Krzysztof Janiak
Krzysztof Janiak
Deloitte Polska
starszy koordynator ds. rozwoju obszaru klientów i programów branżowych

Koordynuje prace Klubu SheXO w całej Polsce, który skupia kobiety zajmujące stanowiska zarządcze w m.in. dużych firmach, korporacjach czy spółkach giełdowych, wspierając ich rozwój oraz działa na rzecz zwiększania udziału kobiet w zarządach, radach nadzorczych i innych kluczowych stanowiskach. Odpowiada także za obszar „Kobiety w biznesie”. Jest członkiem komitetów sterujących sieci pracowniczych Deloitte – Gender Balance Network oraz PROUD@Deloitte Sieci Pracowników LGBT+ i Osób Sojuszniczych. Ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu wizerunku i relacji dla międzynarodowych oraz lokalnych marek, jak również prowadzeniu rozbudowanych projektów krótko- i długoterminowych. W ramach prowadzonych działań wspierał obszary odpowiedzialne za: zwiększanie równości, różnorodności i włączania; budowanie włączającej kultury pracy; a także za społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój. Wcześniej związany z IKEA Retail w Polsce, gdzie odpowiadał m.in. za kampanie tęczowych toreb STORSTOMMA, a także z Grupą Agora, gdzie wspierał Gazetę.pl w komunikacji projektów związanych z tematyką równych praw osób LGBTQ+, w tym serial „Rodzina+”.