Skuteczna komunikacja zmian i projektów IT

szkolenie komunikacja wewnętrzna

SZKOLENIE DEDYKOWANE

Zapytaj o ofertę

Dla kogo?

  • Dla project menadżerów i liderów projektów IT odpowiedzialnych za komunikację projektową

  • Dla project menadżerów i liderów projektów którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne

  • Dla członków projektów IT, którzy komunikują się z użytkownikami końcowymi

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

  • Znajomość zasad budowania efektywnej komunikacji w projektach dopasowanej do potrzeb i oczekiwań odbiorców i nastawionej na realizację celów biznesowych projektu

  • Umiejętność przygotowania planów komunikacji dla projektu

  • Umiejętność przygotowywania zrozumiałych i angażujących komunikatów wewnętrznych

  • Znajomość kanałów i narzędzi wzmacniających zaanagażowanie członków projektów

  • Umiejętność prowadzenia efektywnych spotkań zespołowych

Opis szkolenia

Warsztat dedykowany jest osobom odpowiedzialnym za komunikację w projektach IT, których zadaniem jest zapewnienie właściwego przepływu informacji w projekcie jak również angażująca komunikacja do użytkowników końcowych.

Podczas warsztatu uczestnicy poznają zasady budowania efektywnych i angażujących komunikatów wewnętrznych. Na podstawie analizy potrzeb i oczekiwań różnych grup odbiorców komunikatów (sponsorzy projektu, kadra menadżerska, uczestnicy projektu, użytkownicy końcowi, etc.) będą także potrafili stworzyć plan komunikacji projektu.

Dodatkowo, elementem warsztatu jest ocena efektywności poszczególnych kanałów komunikacji i optymalizacja działań. Po warsztacie uczestnicy będą potrafili przygotować dopasowane do potrzeb odbiorców i skuteczne komunikaty wewnętrzne.  Dodatkowo, prowadzone w trakcie warsztatu sesje facylitacyjne dają możliwość wypracowania spójnych zasad komunikacji projektów w firmie.