Wzmacnianie umiejętności facylitacyjnych liderów

–  efektywna praca z grupą dzięki umiejętnej moderacji i facylitacji

SZKOLENIE DEDYKOWANE

Prześlij ofertę

Dla kogo?

  • Dla menadżerów, którzy chcą poprawić efektywność spotkań zespołowych

  • Dla liderów chcących poprawić zaangażowanie zespołu i wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne

  • Dla osób chcących poprawić dynamikę i zaangażowanie uczestników prowadzonych spotkań

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

  • Znajomość technik i narzędzi facylitacji spotkań

  • Umiejętne wspomaganie procesu podejmowania decyzji w zespole

  • Identyfikacja i pokonywanie barier wpływających na brak efektywności pracy grupy

  • Wspieranie myślenie innowacyjne w zespole

  • Budowanie otwartej, dwustronnej komunikacji wspierającej realizację celów biznesowych

  • Angażowanie zespołu i wzmacnianie postaw promujących współodpowiedzialność zespołu za wyniki

Opis szkolenia

Ten warsztat dostarcza wiedzę, narzędzia oraz umiejętności, które wzmacniają kompetencje liderskie w obszarze pracy i komunikacji  z zespołem. Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się w jaki sposób pobudzać zaangażowanie oraz aktywne uczestnictwo wszystkich uczestników spotkań. Uczestnicy wzmocnią także swoje kompetencje w zakresie budowania dialogu oraz otwartej komunikacji z różnymi grupami odbiorców, które są podstawą dla długofalowego zaufania.

Dzięki praktycznym warsztatom pozwalającym przećwiczyć różne techniki facylitacyjne, uczestnicy będą potrafili podnieść zaangażowanie zespołu, jak również wykorzystają spotkania do inspirowania grupy do otwartego myślenia i współpracy.

2018-03-10T13:44:25+00:00