Skuteczna komunikacja wewnętrzna warsztat dla pracowników wspierających komunikację wewnętrzną oraz zespołów redakcyjnych

SZKOLENIE DEDYKOWANE

Zapytaj o ofertę

Dla kogo?

 • Dla osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną

 • Dla osób wspierających kadrę menadżerską w komunikacji z zespołami

 • Dla członków zespołów redakcyjnych

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

 • Umiejętność budowania strategii komunikacji uwzględniającej potrzeby i oczekiwania wszystkich grup odbiorców

 • Znajomość kanałów i narzędzi komunikacji oraz zasad optymalnego ich wykorzystania

 • Redagowanie skutecznych komunikatów wewnętrznych, skryptów do video blogów, etc.

 • Kompetencje w obszarze wspierania kadry menadżerskiej w komunikacji wewnętrznej

 • Określania skuteczności działań i ich optymalizacja

Opis szkolenia

Celem warsztatu jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych osób współtworzących komunikację wewnętrzną w firmie: specjaliści, reprezentanci działów, asystenci oraz członkowie zespołów redakcyjnych. Uczestnicy zapoznają się z zasadami określania potrzeb i oczekiwań grup odbiorców oraz dowiedzą się jak tworzyć komunikację spójną z kulturą organizacji. Dzięki praktycznym warsztatom będą potrafili  przygotować skuteczne komunikaty wewnętrzne oraz poznają zasady tworzenia komunikacji w organizacji w procesie zmian.

Celem warsztatu jest wzmocnienie systemu komunikacji wewnętrznej w firmie. To od niej bowiem zależy zarówno wydajność, jak i skuteczność podejmowanych działań biznesowych. Prezentowane szkolenie nastawione jest na zdobycie praktycznych umiejętności budujących długotrwałą strategię komunikacji wewnętrznej, gdyż jej efektywne wdrożenie i przeprowadzenie znacząco poprawia nie tylko jakość pracy, ale też poczucie zaangażowania w wyniki firmy wśród pracowników. Szkolenie z komunikacji wewnętrznej w firmie skierowane jest do wszystkich menadżerów, liderów, zespołów redakcyjnych, specjalistów i kierowników, którzy odpowiedzialni są za jakość stosowanych kanałów komunikacji ze swoimi pracownikami.

Komunikacja wewnętrzna w organizacji , dzięki warsztatowi, zyska:

 • Praktyczny model rozwijania i osiągania założonych celów
 • Sprawne zarządzanie zespołem, ułatwiające przepływ informacji, niezbędne do zbudowania otwartej kultury dialogu
 • Wdrożenie lub zmianę metod, budujących poczucie zaangażowania pracownika i jego wpływu na życie firmy
 • Optymalizację oraz audyt zastosowanych zmian, potwierdzających ich skuteczność.

Komunikacja wewnętrzna w firmie – o szkoleniu

Szkolenie z komunikacji wewnętrznej w firmie ma przede wszystkim wymiar praktyczny, dlatego też jego autorzy i prowadzący stawiają głównie na wspólne poszukiwanie rozwiązań codziennych problemów, z którymi stykają się uczestnicy warsztatu. Zajęcie prowadzone są w formie dyskusji, ćwiczeń, swobodnej wymiany poglądów i doświadczeń, z wykorzystaniem niezbędnych podstaw teorii komunikacji. Szkolenie uczy budować taki model relacji w zespole, dzięki któremu jego członkowie sami nauczą się wypracowywać długotrwałą strategię komunikacji wewnętrznej w firmie lub organizacji, zawsze dostosowaną do indywidualnych potrzeb i wymagań.

Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego, dzięki szkoleniu, system komunikacji wewnętrznej w firmie sprawia, że jej wydajność znacząco wzrasta, zapoznają się z zasadami określania – i rozumienia – potrzeb oraz oczekiwań odbiorców, nauczą się redagować – w mowie i w piśmie – spójne komunikaty oraz poznają najbardziej popularne i skuteczne kanały komunikacji wewnętrznej (zarówno te bezpośrednie – offline, jak i pośrednie – online).

Szkolenie z komunikacji wewnętrznej, czyli rozumienie wzajemnych potrzeb i wymagań

Komunikacja wewnętrzna w firmie dobrze funkcjonuje wtedy, gdy ma charakter dwustronny. Musi więc zawsze uwzględniać potrzeby odbiorców, którzy powinni czuć, że również mają na nią istotny wpływ – a przez to odpowiedzialni są za życie firmy. Szkolenie z komunikacji wewnętrznej w firmie pokazuje, w jaki sposób budować zaangażowanie zespołu oraz utrzymywać panującą w nim atmosferę na stałym, dobrym, poziomie.

Sprawne przekazywanie i redagowanie informacji, otwartość oraz wychodzenie naprzeciw ciągle nowym zmianom to podstawa komunikacji wewnętrznej w organizacji, którą prezentujmy podczas zajęć. Kierowanie zespołem w oparciu o praktyczne narzędzia i wypracowaną wspólnie strategię komunikacji wewnętrznej sprawia, że warsztat ten zawiera w sobie niezbędną wiedzę, która podnosi efektywność biznesu, pobudza morale zespołu oraz umożliwia wyjście z trudnych sytuacji dnia codziennego, z jakimi mierzą się pracownicy firmy.

Wydajność a udana komunikacja wewnętrzna w firmie

Inwestycja w tzw. umiejętności miękkie zwraca się dzięki większej efektywności zespołu. Dotyczy to również zdolności nabywanych podczas szkoleń z komunikacji wewnętrznej w organizacji. Wyższe kompetencje w zakresie porozumiewania się na różnych szczeblach funkcjonowania firmy przekładają się na zwiększoną wydajność zespołu na wielu poziomach. Konsekwentnie realizowana strategia komunikacji wewnętrznej umożliwia redukowanie ilości sytuacji konfliktowych i nieporozumień merytorycznych, wpływających na jakość wykonywanych zadań.

Wyższa jakość komunikacji to również lepsza atmosfera w zespole, a miejsce, w którym dobrze się pracuje skutecznie zatrzymuje najlepiej wykwalifikowanych pracowników. Osoby, w które firma inwestuje przez lata wykazują mniejszą skłonność do szukania nowego pracodawcy, gdy na co dzień działają w zgranym, dobrze rozumiejącym się zespole. Z tego samego powodu udana komunikacja wewnętrzna w firmie przyciąga nowych kandydatów – również tych doświadczonych, którzy poszukują zatrudnienia w firmie dbającej o atmosferę i jakość relacji pomiędzy pracownikami.