SZKOLENIE DEDYKOWANE

Komunikacja w zespołach multipokoleniowych

Celem tego warsztatu jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych mających na celu umiejętne budowanie porozumienia i współpracy w grupach zróżnicowanych ze względu na przynależność pokoleniową.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają przyczyny różnic w zachowaniu przedstawicieli poszczególnych pokoleń, jak również wynikającymi z tego zmianami na sposobie komunikowania się.

Kluczową częścią warsztatu są sesje facylitacyjne, podczas których uczestnicy pracują nad indywidualnymi barierami zakłócającymi im kontakt z przedstawicielami poszczególnych pokoleń. Rezultatem warsztatu jest  podniesienie świadomości w obszarze potrzeb i oczekiwań w komunikacji poszczególnych grup, jak również na poziomie indywidualnym wypracowanie postaw, które sprzyjają budowaniu opartych na zaufaniu relacji.

Dla kogo?

  • Dla menadżerów, którzy zarządzają zespołami multipokoleniowymi
  • Dla liderów zespołów chcących poprawić zaangażowanie zespołów wielopokoleniowych
  • Dla liderów projektów pracujących z przedstawicielami różnych pokoleń

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

  • Znajomość i zrozumienie wartości i postaw charakterystycznych dla przedstawicieli poszczególnych pokoleń
  • Umiejętność budowania dialogu w oparciu o podobieństwa pomiędzy pokoleniami
  • Umiejętność pokonywania barier ograniczających pracę zespołów multipokoleniowych
  • Dopasowywanie komunikacji do oczekiwań i potrzeb przedstawicieli poszczególnych pokoleń
  • Rozwijać swoje kompetencje w obszarze komunikacji, współpracy oraz zarządzania zespołami multipokoleniowymi
  • Weryfikować efektywność swojej komunikacji

Wykorzystaj różne metody

szkolenia

sesje facylitacyjne

materiały edukacyjne

konsultacje

mentoring

trener

Aleksandra Ossowska

doradca w ramach projektów Diversity & Inclusion

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Międzykulturowa. Ma prawie 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu szerokiej gamy projektów i doradztwa w obszarze HR w firmach takich jak IBM, Roche czy Grupa Pracuj. W ramach swojej pracy budowała strategie HR, odpowiadała za kreowanie kultury organizacyjnej, a także budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz firm. Wierzy, w ogromną rolę technologii wykorzystywanej w obszarze HR Podczas prowadzenia projektów fascynują ją dane, z których można przewidzieć trendy na przyszłość. Szkoli m.in. w zakresie zarządzania wynikami, wdrażania programów oceny pracowniczej, efektywnego procesu rekrutacji, komunikacji w zmianie. Uczy również jak rozwiązywać konflikty i budować odporność psychiczną pracowników.

Zobacz z kim pracowaliśmy