Komunikacja zmian i projektów IT

Warszawa, 21-22 listopada 2019

SZKOLENIE OTWARTE

Zapisz się na to szkolenie!

Dla kogo?

 • Dla menadżerów odpowiedzialnych za komunikację wdrażanych zmian IT w organizacji

 • Dla project menadżerów i liderów projektów IT odpowiedzialnych za komunikację projektową

 • Dla członków projektów IT, wspierających komunikację z użytkownikami końcowymi

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

 • Znajomość zasad budowania efektywnej i nastawionej na realizację celów biznesowych komunikacji

 • Identyfikacja i przeciwdziałanie barierom obniżającym zaangażowanie zespołów oraz hamującym przepływ wiedzy w zespole.

 • Umiejętność redagowania zrozumiałych i angażujących komunikatów wewnętrznych

 • Umiejętność przygotowania i prezentacji spójnych planów komunikacji dla projektu

 • Umiejętność projektowania komunikacji dostosowanej do różnych postaw odbiorców oraz etapu w procesie zmian w organizacji

Zdecydowanie jedno z tych szkoleń, po których chce się jak najszybciej wykorzystać zdobytą na nim wiedzę i umiejętności.

Uczestnik szkolenia

Szkolenie pokazało mi trochę inna perspektywę dla komunikacji, ale też uzmysłowiło, na czym warto się najbardziej skupić. Dużo przykładów, wiele nowych pomysłów ale przede świadomość podstawowych zasad.

Uczestnik szkolenia

Opis szkolenia

Celem tego 2-dniowego warsztatu jest dostarczenie wiedzy na temat zasad projektowania angażującej i konstruktywnej komunikacji wspierającej zarządzanie zmianą IT. Dzięki prowadzonym w małych grupach warsztatom, uczestnicy poznają zasady budowania efektywnych strategii komunikacji, określania grup odbiorców oraz dopasowywania komunikacji do potrzeb organizacji i oczekiwań pracowników. Podczas szkolenia uczestnicy wzmocnią także swoje kompetencje w zakresie redagowania skutecznych komunikatów wewnętrznych, prowadzenia efektywnych spotkań oraz optymalizacji kanałów komunikacji.

Warsztat będzie również okazją do pracy nad barierami ograniczającymi przepływ informacji w zespole oraz wymiany wiedzy w zakresie dotarcia do zdywersyfikowanych grup odbiorców.

Program szkolenia

 • Proces komunikacji w projekcie

 • Role i odpowiedzialność za komunikację w zespole

 • Strategie komunikacji w projektach

 • Identyfikacja i analiza grup odbiorców

 • Charakterystyka kanałów komunikacji (webcasty, mail, intranet, spotkania, chaty, video blogi, etc.)

 • Identyfikowanie i angażowanie agentów zmiany w komunikację

 • Budowanie planów komunikacji

 • Aktywizacja i angażowanie pracowników zdalnych w procesy komunikacji

 • Wspieranie procesów wymiany wiedzy w zespole

 • Zasady budowania komunikacji dostosowanej do zespołów pracujących zdalnie

 • Wykorzystanie pełnego potencjału kanałów komunikacji on-line

 • Zasady i dobre praktyki zbierania informacji zwrotnej od odbiorców

 • Komunikacja z zespołami w konflikcie

 • Zapewnienie spójności komunikacji na wszystkich poziomach organizacji

 • Zasady projektowania i redagowania komunikatów

 • Warsztat redagowania skutecznych komunikatów wewnętrznych

 • Wykorzystanie video w komunikacji wewnętrznej

 • Znaczenie komunikacji wizualnej

Komunikacja zmian i projektów IT

SZKOLENIE OTWARTE

Termin: 21-22 listopada 2019
Lokalizacja: Warszawa

Cena: 1590 zł

Cena netto za 2 dni szkolenia

Rabat 10% dla drugiego uczestnika
Rabat 15% dla trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

Cena szkolenia zawiera:

 • 2 dni szkolenia

 • Lunch i przerwy kawowe

 • Materiały szkoleniowe

 • Szablony, wzory planów i innych materiałów prezentowanych podczas szkolenia

 • Monitoring wdrożenia umiejętności

 • 3-miesięczny e-mentoring po szkoleniu

Zapisz się na to szkolenie!

Trener prowadzący

Adriana Borucka
Adriana Boruckaekspert ds. komunikacji, trener biznesu, facylitator
Ekspert w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Ma ponad 12-letnie doświadczenie w komunikacji wewnętrznej, które zdobywała zarówno po stronie firm krajowych jak i międzynarodowych z branży FMCG, motoryzacyjnych, farmaceutycznych, produkcyjnych jak i agencji PR.

Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów dla kadry menadżerskiej z obszaru poprawy kompetencji komunikacyjnych i budowania marki lidera, szkoleń dla osób odpowiadających za komunikację wewnętrzną oraz spotkań opartych o facylitację. Zajmuje się również doradztwem w obszarze komunikacji wewnętrznej, komunikacji liderskiej oraz wspiera organizacje będące w procesie zmian organizacyjnych. Od lat pasjonuje się wykorzystywaniem nowych mediów i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w obszarze komunikacji wewnętrznej.

Zaufali nam: