Efektywna komunikacja wewnętrzna

Kraków, 13-14 grudnia 2018
(EARLY BIRD: 999PLN przy zapisach do 23 listopada)

Warszawa, 24-25.01.2019

SZKOLENIE OTWARTE

Zapisz się na to szkolenie!
Dla kogo?
 • Dla osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną

 • Dla osób wspierających kadrę menadżerską w komunikacji z zespołami

 • Dla członków zespołów redakcyjnych

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:
 • Umiejętność budowania strategii komunikacji uwzględniającej potrzeby i oczekiwania wszystkich grup odbiorców

 • Znajomość kanałów i narzędzi komunikacji oraz zasad optymalnego ich wykorzystania

 • Redagowanie skutecznych komunikatów wewnętrznych, skryptów do video blogów, etc.

 • Kompetencje w obszarze wspierania kadry menadżerskiej w komunikacji z zespołami

 • Określania skuteczności działań i ich optymalizacja

Z dużym przekonaniem rekomenduję szkolenie „Efektywna Komunikacja Wewnętrzna”, bo to jedno z niewielu szkoleń na rynku, podczas, którego uczestnicy uczą się rozwiązywać realne problemy.  Poprzez wczuwanie się w sposób myślenia i potrzeby członków zespołu – od zarządu przez kadrę menedżerską, przez sprzedaż i obsługę klienta po szeregowych pracowników, uczymy się wzajemnego zrozumienia i rozwiązywania wielu konfliktów, które pojawiają się na co dzień. Niezmiernie cenne były również inspiracje i pomysły – iComms jest na bieżąco ze wszystkimi nowinkami i trendami. Ponadto przyjazna atmosfera szkolenia sprzyja też szczerej wymianie doświadczeń.

Magdalena Łukasiuk, PR manager, 180 heartbeats + Jung v Matt

Techniki facylitacji przydają się w codziennej pracy marketingowca i PRowca. Samo szkolenie z technik facylitacji bardzo mocno odbiega od tradycyjnej formy szkoleniowej. To głównie praktyka, integracja z grupą, kreacja pomysłów, dzielnie się wiedzą. A najpiękniejsze było to, że już od dawna tak dobrze się nie bawiłam na szkoleniu. Ponieważ tym właśnie było to spotkanie – nauką poprzez zabawę różnorodnością technik.

Klaudyna Polanowska-Skrzypek, PR manager, rzecznik prasowy, Raben Polska

Szkolenie „Angażowanie i wspieranie menadżerów w spójnej komunikacji wewnętrznej” z iComms było dla mnie znakomitą okazją do „oswojenia” tego obszaru i pozyskania umiejętności tworzenia klimatu wspierającego komunikację wewnętrzną w organizacji. Polecam je nie tylko specjalistom ds. PR czy HR’owcom, ale również, a może przede wszystkim Menadżerom i Liderom, którzy w ten sposób mogą odblokować pełnię potencjału swoich zespołów, również w ramach sektora MŚP.

Przemysław Rakoczy, dyrektor działu handlowego

Tego typu warsztat („Wykorzystaj potencjał facylitacji w biznesie”) powinien być polecany wszystkim zarządzającym zespołami, podpowiada proste rozwiązania, które wykorzystywać można w codziennej pracy. Generalnie nasze spotkanie pomogło mi wziąć głęboki oddech i popatrzeć na pewne sprawy z dystansu – co rzadko się zdarza na takich ogólnorozwojowych szkoleniach w tak interdyscyplinarnym gronie. Bardzo dziękuję i do zobaczenia!

Uczestnik szkolenia, z ankiety po szkoleniu

W lutym 2018 uczestniczyłam w szkoleniu „Angażowanie i wspieranie menadżerów w spójnej komunikacji wewnętrznej” i z pełnym przekonaniem i entuzjazmem polecam je wszystkim, którzy odpowiadają za komunikację wewnętrzną w firmie lub – z uwagi na swoją rolę w organizacji – mają wpływ na jej kształtowanie.
Szkolenia z zakresu komunikacji wewnętrznej nie należą do częstych, a tak dobre, kierowane do praktyków z pewnym doświadczeniem, to prawdziwa rzadkość. Całość jest prowadzona w komfortowych warunkach: w atmosferze otwartości na różne opinie, szacunku, z uwagą i dbałością o każdego uczestnika.

Anna Czajkowska, brand reputation director, Publicis Media Polska
Opis szkolenia

Uczestnicy tego 2-dniowego warsztatu wzmocnią swoje kompetencje w zakresie budowania efektywnych strategii komunikacji, określania grup odbiorców oraz dopasowywania komunikacji do potrzeb organizacji i oczekiwań pracowników. Dzięki praktycznym warsztatom będą także potrafili  przygotować skuteczne komunikaty wewnętrzne oraz poznają zasady tworzenia komunikacji w organizacji w procesie zmian.

Warsztat będzie również okazją do poznania najnowszych narzędzi wspierających badanie i audyty działań komunikacyjnych, dzięki którym uczestnicy będą potrafili optymalizować zaplanowane działania.

Program szkolenia
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna

 • Aktywne słuchanie

 • Strategie komunikacji

 • Identyfikacja i analiza grup odbiorców

 • Charakterystyka kanałów komunikacji (mail, intranet, spotkania, chaty, video blogi, etc.)

 • Identyfikacja osób współodpowiedzialnych za komunikację w firmie

 • Budowanie strategii komunikacji

 • Komunikacja kryzysowa

 • Budowanie kultury dialogu w organizacji

 • Przeciwdziałanie szumom informacyjnym

 • Komunikacja multikanałowa

 • Ambasadorzy komunikacji – budowanie międzydziałowego zespołu wspierającego komunikację wewnętrzną

 • Wspieranie liderów w rozwoju kompetencji komunikacyjnych

 • Narzędzia wspierające komunikację liderską

 • Planowanie i prowadzenie efektywnych spotkań

 • Zasady projektowania i redagowania komunikatów

 • Warsztat umiejętności pisania tekstów

 • Video w komunikacji wewnętrznej

 • Komunikacja wizualna

 • Podstawowe mierniki skuteczności komunikacji

 • Audyt komunikacji i optymalizacja działań

 • Narzędzia badające efektywność komunikacji wewnętrznej

 • Prezentacja wyników i poprawa jakości komunikacji liderskiej

Efektywna komunikacja wewnętrzna

SZKOLENIE OTWARTE

Terminy:

Kraków, 13-14 grudnia 2018
(Early Bird: 999PLN przy zapisach do 23 listopada)

Warszawa, 24-25 stycznia 2019,
miejsce szkolenia: iview Meetings, ul. Mazowiecka 9, Warszawa

Cena: 1 590 zł

Cena netto za 2 dni szkolenia

Rabat 10% dla drugiego uczestnika
Rabat 15% dla trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
Cena szkolenia zawiera:
 • 2 dni szkolenia

 • Lunch i przerwy kawowe

 • Materiały szkoleniowe

 • Szablony, wzory planów i innych materiałów prezentowanych podczas szkolenia

 • Monitoring wdrożenia umiejętności

 • 3-miesięczny e-mentoring po szkoleniu

Zapisz się na to szkolenie!
Trener prowadzący
Adriana Borucka
Adriana Boruckaekspert ds. Komunikacji, trener biznesu, facylitator
Ekspert w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Ma ponad 12-letnie doświadczenie w komunikacji wewnętrznej, które zdobywała zarówno po stronie firm krajowych jak i międzynarodowych z branży FMCG, motoryzacyjnych, farmaceutycznych, produkcyjnych jak i agencji PR.

Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów dla kadry menadżerskiej z obszaru poprawy kompetencji komunikacyjnych i budowania marki lidera, szkoleń dla osób odpowiadających za komunikację wewnętrzną oraz spotkań opartych o facylitację. Zajmuje się również doradztwem w obszarze komunikacji wewnętrznej, komunikacji liderskiej oraz wspiera organizacje będące w procesie zmian organizacyjnych. Od lat pasjonuje się wykorzystywaniem nowych mediów i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w obszarze komunikacji wewnętrznej.

Dzięki działaniom wzmacniającym efektywną komunikację wewnętrzną m.in.:

 • Usprawniony zostaje przepływ informacji w firmie, w głównej mierze odpowiedzialny za jej wydajność
 • Powstaje filar do zbudowania pozytywnego wizerunku marki i jej silnej pozycji na rynku
 • Pracownicy czują się zaangażowani w swoją pracę
 • Rodzi się kultura dialogu i wzajemnego zrozumienia miedzy zarządem, menadżerami a pracownikami, która jest niezbędna do biznesowego sukcesu.

Otwarte szkolenie z efektywnej komunikacji w firmie dedykowane jest dla wszystkich osób pragnących wzmocnić kompetencje komunikacyjne oraz podnieść jakość działań w zarządzanym przez siebie zespole. Uczestnicy warsztatu poznają więc praktyczne metody, dzięki którym nie tylko usprawnią przepływ informacji w firmie, ale też nauczą się wykorzystywać narzędzia niezbędne do zbudowania długotrwałej strategii komunikacyjnej, która jest kluczowym aspektem budującym jej prestiż.

Efektywna komunikacja w firmie – przebieg szkolenia

Szkolenie z komunikacji odbywa się w ciągu dwóch dni. Każdy warsztat jest inny i dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników, omówionych jeszcze przed jego rozpoczęciem. Zajęcia nakierowane są głównie na charakter warsztatowy – podczas ich trwania słuchacze mają możliwość wymiany własnych poglądów i doświadczeń na temat pracy nad efektywną komunikacją w zespole.

Spotkania prowadzone są z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji, materiałów szkoleniowych, dyskusji oraz najczęściej grupowych zadań. Szkolenie ma formę bardzo „elastyczną” – uczestnicy wspólnie mogą ustalić zakres poruszonych tematów, przedstawić praktyczne sytuacje z codziennego życia firmy – zwłaszcza te „kryzysowe” – i razem znaleźć najlepsze rozwiązania dla utrzymania efektywnej komunikacji.

Warsztat składa się z sześciu modułów, podczas których zaprezentowane zostaną niezbędne – i najnowsze – narzędzia odpowiedzialne m.in. za tworzenie poprawnych komunikatów do pracowników, przeprowadzanie audytu, zbieranie feedbacku, wspieranie liderów i menadżerów, rozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz tworzenie planu komunikacji w zespole.

Efektywna komunikacja , czyli podstawa życia firmy

Przepływ informacji miedzy pracownikami na każdym szczeblu to proces, którego nie można ograniczać, ale który może przynieść wymierne efekty. Zapanowanie nad nim to główne zadanie osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną. Zajęcia, poprzez przyjrzenie się różnym kanałom przekazywania informacji, pozwalają zrozumieć jej rolę i wagę. Szkolenie z efektywnej komunikacji w firmie przeznaczone jest więc dla wszystkich osób, które czują, że ich dotychczasowa strategia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, jak i dla tych, którzy pragną ją jeszcze bardziej ulepszyć, w nadziei znalezienia nowych i inspirujących rozwiązań, możliwych do wdrożenia we własnej pracy.

Uczestnicy podniosą swoje umiejętności w zakresie budowania relacji z pracownikami i z zarządem, będą mogli zaprezentować bądź poprawić swój styl zarządzania, nauczą się praktycznych sposobów ułatwiających ciągłe doskonalenie metod działania, a także poznają praktyczną wiedzę z zakresu radzenia sobie z zarządzaniem komunikacją w firmie.

2018-10-30T16:30:05+00:00