Efektywna komunikacja wewnętrzna – warsztat dla menadżerów

SZKOLENIE DEDYKOWANE

Zapytaj o ofertę

Dla kogo?

  • Dla menadżerów, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne

  • Dla liderów chcących poprawić zaangażowanie zespołu

  • Dla project menadżerów odpowiedzialnych za komunikację projektową

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

  • Znajomość zasad budowania efektywnej komunikacji

  • Tworzenie komunikatów, przekazów które inspirują innych do działania

  • Bardziej klarowne i skuteczne przekazywanie swoich opinii i rekomendacji

  • Wzrost pewności siebie podczas wystąpień publicznych

  • Rozwój własnego stylu zarządzania i komunikacji w otoczeniu biznesowym

Opis szkolenia

Podczas tego warsztatu menadżerowie zapoznają się z różnymi technikami oraz narzędziami komunikacji, których zastosowanie wzmacnia przekaz, angażuje zespół i buduje wizerunek lidera. Po szkoleniu menadżerowie staną się bardziej przekonujący w komunikacji pisemnej i ustnej podczas różnego rodzaju spotkań z pracownikami, kadrą menadżerską czy klientami.

Czas trwania szkolenia 4h lub 8h

Prowadzone w małych grupach warsztaty będą okazją do przećwiczenia i sprawdzenia skuteczności nabytych umiejętności w zakresie budowania jasnych, przekonujących komunikatów. Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą mieli wzmocnione kompetencje komunikacyjne niezbędne do angażowania, informowania w przede wszystkim do inspirowania innych.

Szkolenie z zakresu komunikacji w pracy menadżera dedykowane jest osobom, które chcą wzmocnić swoje kompetencje z zakresu komunikacji oraz zdobyć umiejętności konieczne do prawidłowego zaangażowania zespołu do pracy nad wspólnymi projektami. Zdobyty warsztat pozwoli również na rozwój własnego stylu zarządzania.

To szkolenie prowadzimy również w języku angielskim!

Trener prowadzący

Adriana Borucka
Adriana Boruckaekspert ds. Komunikacji, trener biznesu, facylitator
Ekspert w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Ma ponad 12-letnie doświadczenie w komunikacji wewnętrznej, które zdobywała zarówno po stronie firm krajowych jak i międzynarodowych z branży FMCG, motoryzacyjnych, farmaceutycznych, produkcyjnych jak i agencji PR.

Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów dla kadry menadżerskiej z obszaru poprawy kompetencji komunikacyjnych i budowania marki lidera, szkoleń dla osób odpowiadających za komunikację wewnętrzną oraz spotkań opartych o facylitację. Zajmuje się również doradztwem w obszarze komunikacji wewnętrznej, komunikacji liderskiej oraz wspiera organizacje będące w procesie zmian organizacyjnych. Od lat pasjonuje się wykorzystywaniem nowych mediów i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w obszarze komunikacji wewnętrznej.

Efektywna komunikacja liderska – opis szkolenia

Zapewnienie efektywnej komunikacji jest głównym zadaniem menadżera. To on bowiem pośredniczy między zarządem a pracownikami i – w konsekwencji – odpowiedzialny jest za wyniki zespołu, którym zarządza.

Skuteczna komunikacja menadżerów jest więc kluczowa dla wyników firmy. Z jednej strony powinni oni zapewnić atmosferę wzajemnego zrozumienia, zaufania i otwartego dialogu, z drugiej spełnić postawione przed nimi, przez zarząd, cele. Do tego nie sposób pominąć faktu, że firmy, które dbają o skuteczną komunikację z pracownikami, lepiej prosperują, zwiększając ponad trzy razy swoją wydajność.

Wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych menadżerów

Szkolenia dla kadry kierowniczej zostały przygotowane z myślą o wszystkich osobach, które pragną zapoznać się ze skutecznymi i praktycznymi narzędziami ułatwiającymi wzmocnienie komunikacji, zaangażowanie zespołu oraz poprawienie własnego wizerunku, jako sprawnego i zorganizowanego lidera.

Warsztaty dla menadżerów podnoszą kompetencje uczestników, dzięki którym skutecznie będą oni w stanie realizować wspólne projekty dostosowane do potrzeb, wymagań i charakteru swojej grupy oraz jej codziennych obowiązków. Komunikacja z pracownikami to umiejętność coraz bardziej ceniona na rynku pracy – warto więc inwestować w swój rozwój i zdecydować się na profesjonalne szkolenia dla kadry kierowniczej.

Szkolenia managerskie, czyli komunikacja w zespole – jak to działa?

Szkolenia menedżerskie z komunikacji wewnętrznej przede wszystkim nastawione są na wymiar praktyczny. Mogą one trwać 4h lub 8h (istnieje też możliwość przeprowadzenia ich w języku angielskim). Mają formę warsztatów w małych grupach, podczas których uczestnicy zyskują możliwość przećwiczenia własnych, oraz nabytych w trakcie zajęć, umiejętności w zakresie budowania zrozumiałych i przekonujących komunikatów.

Komunikacja z pracownikami to ciągły proces, który może przyjmować formę pośrednią (online) lub bezpośrednią (offline). Wymaga od menadżerów takiego kierowania zespołem, dzięki któremu znajdzie on swoją własną i najlepszą drogę rozwoju. Na zajęciach pokazujemy, w jaki sposób osiągać postawione przed sobą cele, przy zachowaniu ciągłej i skutecznej atmosfery podczas pracy.

Warsztaty z komunikacji dla menadżerów- korzyści:

Podczas przeprowadzanych szkoleń kładziemy nacisk na ćwiczenia oraz nabywanie umiejętności praktycznych, tak aby uzyskać jak najlepszy efekt oraz utrwalić wiedzę uczestników. Przykłady omawiane podczas szkolenia to problemy, z którymi boryka się większość przedsiębiorstw i z pewnością zostaną wykorzystane przez uczestników podczas codziennej pracy. Finalnie, udział w szkoleniu gwarantuje skuteczną komunikację wśród menadżerów oraz w relacjach z pracownikami.

Członkowie tego szkolenia dla kadry kierowniczej nabędą niezbędne umiejętności z zakresu komunikacji ustnej oraz pisanej, przećwiczą tworzenie i budowanie otwartych i szczerych relacji w grupie, zbudują jeszcze większą pewność siebie, rozwiną własny styl pracy, a także nauczą się, w jaki sposób inspirować do działania innych.

Szkolenia z komunikacji menadżerskiej – dla kogo?

Szkolenia menadżerskie z komunikacji wewnętrznej dedykowane są dla osób szukających jasnej i praktycznej drogi do ulepszenia komunikacji z pracownikami na wszystkich szczeblach firmy. Będą z niego zadowolone zarówno osoby pragnące jeszcze bardziej zwiększyć swoje umiejętności menadżerskie, jak i te, które pragną zyskać niezbędne podstawy do zarządzania zespołem.

Szkolenia dla kadry kierowniczej pomagają zrozumieć, dlaczego mechanizm skutecznych i dobrych relacji z pracownikami jest niezbędny dla osiągnięcia oczekiwanych wyników w firmie, w jaki sposób kierować grupą w sytuacjach niecodziennych czy kryzysowych, wymagających podejmowania szybkich, ale też przemyślanych decyzji, jak budować poczucie zaufania oraz jak dbać o komunikację, by utrzymać jej satysfakcjonujące status quo.

Skuteczna komunikacja wewnętrzna obejmuje przepływ informacji w całej firmie. Proces ten niestety coraz częściej jest utrudniony, a komunikacja pomiędzy różnymi działami nie jest tak płynna. Szkolenia menedżerskie – komunikacja wewnętrzna umożliwiają uzyskanie wiedzy, która pozwoli menedżerom i liderom na korzystanie z nowoczesnych i skutecznych technik komunikacji.

Szkolenia managerskie z komunikacji – korzyści dla zespołu:

Efektywna komunikacja wewnątrz zespołu także może być utrudniona. Co więcej, ten problem może dotyczyć zarówno rozbudowanych zespołów, jak i małych, kilkuosobowych teamów. Szkolenia dla kadry kierowniczej pozwolą wyeliminować problemy z komunikacją wewnątrz zespołu czy działu, bez względu na jego wielkość.

Dzięki zastosowaniu zasad skutecznej komunikacji oraz codziennemu używaniu jasnych komunikatów, motywujących do działania można znacząco zredukować “zgrzyty” w komunikacji między pracownikami.

Wsparcie dla uczestników szkolenia dla kadry kierowniczej

Osoby po ukończonym kursie dysponują solidną dawką nowej wiedzy i praktycznych, dobrze przećwiczonych umiejętności, które mogą wykorzystać w codziennej pracy. Uczestnikom kursu oferujemy również dodatkowe wsparcie, aby wprowadzanie nowych kwalifikacji w zakresie komunikacji z pracownikami było jak najskuteczniejsze. W ugruntowaniu umiejętności pomagają materiały szkoleniowe, czyli szablony, prezentacje i wzory planów. Pozwalają one na łatwe przypomnienie sobie najważniejszych informacji ze szkolenia. Kursanci znajdą tam również gotowe schematy, ułatwiające realizację założeń skutecznej komunikacji menadżerów w swojej firmie od razu po szkoleniu.

Kursom towarzyszy także trzymiesięczny e-mentoring. Dzięki niemu każdy, kto zdecyduje się na szkolenia dla kadry kierowniczej, po odbytym kursie może skorzystać z bezpośredniego wsparcia specjalistów, którzy pomogą w rozwiązywaniu bieżących problemów i odpowiedzą na dodatkowe pytania, pojawiające się w trakcie wdrażania nowych technik komunikacyjnych.

Skuteczna komunikacja menadżerów – korzyści dla lidera:

Gwarantujemy, że dzięki naszym szkoleniom menedżer, lider czy project manager będzie w stanie poprawić atmosferę w każdym zespole. Wiedza zdobyta podczas szkolenia opiera się na realnych przykładach, a zdobyte doświadczenie przekłada się także na wzrost pewności siebie wśród uczestników.

Szkolenia dla kadry kierowniczej – korzyści dla firmy:

Pozytywne efekty szkolenia managerskiego z komunikacji w zespole można rozpatrywać na wielu poziomach. Oprócz indywidualnych korzyści dla członków kadry kierowniczej, skuteczna komunikacja w zespole daje wiele zespołowi, a także całej firmie. Rozwiązanie pojedynczego konfliktu lub mało efektywna komunikacja w jednym zespole prawdopodobnie pozostaną niezauważone na najwyższych szczeblach zarządzania. Jeśli jednak menadżerowie są w stanie na co dzień redukować ryzyko powstawania nieporozumień i błędów wynikających ze złej komunikacji, to efekty takich działań są już dobrze widoczne w wynikach osiąganych przez przedsiębiorstwo jako całość.

Skutecznej komunikacji można się nauczyć!

Na nasze szkolenia dla kadry kierowniczej zapraszamy zarówno doświadczonych menadżerów, jak i osoby początkujące. Na każdym kursie gościmy ludzi o różnych charakterach i umiejętnościach interpersonalnych. Jesteśmy głęboko przekonani, że skutecznej komunikacji po prostu można się nauczyć. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty szkoleń!