdefiniował ponownie cel korporacji, opowiadając się za tym, aby firmy "przeszły poza model dominacji akcjonariuszy, aby prowadzić swoje biznesy na korzyść wszystkich interesariuszy—pracowników, klientów, społeczności, dostawców, środowiska i akcjonariuszy."

Oznacza to, że ESG nie jest kwestią finansową/zysków, ale bezpośrednio wiąże się z reputacją firmy, pozyskiwaniem talentów, zaangażowaniem pracowników i kulturą korporacyjną. Obecnie firmy muszą stawić czoła natychmiastowej krytyce i uszczerbkowi na reputacji, jeśli nie wykażą wyraźnie swoich zobowiązań ESG.

ESG w komunikacji wewnętrznej - jak działać?

Bardziej niż kiedykolwiek morale pracowników jest powiązane z ESG. Pracownicy oczekują, że ich pracodawcy podejmą działania w kluczowych dla tematu kwestiach. Ci, którzy tak zrobią, będą mieli przewagę konkurencyjną w pozyskiwaniu i utrzymywaniu talentów.

To właśnie tutaj widzimy realną szansę dla komunikacji wewnętrznej. ESG to zmiana myślenia i zachowania, która ze względu na swoją skomplikowaną naturę.

wymaga umiejętności opowiadania historii. A czy jest ktoś kto w korporacji zna się na tym lepiej niż specjaliści ds. komunikacji wewnętrznej? 

Jako komunikatorzy mamy możliwość budować wartość marki wśród naszych pracowników, klientów i interesariuszy, za pomocą storytellingu tworzyć kulturę, która współgra z wartościami, strategią ESG i wizją naszej firmy.

W końcu jesteśmy oczami i uszami firmy. Jesteśmy w stanie zadać trudne pytania, których nikt inny by nie zadał—i możemy przetestować przekazy wewnętrznie, aby uniknąć zarzutów związanych z wszelkiego rodzaju “washingiem”. Poprzez nasze opowiadanie historii i subtelne naciski na zmianę zachowań możemy również odegrać kluczową rolę w zapewnieniu, że działanie ESG naszej organizacji jest jak najbardziej dokładne i transparentne.

Przykład ciekawych działań ESG👇

Aplikacja, do której pracownicy mogą wprowadzać swoje podróże, listy zakupów i spożywane posiłki. Za każdym razem, gdy dzielą się takim zestawem danych, prezentowana jest im rekomendacja, jak mogą zmniejszyć swój ślad węglowy. Jeśli pracownik zareaguje na te informacje i pokaże, że zadziałał na korzyść środowiska, otrzymuje nagrodę pieniężną.

To doskonały przykład tego, jak komunikacja wewnętrzna może ożywić ESG w organizacji i dać klarowne i bardzo namacalne rezultaty. Rośnie bowiem zarówno świadomość na temat ESG jak i ogólne zaangażowanie pracowników w działania organizacji.


Takie i inne tematy podejmujemy na KONFERENCJI ICOMMS! W 2024 o ESG porozmawiamy w trakcie panelu dyskusyjnego. Zapraszamy do udziału!

Źródłem tego artykułu był tekst: https://www.poppulo.com/blog/what-is-esg-and-why-should-you-care-as-an-internal-communicator 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Konferencja

Konferencja iComms

Warszawa, 21-22 listopada 2024

Zapisy i więcej informacji już wkrótce!

Konferencja iComms to:

 • kilkanaście case’ów przygotowanych przez komunikatorów wewnętrznych różnych firm,
 • panel z Prelegentami,
 • sesje tematyczne, czyli okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń.
 • praktyczne warsztaty

Zobacz agendę zeszłorocznej edycji konferencji iComms 2023!

 

2 dni szkolenia
Grupa szkoleniowa: 100 uczestników
zobacz szczegóły
SZKOLENIE OTWARTE

Śniadanie z komunikacją wewnętrzną

Nowe terminy już WKRÓTCE, do zobaczenia!

Zapraszamy na sesje wymiany wiedzy i pomysłów dla praktyków komunikacji wewnętrznej!

 • 2h praktyczne spotkania w godz. 9:00 – 11:00,
 • spotkania prowadzone w formacie sesji wymiany wiedzy,
 • okazja do burzy mózgów, przedyskutowania różnych pomysłów w gronie praktyków,
 • przestrzeń na nieformalny networking i wymianę kontaktów,
 • partnerami wydarzenia jest Workai.
Grupa szkoleniowa: 40 osób
zobacz szczegóły
Szkolenie online | SZKOLENIE OTWARTE

Akademia Komunikacji Wewnętrznej

 • 8 tygodni kursu: 8 sesji tematycznych online (2h) + 8 sesji Q&A online (1h),
 • 10 modułów szkoleniowych,
 • praktyczne zadania pomiędzy sesjami z indywidualnym feedbackiem od trenera,
 • dostęp do pełnego zestawu materiałów dodatkowych,
 • 3-miesięczny mentoring indywidualny po szkoleniu.
2590 pln Grupa szkoleniowa: max. 9 osób
zobacz szczegóły

Pozostałe wpisy