Efektywna komunikacja wewnętrzna

Warszawa, 8-9 lutego 2018

(brak miejsc)

Kraków, 12-13 kwietnia 2018

SZKOLENIE OTWARTE

Zapisz się na to szkolenie!

Dla kogo?

 • Dla osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną

 • Dla osób wspierających kadrę menadżerską w komunikacji z zespołami

 • Dla członków zespołów redakcyjnych

Wiedza i umiejętności po szkoleniu:

 • Umiejętność budowania strategii komunikacji uwzględniającej potrzeby i oczekiwania wszystkich grup odbiorców

 • Znajomość kanałów i narzędzi komunikacji oraz zasad optymalnego ich wykorzystania

 • Redagowanie skutecznych komunikatów wewnętrznych, skryptów do video blogów, etc.

 • Kompetencje w obszarze wspierania kadry menadżerskiej w komunikacji z zespołami

 • Określania skuteczności działań i ich optymalizacja

Opis szkolenia

Uczestnicy tego 2-dniowego warsztatu wzmocnią swoje kompetencje w zakresie budowania efektywnych strategii komunikacji, określania grup odbiorców oraz dopasowywania komunikacji do potrzeb organizacji i oczekiwań pracowników. Dzięki praktycznym warsztatom będą także potrafili  przygotować skuteczne komunikaty wewnętrzne oraz poznają zasady tworzenia komunikacji w organizacji w procesie zmian.

Warsztat będzie również okazją do poznania najnowszych narzędzi wspierających badanie i audyty działań komunikacyjnych, dzięki którym uczestnicy będą potrafili optymalizować zaplanowane działania.

Program szkolenia

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna

 • Aktywne słuchanie

 • Strategie komunikacji

 • Identyfikacja i analiza grup odbiorców

 • Charakterystyka kanałów komunikacji (mail, intranet, spotkania, chaty, video blogi, etc.)

 • Identyfikacja osób współodpowiedzialnych za komunikację w firmie

 • Budowanie strategii komunikacji

 • Komunikacja kryzysowa

 • Budowanie kultury dialogu w organizacji

 • Przeciwdziałanie szumom informacyjnym

 • Komunikacja multikanałowa

 • Ambasadorzy komunikacji – budowanie międzydziałowego zespołu wspierającego komunikację wewnętrzną

 • Wspieranie liderów w rozwoju kompetencji komunikacyjnych

 • Narzędzia wspierające komunikację liderską

 • Planowanie i prowadzenie efektywnych spotkań

 • Zasady projektowania i redagowania komunikatów

 • Warsztat umiejętności pisania tekstów

 • Video w komunikacji wewnętrznej

 • Komunikacja wizualna

 • Podstawowe mierniki skuteczności komunikacji

 • Audyt komunikacji i optymalizacja działań

 • Narzędzia badające efektywność komunikacji wewnętrznej

 • Prezentacja wyników i poprawa jakości komunikacji liderskiej

Efektywna komunikacja wewnętrzna

SZKOLENIE OTWARTE

Termin: 8 – 9 lutego 2018
(brak wolnych miejsc)
Lokalizacja: i-view, Warszawa

Termin: 12-13 kwietnia 2018
Lokalizacja: Kraków

Cena: 1 590 zł

Cena netto za 2 dni szkolenia

Rabat 10% dla drugiego uczestnika
Rabat 15% dla trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

Cena szkolenia zawiera:

 • 2 dni szkolenia

 • Lunch i przerwy kawowe

 • Materiały szkoleniowe

 • Szablony, wzory planów i innych materiałów prezentowanych podczas szkolenia

 • Monitoring wdrożenia umiejętności

 • 3-miesięczny e-mentoring po szkoleniu

Zapisz się na to szkolenie!

Trener prowadzący

Adriana Borucka
Adriana Boruckaekspert ds. Komunikacji, trener biznesu, facylitator
Ekspert w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Ma ponad 12-letnie doświadczenie w komunikacji wewnętrznej, które zdobywała zarówno po stronie firm krajowych jak i międzynarodowych z branży FMCG, motoryzacyjnych, farmaceutycznych, produkcyjnych jak i agencji PR.

Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów dla kadry menadżerskiej z obszaru poprawy kompetencji komunikacyjnych i budowania marki lidera, szkoleń dla osób odpowiadających za komunikację wewnętrzną oraz spotkań opartych o facylitację. Zajmuje się również doradztwem w obszarze komunikacji wewnętrznej, komunikacji liderskiej oraz wspiera organizacje będące w procesie zmian organizacyjnych. Od lat pasjonuje się wykorzystywaniem nowych mediów i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w obszarze komunikacji wewnętrznej.

2018-01-29T12:55:37+00:00