Kaskadowanie informacji

Dzielenie się wiadomościami przez kadrę zarządzającą niesie za sobą mnóstwo korzyści, które wymiernie wpływają na rozwój oraz relacje wewnątrz firmy. Kaskadowanie informacji to sposób na przekazywanie tego, co najważniejsze w miejscu pracy, pracownikom niższego szczebla przy jednoczesnym zaangażowaniu osób z wyższych poziomów hierarchii. Dlaczego warto postawić na ten sposób komunikacji?

Kaskadowanie informacji- świetny sposób na komunikację

Organizowanie spotkań, podczas których osoby z najwyższych stanowisk mogą spotkać się z pracownikami z niższych poziomów to okazja, aby przekazać mnóstwo ważnych komunikatów. To, czego dotyczą zależy już od samych zainteresowanych. Przekaz to szansa na przedstawienie danych czy statystyk związanych z wynikami mniejszych lub większych oddziałów firmy. Kaskadowanie informacji to również dostosowywanie wiadomości do konkretnego szczebla czy osoby, ponieważ niektóre kwestie warto dodać albo pominąć, w zależności z kim będziemy się widzieć.

Skuteczne przekazanie wiadomości na spotkaniu

Kaskadowanie informacji to dzielenie się osób zajmujących różne pozycje w firmie ważnymi wiadomościami. Aby jednak takie spotkanie było owocne warto odpowiednio je przeprowadzić i zadbać o czytelny przekaz. Często stosowaną metodą jest prezentacja, w której zawarto najistotniejsze wiadomości do omówienia i skaskadowania. Zbieranie materiałów w firmie i odpowiednie przedstawienie ich na prezentacji może odbywać się przez specjalnie powołany do tego zespół. Jednocześnie warto pamiętać, aby kaskadowanie informacji było na tyle ogólne, aby mogła je przekazać także osoba spoza danego działu do swoich podwładnych.

Jak przekazać ważne wiadomości – kaskadowanie informacji

Kaskadowanie informacji może dotyczyć wielu kwestii, które zdaniem osób z wyższych poziomów hierarchii w firmie, należy przekazać. W tym modelu warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych i ważnych sfer, które dotyczą i interesują niemal wszystkich pracowników. Kaskadowanie informacji pozwala na przekazanie niemal wszystkim zatrudnionym osobom strategii, misji oraz wizji, które firma ma w planach realizować. Kolejną rzeczą jest bieżące funkcjonowanie oraz aktualne działania realizowane przez dany dział czy całe przedsiębiorstwo. Takie spotkanie to także świetna okazja do podsumowania roku, kwartału czy konkretnego projektu. Co więcej, idealnie nadaje się, aby zakomunikować całemu zespołowi lub jego części istotnych zmian.

Świetny sposób na zaangażowanie pracowników

Jeśli chcemy, aby wszyscy pracownicy byli zaangażowani oraz czuli się częścią firmy, to właśnie takie spotkania są idealne. Kaskadowanie informacji pozwoli na przekazanie tego, co jest najistotniejsze oraz bieżące, przy czym angażuje to każdego pracownika, który przestaje być biernym obserwatorem czy słuchaczem. Najskuteczniejsza i efektywna jest komunikacja twarzą w twarz, ponieważ bezpośredni kontakt z drugą osobą pozwala na nawiązanie relacji oraz otwartą, szczerą rozmowę, a także na natychmiastową reakcję jednej strony na to, co mówi druga. Kaskadowanie informacji jest to także narzędzie do motywowania pracowników i zachęcania ich do większego zaangażowania.