Gig economy
Lutego 19, 2020 4 min czytania

Gig economy - trend, o którym nie możesz zapomnieć w komunikacji wewnętrznej

Gig economy to trend, o którym mówi się w zasadzie wszędzie. Niektórzy twierdzą, że w 2020 roku przeżyjemy prawdziwy boom tego zjawiska, inni - że gig economy się kończy. My skłaniamy się zdecydowanie bardziej ku teorii, że jeśli chcecie efektywnie prowadzić działania komunikacji wewnętrznej w najbliższym czasie - po prostu musicie ten trend wziąć pod uwagę!

Co to jest gig economy?

GIG ECONOMY to system wolnego rynku, w którym organizacje i niezależni pracownicy angażują się w krótkoterminowe kontrakty - zazwyczaj dotyczące realizacji drobnych projektów - tzw. „gigów”. Do tej pory takie zjawisko kojarzyło nam się z zarobkiem dorywczym, jednak dla wielu osób praca na takich zasadach staje się podstawową formą utrzymania, a dla firm - sposobem szybkiego rozwoju. Freelancerzy – oni też są elementem tego właśnie systemu!

W raporcie EY Global Contingent Workforce Study z 2016 roku pojawiła się nawet nazwa grupy osób, które pracują w taki sposób, jako społeczności – „giggersi”.

Kogo w praktyce możemy nazwać „giggersem”?

Zapewne jako pierwsi przychodzą Wam go głowy np. kierowcy Ubera, artyści czy właściciele Airbnb. Ale jak się nad tym zastanowić to do definicji pasują także wcześniej wspomniani freelancerzy oraz:

  • zewnętrzni konsultanci,
  • pracownicy tymczasowi,
  • osoby sprzedające towary w internecie,
  • kontraktorzy,
  • artyści,

ale także osoby pracujące na kilku etatach czy pracujące dorywczo w projektach wolontariackich.

Niektórzy z nich traktują swoje projekty jako główne źródło dochodu, a inni jako źródło wtórne. Kiedyś taki sposób pracy wybierali głównie ludzie niewykwalifikowani i nie mający innej alternatywy - ale dzisiaj - coraz częściej są to osoby wysoce wykwalifikowane, dla których ten styl jest wyborem. Badanie Edison Research wskakuje, że dla 44% giggersów - praca projektowa stanowi główne źródło dochodu. 55% z nich jest także zatrudnionych na etacie.

Komunikacja wewnętrzna w czasach GIG ECONOMY 

Komunikacja wewnętrzna ma zapewnić pracownikom łączność i informacje oraz umożliwić wspólne zrozumienie celów, wartości i wytycznych firmy. Bycie świetnym komunikatorem wewnętrznym nie polega wyłącznie na komunikacji jednokierunkowej. Musimy dać głos pracownikom. Prowadzić dialog. Angażować i wspierać. Jak jednak komunikować się efektywnie - skoro coraz częściej mamy do czynienia z rozproszonymi zespołami, konsultantami i freelancerami ceniącymi sobie niezależność?

Podstawą jest tutaj zrozumienie, w jaki sposób dotrzeć do pracowników zewnętrznych oraz takich, którzy nie mają swoich biurek w firmie lub pracują tylko przy określonych projektach. Jak już wiecie-  jak dotrzeć, z jakich kanałów korzystają, gdzie ich „spotkać” w sieci - pomyślmy czym ich zainteresować, jak wciągnąć ich w dialogi i idącą za tym dwustronną komunikację.

Równie ważny jest dobrze przemyślany i spójny program komunikacji, która będzie informować i motywować! Aby skutecznie zaangażować giggersów - komunikacja wewnętrzna musi dotrzeć do nich na ich warunkach. Musi być interesująca, dynamiczna i odpowiadająca na ich potrzeby komunikacyjne. Tutaj nie ma miejsca na długie maile, spotkania też nie wchodzą w grę. Za to niezbędne jest opanowanie narzędzi mobilnych. Dostępne na rynku nowe narzędzia i aplikacje pozwolą zintegrować różne inicjatywy komunikacyjne i działać proaktywnie.

7 rzeczy, które warto wykorzystać w komunikacji wewnętrznej z giggersami!

Onboarding!

Pracownicy zdalni i kontraktowi potrzebują onboardingu, by zrozumieć co tak naprawdę robi firma, jak funkcjonuje i jaką rolę oni sami odgrywają w strategicznych planach organizacji. To niezbędne, by ich zaangażować. Pamiętajcie jednak, że proces onboardingowy w tym przypadku musi zostać przeprowadzony sprawnie i najprawdopodobniej - mobilnie!

To jest także ten moment, gdzie poinformujecie nowych pracowników jakie są zasady komunikacji w firmie, czego giggersi mogą od Was oczekiwać, a czego Wy oczekujecie od nich w kontekście komunikacji.

Pomiary zaangażowania!

Jeśli kusi Was, by pomijać pracowników „na zlecenie” we wszelkich ankietach dotyczących zaangażowania - NIE RÓBCIE TEGO! Jeśli nie poznacie problemów, z jakimi mierzą się freelancerzy - nie będziecie w stanie ich zrozumieć i naprawić. Pamiętajcie też, ta grupa będzie wypełniała ankiety tylko wówczas, kiedy będzie widziała z tego korzyść dla siebie. Dlatego tak ważne jest wracanie z prezentacją wyników ankiet oraz z propozycją działań usprawniających, będących efektem ankiet.

Nie traktujcie pracowników niezależnych jak zasoby!

Gdy pracownicy znajdują się daleko i pracują tylko w miarę potrzeby - łatwo jest myśleć o nich jak o środkach do celu. Biorąc pod uwagę wielkość i potencjał tej grupy, dbanie o nich tak samo jak o pozostałych pracowników jest niezbędne. Planując jakiekolwiek działania komunikacyjne, zawsze pomyślcie o tej grupie i dopasujcie działania do ich przyzwyczajeń i potrzeb.

Komunikacja firmowa do wszystkich!

Chociaż część informacji, które przekazujecie - będzie miała tylko wewnętrzne zastosowanie, z pewnością takie wiadomości jak ogłoszenia, informacje o zatrudnieniu czy aktualizacje firmowe - powinny być wysyłane także do freelancerów (tylko w krótkiej formie J). To da im poczucie, że są częścią organizacji, a jednocześnie będą ambasadorami Waszej firmy, co jak wiecie stanowi największą wartość w kontekście budowania wizerunku pracodawcy.

Uznanie!

Giggersi - tak samo jak każdy inny pracownik - potrzebują uznania. Dlatego jeśli wykonują dobrą pracę - warto pomyśleć o odpowiedniej gratyfikacji. Pamiętajcie, że niektóre osoby pracują także dla innych firm - warto zatem uznać ich pracę poprzez polecenie lub publikację rekomendacji na profilu Linkedin.

 

Kluczowe wydarzenia

Giggersi każdego dnia budują Waszą organizację tak samo jak każdy inny pracownik, dlatego warto pamiętać o nich przy okazji regionalnych spotkań czy corocznych wyjazdów integracyjnych. Być może nie przyjmą zaproszenia za każdym razem, ale pokażemy w ten sposób jak bardzo cenimy ich wkład w rozwój firmy, co przełoży się na ich zaangażowanie!

 

Budowanie ich wizerunku wewnątrz

W wielu firmach budują się silosy pomiędzy pracownikami etatowymi a giggersami. Zadbajcie w komunikacji o to, aby przybliżyć tę grupę pozostałym pracownikom. Pokażcie dzisiejsze trendy w formach zatrudnienia, zaprezentujcie jak wygląda praca giggersa, odczarujcie mity pojawiające się wokół tego tematu. I co najważniejsze, znajdźcie i komunikujcie wokół wartości wspólnych dla obu grup. W końcu zadaniem komunikacji wewnętrznej jest łączyć ludzi, tworzyć społeczność która wspólnie działa na rzecz osiągnięcia celów strategicznych.