artykuł
Listopada 6, 2017 3 min czytania

Zasady dobrej komunikacji z pracownikami zdalnymi.

https://icomms.pl/wp-content/uploads/artykul02-1024x448.jpg

Komunikacja z pracownikami zdalnymi
– jakie informacje, jakimi kanałami?

Jeszcze niedawno w Polsce praca zdalna była domeną pracowników dużych korporacji, jednak coraz częściej również rodzime firmy dostrzegają korzyści płynące z tego rozwiązania. Pracownik zdalny stanowi kolejne wyzwanie dla menadżera. Zarządzanie zespołem zdalnym wymaga zwiększonej dawki zaufania oraz mocnych kompetencji komunikacyjnych lidera, które pozwolą na utrzymanie właściwego przepływu informacji w zespole oraz ciągłego pobudzania zaangażowania jego członków.

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej wykorzystywanych w komunikacji zdalnej kanałów z listą komunikatów, które są wymieniane. Wykorzystanie danego kanału do typu i celu komunikatu, pozwoli zminimalizować szumy komunikacyjne, będące główną przyczyną braku zaangażowania po stronie pracowników zdalnych.

E-mail

 • Podsumowanie spotkań, rozmów.
 • Opracowywanie prostych planów.
 • Aktualizacja statusów i planów.
 • Informacje o sukcesach, nagrodach, i przy tej okazji docenianie pracowników na forum.
 • Komunikaty organizacyjne.
 • Dokumenty, dane, prezentacje i wszelkie inne informacje, które później mogą być zapisywane, drukowane i wielokrotnie wykorzystywane przez pracownika kiedy tego

Rozmowa telefoniczna:

 • Powitanie się, wymienienie grzeczności i ustalenie priorytetów krótkoterminowych (raz na dzień, maksymalnie tydzień).
 • Tematy wymagające szybkiego działania, z krótkimi terminami realizacji.
 • Złe wiadomości, sytuacje kryzysowe.
 • Tematy poufne, wrażliwe.
 • Negatywny feedback.
 • Odpowiedź na różnego rodzaju zarzuty.
 • Sesje coachingowe.

Webcast

 • Informacja o strategii i celach firmowych.
 • Cykliczne podsumowane realizacji celów.
 • Rozpoczęcie, zakończenie projektów ogólnofirmowych.

Komunikatory

 • Potwierdzenie czy pracownik otrzymał informacje.
 • Zwrócenie uwagi na kluczowe tematy, wiadomości, maile.
 • Ustalanie spotkań, zmiana terminów, etc.
 • Utrzymanie kontaktu w ciągu dnia, wymiana bieżących kwestii.
 • Udzielanie szybkich wskazówek, wsparcie w realizacji bieżących tematów.

Spotkania bezpośrednie (1 na 1, zespołowe)

 • Okresowa ocena pracy.
 • Zmiany warunków zatrudnienia.
 • Imprezy okolicznościowe (święta, etc).
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole.
 • Integracja zespołu.

Najnowsze artykuły z tej kategorii

Pozostałe wpisy