Angażowanie i wspieranie kadry menadżerskiej w spójnej komunikacji z pracownikami

Warszawa, 2-3 grudnia 2019

SZKOLENIE OTWARTE

Zapisz się na to szkolenie!

Dla kogo?

 • Dla profesjonalistów z działów HR odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną oraz działania employer brandingowe

 • Dla przedstawicieli działów PR odpowiedzialnych za strategię komunikacji firmy, w tym także komunikację wewnętrzną

 • Dla project menadżerów oraz członków zespołów projektowych odpowiedzialnych za komunikację projektową

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

 • Zasady budowania mandatów oraz planów komunikacji dla członków kadry zarządzającej.

 • Angażowanie menadżerów w realizację strategii komunikacji firmy.

 • Wspieranie kompetencji komunikacyjnych kadry zarządzającej.

 • Określanie KPI oraz optymalizacja działań w obszarze komunikacji liderskiej.

 • Narzędzia badające efektywność działań komunikacyjnych członków kadry menadżerskiej.

 • Przekazywanie informacji zwrotnej do kadry menadżerskiej dotyczącej skuteczności komunikacji.

 • Facylitacji spotkań kadry menadżerskiej.

Szkolenie „Angażowanie i wspieranie menadżerów w spójnej komunikacji wewnętrznej” z iComms było dla mnie znakomitą okazją do „oswojenia” tego obszaru i pozyskania umiejętności tworzenia klimatu wspierającego komunikację wewnętrzną w organizacji. Polecam je nie tylko specjalistom ds. PR czy HR’owcom, ale również, a może przede wszystkim Menadżerom i Liderom, którzy w ten sposób mogą odblokować pełnię potencjału swoich zespołów, również w ramach sektora MŚP.

Przemysław Rakoczy, dyrektor działu handlowego

Bardzo dziękuję za poszerzenie moich horyzontów oraz inspirację do spojrzenia szerzej na moje problemy i wyzwania!

Uczestnik szkolenia, z ankiety po szkoleniu

W lutym 2018 uczestniczyłam w szkoleniu „Angażowanie i wspieranie menadżerów w spójnej komunikacji wewnętrznej” i z pełnym przekonaniem i entuzjazmem polecam je wszystkim, którzy odpowiadają za komunikację wewnętrzną w firmie lub – z uwagi na swoją rolę w organizacji – mają wpływ na jej kształtowanie.
Szkolenia z zakresu komunikacji wewnętrznej nie należą do częstych, a tak dobre, kierowane do praktyków z pewnym doświadczeniem, to prawdziwa rzadkość. Całość jest prowadzona w komfortowych warunkach: w atmosferze otwartości na różne opinie, szacunku, z uwagą i dbałością o każdego uczestnika.

Anna Czajkowska, brand reputation director, Publicis Media Polska

Prowadzący bardzo dobrze przygotowany, dużo ćwiczeń praktycznych, burza mózgów, wymiana wiedzy i pokazanie jak jest w innych firmach i jakie są trendy w najbliższym czasie w komunikacji.

Uczestnik szkolenia, ING Bank Śląski

Opis szkolenia

Uczestnicy tego warsztatu poznają zasady i sprawdzone praktyki angażowania menadżerów w budowanie spójnego wizerunku firmy zgodnego z kulturą organizacji. Prezentowane w części szkoleniowej narzędzia oraz gotowe szablony pozwolą na przygotowanie kompleksowych planów komunikacji liderów.

Dzięki zdobytym w ramach prowadzonych w małych grupach warsztatów kompetencjom komunikacyjnym, uczestnicy będą potrafili udzielać bieżącego wsparcia kadrze menadżerskiej.  Dodatkowo, odbywające się w trakcie warsztatów sesje facylitacyjne będą okazją do wypracowania przez uczestników własnych, dopasowanych do potrzeb organizacji,  rozwiązań dotyczących barier oraz wyzwań w obszarze komunikacji liderskiej.

Program szkolenia

 • Określanie celów działań komunikacyjnych w powiązaniu ze strategią komunikacji firmy

 • Identyfikacja i analiza grup odbiorców

 • Narzędzia wspierające komunikację liderską

 • Budowanie mandatów, planów i strategii komunikacji liderskiej

 • Indywidualizacja planów komunikacji i dobór kanałów do postaw i preferencji lidera

 • Włączanie kadry menadżerskiej w działania z obszaru komunikacji wewnętrznej

 • Wspieranie liderów w rozwoju kompetencji komunikacyjnych

 • Doradztwo w obszarze poprawy efektywności komunikacji lidera

 • Angażowanie liderów w działania z obszaru CSR

 • Narzędzia sprawdzające skuteczność komunikacji

 • Audyty komunikacji wewnętrznej

 • Wymiana doświadczeń menadżerów i budowanie kultury wzajemnego wsparcia

 • Wykorzystywanie wyników pomiarów do optymalizacji i poprawy zaplanowanych działań

 • Najczęściej pojawiające się bariery w komunikacji menadżerów z zespołami

 • Metody pracy z menadżerami, którzy nie rezerwują czasu na działania komunikacyjne

 • Przeciwdziałanie szumom informacyjnym

 • Zapewnienie spójności komunikacji menadżera z ogólną strategią komunikacji i kulturą organizacyjną firmy

 • Zasady prowadzenia angażujących spotkań

 • Wdrażanie standardów mających na celu poprawę efektywności spotkań w firmie

 • W jaki sposób prowadzić spotkania z kadrą menadżerską

 • Wspieranie menadżerów podczas spotkań z pracownikami (zespołowe, firmowe, okazjonalne, etc.)

Angażowanie i wspieranie kadry menadżerskiej w spójnej komunikacji z pracownikami

SZKOLENIE OTWARTE

Termin: 2-3 grudnia 2019
Lokalizacja: i-view meetings, Warszawa

Cena: 1 590 zł

Cena netto za 2 dni szkolenia

Rabat 10% dla drugiego uczestnika
Rabat 15% dla trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

Cena szkolenia zawiera:

 • 2 dni szkolenia

 • Lunch i przerwy kawowe

 • Materiały szkoleniowe

 • Szablony, wzory planów i innych materiałów prezentowanych podczas szkolenia

 • Monitoring wdrożenia umiejętności

 • 3-miesięczny e-mentoring po szkoleniu

Zapisz się na to szkolenie!

Trener prowadzący

Adriana Borucka
Adriana Boruckaekspert ds. Komunikacji, trener biznesu, facylitator
Ekspert w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Ma ponad 12-letnie doświadczenie w komunikacji wewnętrznej, które zdobywała zarówno po stronie firm krajowych jak i międzynarodowych z branży FMCG, motoryzacyjnych, farmaceutycznych, produkcyjnych jak i agencji PR.

Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów dla kadry menadżerskiej z obszaru poprawy kompetencji komunikacyjnych i budowania marki lidera, szkoleń dla osób odpowiadających za komunikację wewnętrzną oraz spotkań opartych o facylitację. Zajmuje się również doradztwem w obszarze komunikacji wewnętrznej, komunikacji liderskiej oraz wspiera organizacje będące w procesie zmian organizacyjnych. Od lat pasjonuje się wykorzystywaniem nowych mediów i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w obszarze komunikacji wewnętrznej.

Zaufali nam: