artykuł, ogólny
Lutego 20, 2018 3 min czytania

Narzędzia komunikacji wewnętrznej cz. 1

https://icomms.pl/wp-content/uploads/Narzędzia-kom-wew-2-1024x637.jpg

Od kilku lat coraz silniej przebija się trend digitalizacji komunikacji wewnętrznej. Z roku na rok rośnie liczba oraz możliwości jakie dają narzędzia wspierające komunikację i wymianę wiedzy on-line. Część film próbuje nowe formy, testuje, coraz większy nacisk kładąc na kanały on-line. Ale komunikacja bezpośrednia wciąż ma swoją dominującą rolę, bo póki co, nic nie potrafi zastąpić kontaktu człowiek-człowiek, któremu niezmiennie towarzyszą emocje.

Poniżej przedstawiamy rodzaje komunikacji bezpośredniej (face to face), wraz z krótką charakterystyką i pomysłami na wykorzystanie/odświeżenie w komunikacji z pracownikami.

Śniadania tematyczne, np. urodzinowe, które odbywają się raz na miesiąc. Na takie godzinne nieformalne spotkania członek zarządu czy dyrektor zaprasza osoby, które w danym miesiącu obchodzą urodziny. Tego typy spotkanie to nie tyle okazja do mówienia o strategii czy planach, a bardziej do słuchania co się w firmie naprawdę dzieje.

Konferencje – organizowane corocznie konferencje dają możliwość podsumowania wydarzeń z ostatnich miesięcy, zaprezentowania planów i strategii działania, uwzględniającej wszystkie obszary. Konferencje to również idealna, często jedyna okazja do poznania się całego zespołu, co ma szczególnie istotne znaczenie przy zespołach rozproszonych oraz pracownikach zdalnych, którzy na co dzień nie mają bezpośredniego kontaktu z współpracownikami.

"Drzwi otwarte" Zarządu, choć mogą przypominać godziny rektorskie na uczelni, to w rzeczywistości bardzo skuteczna forma budowania otwartej kultury organizacyjnej. Ten rodzaj spotkań polega na zablokowaniu kalendarza danego członka zespołu, dyrektora czy lidera zarządzającego większym zespołem, na 1-2h. W tym czasie każdy może wejść do pokoju, czy innego wskazanego miejsca w przypadku innych lokalizacji niż główna, i porozmawiać na dowolny temat. Wprowadzenie regularnie „drzwi otwartych” szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku zespołów rozproszonych, kiedy kadra menadżerska chce utrzymywać równy kontakt z pracownikami wszystkich lokalizacji. Wówczas jedynie trzeba zadbać o to, aby lider planując podróże do innych lokalizacji, rezerwował miejsce na tego typu spotkania i z odpowiednim wyprzedzenie informował o tym pracowników.

Grupy focusowe – ten rodzaj spotkań często jest wykorzystywany przy większych badaniach czy audytach, ale również jest przydatny np. do zbierania danych wejściowych, czy informacji o barierach przed uruchomieniem projektu. Najistotniejszym elementem tego typu spotkania jest przemyślana moderacja/facylitacja spotkania, stąd warto zaprosić do współpracy profesjonalistów, którzy dobrze poprowadzą wywiad.

Wywiady prowadzone przez ekspertów zewnętrznych – tego typu wywiady przeprowadzane z Zarządem podnoszą poziom zainteresowania, dają większe poczucie niezależności i podnoszą wiarygodność. Dodatkowo, jeżeli do współpracy zaprosimy szanowanych i uznawanych ekspertów, ich dążenie do poznania dogłębnie tematu, pozwoli pokazać dodatkowe wątki, które przez osobę z organizacji mogłyby nie zostać poruszone. Zorganizowanie takiego wywiadu na żywo, to rodzaj wewnętrznego show, który na pewno przyciągnie odbiorców.

Forum liderów – to nie tylko okazja do poznania, wymiany wiedzy czy zaprezentowania planów strategicznych. Forum liderów jest świetnym sposobem na wyrównanie lub podniesienie poziomu wiedzy eksperckiej liderów. Pomysłem na wykorzystanie takiego forum w firmie jest np. zorganizowanie spotkania, podczas którego prezentowane są najważniejsze wnioski z organizowanego Światowego Forum Ekonomicznego, gdzie prezesi globalnych firm wraz z przywódcami politycznymi oraz ekspertami i dziennikarzami debatują na tematy społeczne i ekonomiczne. Tego typu działanie nie tylko wzmocni kompetencje liderów, ale także da im poczucie pewnej współodpowiedzialności za rozwój firmy.Kolejna dawka narzędzi już niebawem!

Warto również przeczytać: https://commstools.snapcomms.com/cat/face-to-face/

Wybierając narzędzia komunikacji wewnętrznej warto  stosować powtarzające się formy, ale także eksperymentować z nowymi pomysłami. O czym nie wolno natomiast zapominać, to ocena efektywności danego narzędzia. Liczba osób, które wzięły udział w spotkaniu, ocena przydatności czy prowadzącego to elementy, które zadecydują o realnym zaangażowaniu pracowników w to co robią.

Pozostałe wpisy