SZKOLENIE DEDYKOWANE

Komunikacja w zespołach multipokoleniowych

Celem tego warsztatu jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych mających na celu umiejętne budowanie porozumienia i współpracy w grupach zróżnicowanych ze względu na przynależność pokoleniową.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają przyczyny różnic w zachowaniu przedstawicieli poszczególnych pokoleń, jak również wynikającymi z tego zmianami na sposobie komunikowania się.

Kluczową częścią warsztatu są sesje facylitacyjne, podczas których uczestnicy pracują nad indywidualnymi barierami zakłócającymi im kontakt z przedstawicielami poszczególnych pokoleń. Rezultatem warsztatu jest  podniesienie świadomości w obszarze potrzeb i oczekiwań w komunikacji poszczególnych grup, jak również na poziomie indywidualnym wypracowanie postaw, które sprzyjają budowaniu opartych na zaufaniu relacji.

Dla kogo?

 • Dla menadżerów, którzy zarządzają zespołami multipokoleniowymi
 • Dla liderów zespołów chcących poprawić zaangażowanie zespołów wielopokoleniowych
 • Dla liderów projektów pracujących z przedstawicielami różnych pokoleń

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

 • Znajomość i zrozumienie wartości i postaw charakterystycznych dla przedstawicieli poszczególnych pokoleń
 • Umiejętność budowania dialogu w oparciu o podobieństwa pomiędzy pokoleniami
 • Umiejętność pokonywania barier ograniczających pracę zespołów multipokoleniowych
 • Dopasowywanie komunikacji do oczekiwań i potrzeb przedstawicieli poszczególnych pokoleń
 • Rozwijać swoje kompetencje w obszarze komunikacji, współpracy oraz zarządzania zespołami multipokoleniowymi
 • Weryfikować efektywność swojej komunikacji

nasze mocne strony

Sesje facylitacyjne

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Wiedza

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Kompetencje

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Konsultacje

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Materiały szkoleniowe

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

trener

Aleksandra Ossowska

doradca w ramach projektów Diversity & Inclusion

Ola ma prawie 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu szerokiej gamy projektów i doradztwa w obszarze HR w firmach takich jak IBM, Roche czy Grupa Pracuj. W ramach swojej pracy budowała strategie HR, odpowiadała za kreowanie kultury organizacyjnej a także budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz firm. Wierzy, że rola technologii w HR jest bardzo duża, a będzie jeszcze większa. Podczas prowadzenia projektów fascynują ją dane, z których można przewidzieć trendy na przyszłość. 

W ramach szkoleń iComms Ola prowadzi m.in. projekty w zakresie:

 • zarządzania wynikami, wdrażaniem programó oceny pracowniczej – perspektywa menedżera, perspektywa pracownika, efektywne przygotowanie i prowadzenie rozmów
 • efektywnego proces rekrutacji
 • komunikacji w zmianie, w zespole, komunikowanie trudnych informacji, rozwiązywanie konfliktów
 • budowania odporności psychicznej pracowników,

Ola jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku: Psychologia Międzykulturowa

zaufali nam