DEI, inkluzywność, równość, różnorodność, trendy

Dobre praktyki DEI w komunikacji wewnętrznej

inwestowanie w DEI to nie tylko moralny obowiązek – to także strategiczna decyzja, która przynosi wymierne korzyści. Gdy pracownicy czują się uwzględnieni, są bardziej zaangażowani, kreatywni i lojalni, co bezpośrednio przekłada się na sukces całej organizacji. Ale jak wspierać DEI w komunikacji wewnętrznej?

28 czerwca 2024 3 min czytania

AI, ChatGPT

ChatGPT w komunikacji wewnętrznej - Zrozum i wykorzystaj!

Z miesiąca na miesiąc ChatGPT i inne modele językowe zmieniają się, rozwijając swoje funkcjonalności. Aby móc w pełni korzystać z ich możliwości, musimy ciągle aktualizować swoją wiedzę i szkolić się w tym temacie. Chcąc korzystać ze sztucznej inteligencji w komunikacji wewnętrznej jesteśmy zmuszeni nauczyć się sztuki wydawania poleceń i rozmawiania z AI - czyli w skrócie promptowania. 

24 maja 2024 4 min czytania

ESG, zaangażowanie pracowników

ESG w komunikacji wewnętrznej - jak i po co działać?

ESG - to w skrócie zestaw kryteriów, który daje nam możliwość oceny wpływu działalności firmy na trzy obszary: środowisko (environmental), społeczną odpowiedzialność (social responsibility) oraz tzw. ład korporacyjny (corporate governance). Ale dlaczego my - praktycy komunikacji wewnętrznej - powinniśmy zainteresować się tematem ESG?

19 kwietnia 2024 3 min czytania