Joanna Matryba-Wytwer
Joanna Matryba-Wytwer
Mondelez International
CGA manager supply chain

Od niemal 20 lat pogłębia swoją specjalizację w zakresie komunikacji wewnętrznej, a na swoim koncie ma wiele sukcesów na tym polu nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach z branży informatycznej oraz chemicznej, a od 14 lat całym sercem związana jest z FMCG i przekąskami. Zarządza komunikacją adresującą potrzeby podmiotów zaangażowanych w łańcuch dostaw Mondelez International w Europie Środkowej. Odpowiada za wewnętrzne i zewnętrzne kampanie komunikacyjne dla 26 fabryk. Na obejmowanym stanowisku wykorzystuje istny mix kompetencyjny – background komunikacyjny, kreatywność, smykałkę graficzno-artystyczną i wieloletnie doświadczenie w pracy przy procesach produkcyjnych. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w zakresie komunikacji społecznej i public relations, które kontynuowała na macierzystej uczelni.