komunikacja wewnętrzna

#prasówka iComms 1.10.2018

The Power Of Mindful Nonverbal Communication (Siła świadomej komunikacji niewerbalnej)

Forbes

Autor: Naz Beheshti, Executive Wellness Coach and Consultant

Kiedy się komunikujemy, najczęściej polegamy na wypowiedzi, pomijając inne dostępne i grające rolę narzędzia komunikacji takie jak ton głosu, wyraz twarzy, kontakt wzrokowy czy postawa. Dbałość o spójność pomiędzy tym co mówimy i prezentujemy swoją postawą czy wyrazem twarzy to cecha dobrych liderów.

3 tips for better, more productive workplace conversations (3 wskazówki jak lepiej, bardziej efektywnie prowadzić rozmowy w miejscu pracy)

Ragan.com

Autor: Dan Rockwell, Speaker and Leadership Expert

O przewadze słuchania nad mówieniem i budowaniu kultury opartej o wzajemne zrozumienie. W każdym zespole co jakiś czas ma miejsce wymiana zdań, która obniża zaufanie i negatywnie wpływa na relacje między ludźmi. Każdy z nas powiedział kiedyś coś, czego żałował zanim jeszcze skończył zdanie. Autorzy artykułu polecają stosować się do 3 wskazówek, aby podnieść jakość i efektywność rozmów w miejscu pracy:

  1. Chęć lepszego poznania się
  2. Dzielenie się swoimi historiami
  3. Dbałość o wzajemne zrozumienie

Plotkowanie w pracy nie jest nieprofesjonalne

Harvard Business Review Polska

Autor: Joe Labianca, Profesor organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Emory w Atlancie (USA)

Autor artykułu pokazuje pozytywne aspekty plotkowania przez pracowników m.in. odwołując się do badań, z których wynika, że plotkowanie obniża niepokój poszczególnych pracowników i pomaga radzić sobie z niepewnością.

„Tak naprawdę pozytywne plotki zdarzają się częściej niż negatywne. Odkryliśmy, że w 72% przypadków mamy do czynienia z mieszanką plotek o pozytywnym i negatywnym zabarwieniu, w 21% przypadków dominowały plotki pozytywne, a w 7% negatywne…”

VIDEO NA TEMAT