SZKOLENIE DEDYKOWANE

Komunikacja w zespołach multipokoleniowych

Celem tego warsztatu jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych mających na celu umiejętne budowanie porozumienia i współpracy w grupach zróżnicowanych ze względu na przynależność pokoleniową.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają przyczyny różnic w zachowaniu przedstawicieli poszczególnych pokoleń, jak również wynikającymi z tego zmianami na sposobie komunikowania się.

Kluczową częścią warsztatu są sesje facylitacyjne, podczas których uczestnicy pracują nad indywidualnymi barierami zakłócającymi im kontakt z przedstawicielami poszczególnych pokoleń. Rezultatem warsztatu jest  podniesienie świadomości w obszarze potrzeb i oczekiwań w komunikacji poszczególnych grup, jak również na poziomie indywidualnym wypracowanie postaw, które sprzyjają budowaniu opartych na zaufaniu relacji.

Dla kogo?

  • Dla menadżerów, którzy zarządzają zespołami multipokoleniowymi
  • Dla liderów zespołów chcących poprawić zaangażowanie zespołów wielopokoleniowych
  • Dla liderów projektów pracujących z przedstawicielami różnych pokoleń

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

  • Znajomość i zrozumienie wartości i postaw charakterystycznych dla przedstawicieli poszczególnych pokoleń
  • Umiejętność budowania dialogu w oparciu o podobieństwa pomiędzy pokoleniami
  • Umiejętność pokonywania barier ograniczających pracę zespołów multipokoleniowych
  • Dopasowywanie komunikacji do oczekiwań i potrzeb przedstawicieli poszczególnych pokoleń
  • Rozwijać swoje kompetencje w obszarze komunikacji, współpracy oraz zarządzania zespołami multipokoleniowymi
  • Weryfikować efektywność swojej komunikacji

nasze mocne strony

Sesje facylitacyjne

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Wiedza

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Kompetencje

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Konsultacje

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

Materiały szkoleniowe

Wymiana wiedzy i praca nad wyzwaniami uczestników.

trener

Aleksandra Ossowska

doradca w ramach projektów Diversity & Inclusion

Ola ma prawie 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu szerokiej gamy projektów i doradztwa w obszarze HR w firmach takich jak IBM, Roche IT Global Solutions czy Pracuj,pl W ramach swojej pracy budowała strategie HR, odpowiadała za kreowanie kultury organizacyjnej a także budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz firm.

W ramach współpracy z PinPoint, Ola doradza w zakresie wdrażania, komunikacji i oceny działań  Diversity & Iclusion w organizacjach..

Ola jest absolwentką Uniwersytetu Społeczno-Humanistycznego w Warszawie w psychologii międzykulturowej.

zaufali nam