Warsztaty dla zespołów usprawiające komunikację i współpracę

Jak poprawić komunikację w zespole

SZKOLENIE DEDYKOWANE

Zapytaj o ofertę

Wypracowanie skutecznej komunikacji w zespole to kluczowa umiejętność dla wzmocnienia wyników i wydajności firmy. Szkolenie z komunikacji w zespole zostało przygotowane zarówno dla wszystkich menadżerów, jak i ich grup, pragnących wypracowania efektywnych rozwiązań, które poprawią jakość pracy. Zbudowanie zdrowych i otwartych relacji między kierownictwem a pracownikami to bowiem wciąż niezbędna umiejętność, przesadzająca o sukcesie prowadzonego biznesu. Zrozumienie zaś potrzeb pracownika, a także obudzenie w nim zaangażowania i motywacji, to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed sprawnym liderem. Szkolenie ze skutecznej komunikacji w zespole zapewnia:

 • Praktyczne metody, dzięki którym wzrośnie przepływ informacji w grupie, ułatwiający codzienną współpracę
 • Przeprowadzenie firmy i jej załogi przez zmiany organizacyjne oraz sytuacje kryzysowe
 • Narzędzia (zarówno online, jak i offline) wzmacniające skuteczną komunikację w zespole
 • Wspólne znalezienie rozwiązań, umożliwiające pokonywanie codziennych barier, wpływających na jakość relacji między pracownikami
 • Budowanie długotrwałej strategii, ulepszającej zarządzanie i pracę.

Komunikacja w zespole – krop ko kroku

Szkolenie ze skutecznej komunikacji w zespole nastawione jest głównie na działania praktyczne, dlatego też poszukuje rozwiązań problemów powstałych podczas codziennego dnia pracy uczestników. Prowadzone jest z wykorzystaniem prezentacji, dyskusji, rozmów, a także angażujących i efektywnych zadań. Uczestnicy szkolenia poznają metody skutecznego mierzenia komunikacji w zespole, nauczą się redagować komunikaty (w piśmie, jak i mowie) budujące kulturę otwartego dialogu w firmie, a także wypracują zasady działań dostosowane do wymagań ich branży.

W toku szkolenia z komunikacji w zespole uczestnicy, przy wsparciu prowadzących, podbudują wartość codziennej komunikacji, nauczą się wyznaczać cele oraz drogę ich osiągania, a także znajdą wspólny język, który wzmocni kompetencje nie tylko liderów i kadry kierowniczej, ale też członków zespołu, pobudzający ich integrację oraz zaangażowanie w życie firmy.

Skuteczna komunikacja w zespole – podstawy działania

Głównym celem warsztatu jest nie tylko zapewnienie praktycznych środków wzmacniających współpracę, ale też nauczenie poszukiwania rozwiązań umożliwiających samodzielne radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami. Szkolenie ze skutecznej komunikacji w zespole nastawione jest na zbudowanie przekazu dwustronnego – czyli umiejętności prezentowania i określania wzajemnych oczekiwań w sposób otwarty oraz nieskrępowany. Mobilizuje do zwiększenia starań sprzyjających powstaniu szczerej integracji z firmą oraz więzi z innymi pracownikami. Pokazuje również, w jaki sposób zbudować wzorcowy wizerunek firmy – zarówno wewnątrz, jak i (np. za pomocą narzędzi online) na zewnątrz organizacji.

Podjęcie działań w zakresie skutecznej komunikacji w zespole pozwala usprawnić proces przekazywania informacji zwrotnej, zbudować – lub jeszcze bardziej zintensyfikować – interakcję w zespole, jak również poznać niezbędne, praktyczne, metody zapobiegania kryzysom, których opanowanie przekłada się na powodzenie i osiągnięcie założonych celów biznesowych.

Dla kogo?

 • Dla menadżerów i ich zespołów poszukujących narzędzi i inspiracji popawiających współpracę i relacje wewnętrzne.

 • Dla zespołów w trakcie zmian organizacyjnych, które potrzebują wzmocnienia

 • Dla nowych zespołów, które chcą ustalić zasady współpracy i komunikacji

 • Dla menadżerów i ich zespołów, którzy chcą uplepszyć przepływ informacji i poprawić komunikację w zespole.

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

 • Znajomość potrzeb i oczekiwań poszczególnych członków zespołu w odniesieniu do pracy w zespole.

 • Umiejętność przeciwdziałania barierom hamującym przepływ wiedzy w zespole

 • Umiejętność skutecznego przekazywania informacji zwrotnej do pozostałych członków zespołu

 • Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych członków zespołu

 • Wypracowanie zasad współpracy i komunikacji w zespole, wspierających realizację zakładanych celów biznesowych

Opis szkolenia

Podczas tego warsztatu uczestnicy będą mieli szansę ustalić zasady dobrej współpracy, wzmocnić wzajemne relacje w zespole jak również przepracować konflikty wewnętrzne. Warsztaty, prowadzone przez certyfikowanych facylitatorów, pozwolą również na wzmocnienie zaangażowania członków zespołów oraz poprawę efektywności całego zespołu.

Ten warsztat, będący często elementem spotkań integracyjnych, pozwala na poznanie realnych potrzeb, rozpoznanie kompetencji oraz określenie ról i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu w zakresie realizowanych zadań. Elementem tego warsztatu mogą być także pracy nad strategią czy celami zespołów.

Trener prowadzący

Adriana Borucka
Adriana Boruckaekspert ds. komunikacji, trener biznesu, facylitator
Ekspert w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Ma ponad 12-letnie doświadczenie w komunikacji wewnętrznej, które zdobywała zarówno po stronie firm krajowych jak i międzynarodowych z branży FMCG, motoryzacyjnych, farmaceutycznych, produkcyjnych jak i agencji PR.

Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów dla kadry menadżerskiej z obszaru poprawy kompetencji komunikacyjnych i budowania marki lidera, szkoleń dla osób odpowiadających za komunikację wewnętrzną oraz spotkań opartych o facylitację. Zajmuje się również doradztwem w obszarze komunikacji wewnętrznej, komunikacji liderskiej oraz wspiera organizacje będące w procesie zmian organizacyjnych. Od lat pasjonuje się wykorzystywaniem nowych mediów i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w obszarze komunikacji wewnętrznej.

Trener prowadzący

Katarzyna Kern
Katarzyna Kernlider HR, facylitator, Coach, trener biznesu
Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma ponad 17-letnie doświadczenie jako lider HR w firmach polskich i międzynarodowych z branży IT, turystyka, outsourcing i retail.

Jej obszarem specjalizacji jest tworzenie Szczęśliwych Miejsc Pracy poprzez kreowania polityki personalnej i budowanie angażującej kultury organizacyjnej, współprace pomiędzy liderami, pracownikami, działami HR oraz Zarządami. Kilkukrotnie w swoich rolach miała okazję odbierać nagrodę Najlepszego Miejsca Pracy w Polsce i głeboko wierzy w to, że każda firma może stać się lepszym miejscem pracy. Na co dzień zajmuje się doradztwem i konsultingiem HR, prowadzi Executive i Life Coaching, a także szkoli i facylituje.

2018-11-27T14:58:00+00:00