Szkolenie online SZKOLENIE OTWARTE

Komunikacja wewnętrzna do pracowników zdalnych

 • On-line, 27 października 2022
 • 1 dzień szkolenia
 • Grupa szkoleniowa: max. 9 osób

2250 zł + 23% VAT

Zapisz się

Komunikacja wewnętrzna w firmie do pracowników zdalnych to coraz pilniejsza potrzeba firm i organizacji. Komunikacja zdalna charakteryzuje się zupełnie innym podejściem niż komunikacja wewnętrzna oparta o relacje bezpośrednie, wymaga zaplanowania innego rodzaju interakcji z pracownikami, bardzo starannego doboru kanałów, umiejętnego ocenienia efektywności działań oraz dopasowania aktywności do potrzeb pracowników. W świecie online również zmieniają się potrzeby pracowników w kontekście komunikacji wewnętrznej w firmie. Według badania The 2021 State of Remote Work, największym wyzwaniem w pracy zdalnej jest współpraca oraz komunikacja. I o tym właśnie jest nasze szkolenie!

Dzięki szkoleniu „Komunikacja wewnętrzna do pracowników zdalnych” dowiesz się:

 • jak w praktyce wykorzystać potencjał kanałów komunikacji zdalnej,
 • jak dobrać kanały i narzędzia do preferencji i dostępności pracowników,
 • jak przygotowywać angażujące treści, nie tylko w formie pisemnej,
 • w jaki sposób mierzyć efektywność działań.

W ramach kursu otrzymasz również dostęp do wielu narzędzi i formatek, które pozwolą Tobie na nowo zdefiniować grupy odbiorców, określić ich oczekiwania i dostosować plan działań do potrzeb różnych grup odbiorców.

Dlaczego warto zapisać się na szkolenie z komunikacji w firmie

Po szkoleniu będziesz potrafił(a) przeprowadzić audyt kanałów komunikacji zdalnej, opracować matrycę kanałów i odbiorców, która pozwoli Tobie zapewnić przepływ informacji w firmie oraz na bieżąco angażować i sprawdzać potrzeby pracowników. Dodatkowo otrzymasz gotową analizę różnych aplikacji i narzędzi wspierających komunikację w firmie z pracownikami zdalnymi w tym narzędzia badania potrzeb, przegląd aplikacji mobilnych, przegląd intranetów pod kątem funkcjonalności, narzędzia do projektowania wewnętrznych newsletterów oraz jak również przegląd aplikacji do zarządzania komunikacją wewnętrzną oraz analizy efektywności działań.

W trakcie kursu, poza praktycznymi informacjami będziesz miał(a) okazję przyjrzeć się działaniom prowadzonym przez inne firmy, zaczerpnąć inspiracje, ale także dzięki wymianie wiedzy z innymi uczestnikami kursu (w przestrzeni online)

W ramach kursu, w przeciągu 4 tygodni po zakończeniu, będziesz miał(a) możliwość skorzystania z 1h indywidualnych konsultacji, w trakcie których trener prowadzący udzieli Ci indywidualnego feedbacku do przygotowanych materiałów (strategii działań, planów komunikacji, treści, audytu….) lub też wspólnie z Tobą wypracuje potrzebne materiały w obszarze komunikacji wewnętrznej.

Po zakończonym kursie, będziesz miał(a) nieograniczony czasowo dostęp do wszystkich materiałów online.

Dla kogo?

 • Dla specjalistów i menadżerów odpowiedzialnych za projektowanie skutecznych działań w obszarze komunikacji wewnętrznej do pracowników zdalnych i zespołów hybrydowych
 • Dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie kanałami komunikacji zdalnej i hybrydowej
 • Dla osób, które chcą poszerzyć znajomość nowych narzędzi i kanałów poprawiających zaangażowanie i dialog z pracownikami zdalnymi i zespołami hybrydowymi
 • Dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie treści w kanałach online
 • Dla wszystkich osób, które chcą budować otwarta i skuteczną komunikację w zespołach rozproszonych.

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

 • Umiejętność definiowania celów i działań, które usprawniają przepływ informacji w firmie działającej w systemie pracy zdalnej i mieszanej
 • Znajomość skutecznych kanałów i narzędzi komunikacji z pracownikami zdalnymi i zespołami rozproszonymi oraz zasad optymalnego ich wykorzystania
 • Umiejętność definiowana grup odbiorców i budowania działań w obszarze komunikacji wewnętrznej w odpowiedzi na potrzeby pracowników zdalnych
 • Umiejętność przygotowania planu komunikacji, który zapewnia spójną i dwustronną komunikację z pracownikami
 • Znajomość różnych narzędzi do badania potrzeb odbiorców, do zbierania różnych form feedbacku od pracowników zdalnych
 • Umiejętność redagowania skutecznych komunikatów wewnętrznych, skryptów do video blogów, etc.
 • Znajomość metod pomiaru efektywności działań, znajomość narzędzi i umiejętna optymalizacja działań.

Program

Moduł I

Definiowanie celów i zdań, nowe role w komunikacji online

 • Digital Workplace, czyli ekosystem komunikacji zdalnej
 • 2 elementy komunikacji zdalnej: współpraca i przepływ informacji
 • Poziomy pracy zdalnej i ich przełożenie na system komunikacji wewnętrznej
 • Definiowanie specyficznych potrzeb i oczekiwań pracowników zdalnych i zespołów rozproszonych
 • Określanie ról i odpowiedzialności za komunikację wewnętrzną w firmie, w tym zadań zespołu menadżerskiego
 • Określanie celów dla komunikacji wewnętrznej w pracy zdalnej i hybrydowej
 • Wewnętrzny audyt kanałów komunikacji zdalnej
 • Przegląd narzędzi i kanałów komunikacji zdalnej
 • Umiejętne dobranie kanałów i narzędzi oraz ich optymalizacja pod kątem zaangażowania pracowników
 • Matryca kanałów i odbiorców – czyli zapewnienie przepływu informacji w firmie pomiędzy wszystkimi grupami
 • Kanały wspierające współpracę w komunikacji zdalnej
 • Kalendarz komunikacji do pracowników zdalnych
 • User experience w komunikacji zdalnej
 • Kultura komunikacji w świecie zdalnym i zespołach rozproszonych
 • Charakterystyka preferencji czytelniczych odbiorców online
 • Redagowanie komunikatów do kanałów online
 • Zasady projektowania newsletterów, które pracownicy będą czytać
 • Video i videoblogi – praktyczne zasady i przykłady wykorzystania
 • Podcasty, czyli jak dotrzeć do pracowników mobilnych i nie tylko
 • Skuteczne wykorzystanie narzędzi online do prowadzenia spotkań, w tym nowe funkcjonalności, inkluzyjność
 • Jakie zasady organizacji spotkań wdrożyć, aby poprawić jakość i efektywność spotkań firmowych
 • Sposoby na pobudzanie zaangażowania pracowników w trakcie spotkań, umiejętna facylitacja
 • Cyfrowa mowa ciała, czyli wdrażanie savoir vivre w komunikacji zdalnej
 • Wdrażanie i aktualizacja Zasad Komunikacji Online
 • Włączanie menadżerów w promocję dobrych praktyk
 • Promocja kanałów i narzędzi komunikacji zdalnej
 • Weryfikacja potrzeb i nastrojów pracowników
 • Podstawowe mierniki skuteczności komunikacji online
 • Najpierw dotarcie a później zrozumienie – kolejności i kategorie pomiarów
 • Audyt procesu komunikacji i ciągła optymalizacja działań – w online jest to możliwe!
 • Narzędzia badające efektywność komunikacji wewnętrznej w online

nasze mocne strony

Sesje facylitacyjne

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Wiedza

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Kompetencje

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Konsultacje

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Materiały szkoleniowe

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

opinie naszych uczestników

trener

Adriana Borucka

ekspert ds. komunikacji wewnętrznej i liderskej, trener biznesu, facylitator

Ekspert w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji korporacyjnej, w tym w zakresie komunikacji wewnętrznej – wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej, audyty komunikacji wewnętrznej, wdrażanie nowych kanałów i działań w obszarze digital workplace, komunikacja kryzysowa, zarządzanie zmianą.

Doradza i wspiera kadrę zarządzającą w obszarze komunikacji wewnętrznej, w tym także prowadzi programy mentoringowe z obszaru komunikacji dla menedżerów. Wdraża Standardy Komunikacji Liderskiej w firmach i organizacjach, szkoli zespoły komunikacji, menadżerów i zapewnia rozwój kompetencji komunikacyjnych liderów.

Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Kompanii Piwowarskiej (10 lat), Zeelandii oraz Infersoll Rand (2 lata jako doradca kadry zarządzajacej ds, komunikacji wewnętrznej). Jako niezależny konsultant pracowała z zespołami m.in. ABB, Capgemini, 10 Clouds, Amica, Roche czy SOS Wioski Dziecięce. W ramach szkoleń otwartych przeszkoliła ponad 200 praktyków komunikacji wewnętznej.

Jako certyfikowany trener biznesu oraz facylitator według metodologii Iceberg, w ramach sesji facylitacyjnych pomaga zespołom w wypracowywaniu strategii i rozwiązań oraz szkoli z zakresu prowadzenia efektywnych spotkań wewnętrznych. Jest również jednym z dwóch w Polsce certyfikowanych trenerów Neurocolors.

Od lat pasjonuje się wykorzystywaniem nowych mediów, AI i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w obszarze komunikacji wewnętrznej.

zaufali nam