Badanie komunikacji wewnętrznej w Polsce 2022

Badanie Komunikacji Wewnętrznej 2022

Badanie komunikacji wewnętrznej iComms 2022

W lutym 2022 r. po raz pierwszy przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie komunikacji wewnętrznej. Wzięło w nim udział blisko 200 respondentów, reprezentujących 30 branż i 9 typów organizacji, działających w Polsce. 

Co badaliśmy? 

 • priorytety, wyzwania i trendy w komunikacji wewnętrznej,
 • rolę kadry zarządzającej w procesie komunikacji wewnętrznej,
 • współpracę z głównymi stakeholderami zespołów komunikacji wewnętrznej,
 • wykorzystanie i efektywność zarówno kanałów, jak i narzędzi komunikacji wewnętrznej,
 • role i zadania zespołów komunikacji wewnętrznej.

Najważniejsze wnioski:  

 • priorytety na 2022 r.: usprawnienie narzędzi komunikacji wewnętrznej, wzmocnienie komunikacji kierowników/menadżerów liniowych oraz rozwój własny i zespołu,
 • wyzwania to m.in.: natłok komunikacji, brak kanałów pomiarowych/analitycznych oraz niewystarczająca liczba pracowników w zespołach,
 • wśród trendów dominujące jest podejście strategiczne oraz działania w obszarze dobrostanu pracowników,
 • po pandemii wzrosło znaczenie komunikacji wewnętrznej,
 • większość respondentów deklarowała wsparcie kadry zarządzającej dla realizacji celów komunikacji wewnętrznej,
 • komunikacja wewnętrzna odgrywa kluczową rolę w budowaniu dialogu w organizacji,
 • najczęstszymi formami komunikowania z menadżerami są: spotkania/zebrania, newslettery i szkolenia,
 • respondenci najlepiej współpracują z działem HR i zarządem, najmniej z działem Sprzedaży i BHP,
 • najczęstsze kanały komunikacji to: mailing, intranet i zebrania/spotkania/online/townhall,
 • respondenci wskazali, że osoby odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną bardzo rzadko w podejmują się prowadzenia szkoleń dla menadżerów liniowych czy średniego szczebla oraz szkolenia kadry zarządzającej,
 • osoby zajmujące się komunikacją wewnętrzną najczęściej: zdobywają i gromadzą pomysły (feedback od pracowników), planują pojedyncze kampanii oraz rozwój zawodowy własny (zdobywanie wiedzy). 

Badanie komunikacji wewnetrznej w Polsce 2022

W marcu 2023 wystartuje kolejna edycja badania, o której będziemy informowali na naszej stronie oraz na Facebooku iComms.