Szkolenie online SZKOLENIE OTWARTE

Komunikacja liderska do pracowników zdalnych

 • On-line, 28 stycznia 2021
 • 1 dzień szkolenia
 • Grupa szkoleniowa: max. 9 osób

890 zł + 23% VAT

Zapisz się

Komunikacja z zespołem zdalnym to zupełnie nowe zadanie dla wielu liderów. Komunikacja z zespołem rozproszonym charakteryzuje się zupełnie inną dynamiką, wymaga innych umiejętność zarówno w sferze interpersonalnej jak i technologicznej.

Podczas tego szkolenia liderzy poznają zasady skutecznego komunikowania się z zespołami zdanymi, przygotują się na wyzwania związane z komunikacją, tak z zespołem jak z indywidualnymi członkami zespołów pracujących zdalnie. Zapoznają się z różnymi kanałami i narzędziami, które pomogą skuteczniej docierać z informacją do pracowników ale także utrzymać dialog.

Dzięki szkoleniu „Komunikacja liderska do pracowników zdalnych” liderzy będą potrafili:

 • właściwe dobrać kanały komunikacji zdalnej i w pełni wykorzystać ich potencjał,
 • prowadzić lepsze spotkania zespołowe zdalnie,
 • przygotować plan działania, który zapewni przepływ informacji w zespole oraz utrzyma zaangażowanie,
 • wypracować zasady komunikacji zespołowej w przestrzeni online,
 • dopasować formę i ton komunikatów, tak aby poprawić współpracę w przestrzeni zdalnej.

W ramach kursu uczestnicy otrzymają gotowy zestaw formatek, template’ów oraz prezentacji, z których będą mogli korzystać w komunikacji z zespołem zdalnym.

Po szkoleniu liderzy będą potrafili zapewnić skuteczny przepływ informacji w zespole jak również lepiej budować relacje indywidualne z członkami zespołu. Dodatkowo uczestnicy otrzymają przewodnik po aplikacjach i narzędziach online wspierających komunikację z pracownikami zdalnymi.

W trakcie kursu, poza praktycznymi informacjami, uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się działaniom prowadzonym przez liderów z globalnych organizacji, ale także wymienić się wiedzą i doświadczeniem z innymi uczestnikami kursu (w przestrzeni online).

W ramach kursu, w przeciągu 4 tygodni po zakończeniu, każdy z uczestników może skorzystać z 1h indywidualnych konsultacji, w trakcie których trener prowadzący udzieli indywidualnego feedbacku do pojawiających się wyzwań w komunikacji zdalnej lub też wspólnie z uczestnikiem wypracuje plan działań.

Po zakończonym kursie, uczestnicy mają nieograniczony czasowo dostęp do wszystkich materiałów online.

Dla kogo?

 • Dla menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie zespołem zdalnym
 • Dla członków zespołów menadżerskich, którzy chcą usprawnić współpracę pomiędzy zespołami pracującymi zdalnie
 • Dla liderów projektów, którzy koordynują pracę zespołów zdalnych
 • Dla liderów w zespołach rozproszonych
 • Dla osób, które chcą poszerzyć znajomość narzędzi i kanałów poprawiających jakość i skuteczność komunikacji liderskiej

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

 • Znajomość skutecznych kanałów i narzędzi komunikacji z pracownikami zdalnymi oraz zasad optymalnego ich wykorzystania
 • Umiejętność dobierania narzędzi komunikacji do różnych pracowników
 • Umiejętność przygotowania planu komunikacji, który zapewnia przepływ informacji i współpracę w zespole zdalnym
 • Znajomość różnych narzędzi do badania potrzeb członków zespołu
 • Umiejętność redagowania skutecznych komunikatów wewnętrznych oraz nagrywania form video
 • Znajomość metod pomiaru efektywności działań, znajomość narzędzi i umiejętna optymalizacja podejmowanych działań

Program

Moduł I

Zasady i wyzwania w komunikacji zdalnej

Budowanie zaufania  w zespole zdalnym
Komunikacja bezpośrednia a komunikacja zdalna
Ustalanie zasad komunikacji w zespole zdalnym
Nowe rola i zadania lidera
Integracja i zapobieganie wykluczeniu i izolacji członków zespołu

 

Narzędzia zapewniające stały przepływ informacji w zespole

Optymaizacja i dobór kanałów do potrzeb zespołu pracującego zdalnie

Jak zaplanować regularną komunikację nie przeciążając zespołu?

Wspieranie zespołu w wypracowywaniu nowych zasad współpracy

 

 

 

Dobra agenda spotkania online

Najczęstsze błędy obniżające skuteczność spotkań online

Przegląd narzędzi usprawniających wymianę wiedzy podczas spotkań online

Angażowanie wszystkich uczestników spotkania

Narzędzie wspomagające procesy podejmowania decyzji

Podnoszenie energii uczestników spotkań

 

Jak pisać do kanałów zdalnych żeby dotrzeć z informacją.

Jakie treści obniżają zaangażowanie pracowników przy ekranach?

Emocje i ton komunikacji w środowisku online.

Wykorzystaj video w komunikacji zdalnej.

Inne formy przekazywania treści online

Przykłady komunikacji liderskiej z firm globalnych oraz organizacji rządowych

nasze mocne strony

Sesje facylitacyjne

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Wiedza

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Kompetencje

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Konsultacje

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Materiały szkoleniowe

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

opinie naszych uczestników

trener

Adriana Borucka

ekspert ds. komunikacji wewnętrznej i liderskej, trener biznesu, facylitator

Ekspert w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji korporacyjnej, w tym w zakresie komunikacji wewnętrznej – wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej, audyty komunikacji wewnętrznej, wdrażanie nowych kanałów i działań w obszarze digital workplace, komunikacja kryzysowa, zarządzanie zmianą.

Doradza i wspiera kadrę zarządzającą w obszarze komunikacji wewnętrznej, w tym także prowadzi programy mentoringowe z obszaru komunikacji dla menedżerów. Wdraża Standardy Komunikacji Liderskiej w firmach i organizacjach, szkoli zespoły komunikacji, menadżerów i zapewnia rozwój kompetencji komunikacyjnych liderów.

Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Kompanii Piwowarskiej (10 lat), Zeelandii oraz Infersoll Rand (2 lata jako doradca kadry zarządzajacej ds, komunikacji wewnętrznej). Jako niezależny konsultant pracowała z zespołami m.in. ABB, Capgemini, 10 Clouds, Amica, Roche czy SOS Wioski Dziecięce. W ramach szkoleń otwartych przeszkoliła ponad 200 praktyków komunikacji wewnętznej.

Jako certyfikowany trener biznesu oraz facylitator według metodologii Iceberg, w ramach sesji facylitacyjnych pomaga zespołom w wypracowywaniu strategii i rozwiązań oraz szkoli z zakresu prowadzenia efektywnych spotkań wewnętrznych. Jest również jednym z dwóch w Polsce certyfikowanych trenerów Neurocolors.

Od lat pasjonuje się wykorzystywaniem nowych mediów, AI i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w obszarze komunikacji wewnętrznej.

zaufali nam