diversity, INCLUSION, zaangażowanie pracowników
Czerwca 23, 2020 4 min czytania

Jak koronawirus pokazał nową perspektywę Diversity & Inclusion

Pandemia koronawirusa rzuciła nowe światło na tematykę Diversity & Inclusion (różnorodność i otwartość, integracja) w firmach. Nowa perspektywa i wyzwania w postaci pracy zdalnej, konieczności łączenia pracy z opieką nad dziećmi czy osobami starszymi czy też temat lęków o przyszłość i ogólnie zdrowia psychicznego pracowników, pokazują nowe, dotychczas nie eksponowane potrzeby w zakresie budowania włączających i różnorodnych zespołów.

Michele Meyer-Shipp, główny specjalista ds. diversity and inclusion w KPMG i członek National Organization on Disability zaznaczyła w rozmowie z Forbes, że w korporacjach panuje teraz chaos a liderzy zastanawiają się „ O czym powinienem teraz myśleć?”. Pandemia zwiększyła bowiem dysproporcje i pokazała jak wygląda praca oraz funkcjonowanie w społecznościach zmarginalizowanych. Pojawiły się znaczące problemy, które dodatkowo mają efekt domina - od zdrowia po dochód, od transportu po dostęp do zasobów. Pandemia zwróciła również uwagę na dodatkowe wyzwania.

 

Jednak poza ujawnieniem - często bolesnych okoliczności - pandemia ma również „pozytywną” stronę. Dzięki konieczności pracy z domu, pracownicy odkryli nowe udogodnienia. Dla osób mających trudności z poruszaniem się po biurze z powodu niepełnosprawności fizycznej - praca przestała być barierą. Dla osób mających problem ze słuchem lub wzrokiem, możliwość zwiększenia głośności na laptopie lub zmiany rozmiaru widoku na ekranie poprawiła ich zdolność do pełnego uczestnictwa w spotkaniach i dyskusjach. Dla wielu firm to ogromna okazja do pełniejszego wykorzystania talentów wszystkich pracowników.

Pandemia koronawirusa to de facto unikalna szansa, na wzmocnienia działań w obszarze D&I i co najważniejsze, wszelkie podejmowane w tej chwili działania będą dużo bardziej zrozumiałe i naturalne dla pracowników. Izolacja, praca zdalna, opieka nad innymi to doświadczenia, które należy wykorzystać do ugruntowania postaw włączających w firmie w dłuższej perspektywie czasowej.

Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów, dzięki którym (mamy nadzieję) Wasze organizacje wejdą na wyższy poziom różnorodności oraz włączenia społecznego!

 

EDUKACJA

„Organizacje muszą poszerzyć swoje spojrzenie na to, czym jest różnorodność. Miejsce pracy składa się z bardzo zróżnicowanych pracowników o bardzo różnych potrzebach.” Agnes Uhereczky, HUB WorkLife

Taka wiedza na temat różnic powinna wpływać na podejście, zasady i praktyki organizacji. Pracownicy muszą uczyć się tego jak być świadomymi i proaktywnie zachowywać się w sposób „integracyjny”. Dlatego to ważne, by - szczególnie teraz - edukować ludzi i budować modele zachowań wspierające różnorodność oraz integrację w zróżnicowanych pod wieloma aspektami  zespołach.

 

ODKRYWANIE TALENTÓW

Pandemia to okazja do wdrożenia nowego podejścia do rekrutacji i rozwoju pracowników. Kiedy firma mówi: „Ta osoba po prostu do nas nie pasuje”, może to być sygnał, że nie uwzględnia różnic i to jest przestrzeń do poprawy podejścia. Dla jednostek kluczowe jest rozwijanie różnorodnych relacji.

 

"Musimy unikać syndromu „podobnego do mnie ”, w którym szukamy tych, którzy są tacy jak my i unikamy różnic. Wzrost i nauka są możliwe tylko wtedy, gdy spędzamy czas z innymi i słuchamy, aby zrozumieć rzeczywistość kogoś, kto może znajdować się w nieznanych nam sytuacjach. Musimy czuć się komfortowo, czując się nieswojo" radzi Fannie Glover, Director of Equity and Inclusion w Early Care and Learning Council of New York.

 

ELASTYCZNE UMOWY

Z racji potrzeby sprawowania opieki nad dziećmi czy tez osobami starszymi, część pracowników będzie zmuszona ograniczyć czas poświęcany na pracę, co może prowadzić do marginalizacji i finalnie wykluczenia tej grupy pracowników (np. mam) ze społeczności osób pracujących.

Jak wskazuje badanie przeprowadzone przez Gumtree.pl „Rynek pracy zdalnej” – aż 55% rodziców twierdzi, że są teraz bardziej zmęczeni, niż wykonując swoje obowiązki w biurze

Aby temu zapobiec, firmy powinny już dzisiaj rozważyć i zaproponować pracownikom sprawującym opiekę możliwość zmniejszenia etatów czy przejścia na pracę zawodową.

 

"Pandemia rzuciła światło na bardziej subtelne formy różnorodności, takie jak to, czy ktoś jest rodzicem czy opiekunem" Agnes Uhereczky

Firmy różnie sobie radzą z tym problemem – są jednak takie, które wychodzą rodzicom naprzeciw. Według Meyer-Shipp, KPMG umożliwiło pracownikom mieszanie dni roboczych. Mogą wziąć dzień wolny w celu opieki nad członkiem rodziny lub na przykład pomóc dziecku w pracy szkolnej.

 

ZAUFANIE AKCEPTACJA

„Pracownicy chcą poczuć przynależność i poczucie wartości jako integralnej części zespołu lub firmy” Agnes Uhereczky

Ludzie muszą czuć się mile widziani i doceniani jako część społeczności.  Bezpieczeństwo psychiczne ma kluczowe znaczenie - poczucie, że ludzie mogą wnieść swoje doświadczenie zawodowe i wyrażać opinie, które nie zawsze będą popularne. Firmy i liderzy mają do odegrania rolę w budowaniu zaufania i akceptacji. „Jako liderzy musimy dążyć do stworzenia bezpiecznych psychologicznie środowisk. Naszym obowiązkiem jako liderów jest dopilnowanie, aby wszystkie głosy zostały uznane i usłyszane ”- mówi Mita Mallick, dyrektor ds. Różnorodności i marketingu międzykulturowego w Unilever. Bronwen Evans, dyrektor ds. Talentów w MedCan dodaje: „Zdecydowana większość naszych talentów pracuje zdalnie przez pandemię, dlatego musieliśmy podwoić nasze myślenie o tym, co to znaczy stworzyć środowisko inclusion”

 

WSPARCIE PSYCHICZNE

Kluczowym elementem zaangażowania jest komfort psychiczny pracowników. KPMG rozszerzyło programy pomocy pracownikom, oferując cotygodniowe seminaria internetowe poświęcone zdrowiu psychicznemu i udostępniając wszelkiego rodzaju wsparcie, od porad tekstowych po medytację i ćwiczenia online.

 

DWUSTRONNA KOMUNIKACJA

To głównie kadra zarządzająca opracowuje procedury w organizacji.  Teraz jednak wyjątkowo ważne jest, aby ludzie, których procedury będą dotyczyły - byli częścią procesów decyzyjnych. Aby procesy uwzględniały potrzeby pracowników - musimy najpierw naprawdę te potrzeby poznać. Tylko rozmowa z pracownikami i dwustronna komunikacja pozwoli stworzyć rozwiązania, które będą efektywne dla wszystkich.

 

Pandemia dała nam okazję do zwiększenia świadomości organizacji oraz liderów na temat różnorodności. Dała nam tez okazję do tego, by z innej perspektywy spojrzeć na naszą zdolność empatii wobec innych członków społeczności. To moment, który powinien nauczyć nas uwzględniać osoby inne niż my, budować zaufanie i dawać oraz przyjmować wsparcie. To wszystko sprawi, że w przyszłości nasza organizacja (i my sami) będziemy otwarci na różnorodność i wszystko co się z nią wiąże.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe wpisy