STATYSTYKI
Stycznia 10, 2020 3 min czytania

25% pracowników nie odpowiada szczerze na pytania w badaniach satysfakcji!

Ostatnie badanie Blind wskazuje, że 25% pracowników nie odpowiada szczerze na pytania zawarte w firmowych ankietach satysfakcji. Dlaczego tak się dzieje? I jak możemy to naprawić korzystając z wiedzy na temat kultury organizacyjnej, zadając prawdziwe pytania i działając na podstawie wyników?

Ankiety satysfakcji pracowników to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi komunikacji wewnętrznej. W polskich organizacjach korzysta się z takich ankiet nawet co miesiąc, a przeważnie wykonuje się je kwartalnie. Zależy to od wielkości firmy i jej świadomości komunikacyjnej.

Jednak wspomniane już wyżej badanie, przeprowadzone przez społeczność profesjonalistów Blind  pokazuje wyraźnie, że prawie jedna czwarta pracowników nie udziela w takich ankietach uczciwych odpowiedzi. Jaki jest zatem sens ankiety satysfakcji jeśli nie przynosi nam rzeczywistego obrazu? I co można zrobić, żeby to zmienić?

Przede wszystkim zastanówmy się jakie są przyczyny braku uczciwości pracowników!

Kim Clark, konsultantka Ragan Consulting Group wspomina tutaj o kilku czynnikach:

  1. Kultura organizacyjna i  …….. regionalna!

W niektórych regionach świata ludzie zwyczajnie nie chcą być postrzegani jako „narzekacze”. Chcą, aby zarząd uważał, że u nich zawsze wszystko jest w porządku i zostawił w spokoju regionalne budżety oraz stan zatrudnienia.

  1. Zaufanie.

Firmy powinny demonstrować zaufanie do swoich pracowników w każdym aspekcie swojej działalności. To zaufanie jest szczególnie ważne w relacji menadżerów czy kadry zarządzającej oraz podległych im zespołom. Jeśli ludzie nie czują, że mogą zaufać swoim przełożonym - nigdy nie udzielą prawdziwych odpowiedzi w ankietach bo zwyczajnie boją się odwetu.

  1. Brak wiary w jakiekolwiek znaczenie takich ankiet.

Wiele organizacji przeprowadza ankiety i nie robi kompletnie nic z ich wynikami. Naciska się pracowników na uczestnictwo w badaniu ….. a później nie wraca do nich z jakimkolwiek feedbackiem, a w działaniu firmy nic się nie zmienia. To powoduje niechęć i sprawia, że wyniki ankiety zawsze będą zafałszowane.

Co zrobić, by ankieta satysfakcji miała sens i pokazała prawdziwe wyniki?

Pokaż, że słuchasz!

Aby otrzymać szczerze odpowiedzi w ankiecie satysfakcji - dział komunikacji musi znaleźć sposoby, aby pokazać pracownikom, że zamierza naprawdę wysłuchać tego, co ludzie mają do powiedzenia  - podkreśla Kyum Kim, współzałożycielka i szefowa operacji na US Blind. Pracownik musi czuć sens badania i mieć poczucie, że jego wyniki zostaną naprawdę przeanalizowane oraz wzięte pod uwagę.

Badanie Blind pokazuje wyraźnie brak szczerości w ankietach, który zaburza rzeczywisty obraz tego jak pracownicy czują się w organizacji. Jeśli chcemy prawdziwego obrazu - musimy dać ludziom poczucie, że mogą w pełni swobodnie udzielać informacji zwrotnych - nawet jeśli nie są one przyjemne dla zarządu czy kierownictwa.

Bardzo ważny jest także plan działania po przeprowadzeniu ankiety. Jeśli dział komunikacji wewnętrznej nie realizuje żadnych działań, mających na celu wprowadzenie zmian - to pracownicy nie czują sensu ankiety. Jeśli zatem chcemy prawdziwych wyników - pokażmy, że później coś się z nimi dzieje.

Nie wiąż wyników ankiety z nagrodą!

Elizabeth Godo, dyrektor ds. komunikacji w Palladium - zapytana o wyniki badania Blind, powiedziała, że pierwszym powodem nieszczerości w ankietach, jaki przychodzi jej na myśl są … nagrody.

Wiele firm - jako zachęty do wzięcia udziału w badaniu - używa zewnętrznych czynników motywacyjnych. Zamiast budować w organizacji kulturę, w której ludzie chcą zostać wysłuchani i mieć poczucie, że ich wkład ma znaczenie - niektóre firmy łączy wyniki ankiet z premiami czy nagrodami. To zachęca wszystkich do takich odpowiedzi, które zmaksymalizują wynagrodzenie. Nie ma miejsca na szczerość! Jest chłodna kalkulacja.

Pytaj mądrze!

Ankiety satysfakcji bardzo często są tworzone na podstawie ogólnodostępnych szablonów. Powielają zatem ogólnikowe pytania, które dla większości organizacji nie będą miały żadnego znaczenia. Jeśli chcemy uzyskać szczere odpowiedzi, wykażmy zainteresowanie i zapytajmy o rzeczy, które naprawdę kształtują doświadczenie pracowników. Dzięki temu będziemy mogli wysłuchać tego, co rzeczywiście się dzieje i ma związek z naszymi celami biznesowymi.

Działaj!

Ankieta satysfakcji ma sens, kiedy organizacja robi cokolwiek z jej wynikami. Dział komunikacji wewnętrznej powinien dostarczać liderom takie raporty, które będą miarodajne i będą zawierały propozycje działań opartych na wynikach badania.

Mało tego - o wynikach należy rozmawiać! Widoczność i przejrzystość działań to klucz do sukcesu w przypadku badań zadowolenia. Pracownik poświęca czas i dzieli się z nami swoimi doświadczeniami. Jesteśmy mu winni feedback i jakąkolwiek analizę. Inaczej nie zachęcimy go do szczerości.

Ankiety satysfakcji pracowników mogą być doskonałym narzędziem pracy działu komunikacji wewnętrznej, ale tylko pod warunkiem, że będą dawały prawdziwe wyniki.

Czy tak będzie? To zależy w dużej mierze od nas!